svetlodiz

Kam kráčaš, svetlo?
Dizajn

Kam kráčaš, svetlo?

Prístupy k osvetľovaniu interiérov prechádzajú v súčasnosti prevratnými zmenami. Požiadavky spotrebiteľov na variabilitu, úspornosť a komfort pri obsluhe osvetľovacej techniky rastú a nútia výrobcov neustále inovovať, prinášať na trh nové modely svietidiel a netradičné koncepty osvetľovania. Svetlo sa v priestore čoraz viac využíva ako nástroj na vytváranie atmosféry.