svstol

Na sviatočný stôl
Dekor

Na sviatočný stôl

Vianoce sú sviatkami rodiny, keď asi najviac myslíme na svojich blízkych, obdarúvame ich a stretávame sa s nimi. Slávnostne prestretý stôl či vyzdobený byt by mali umocniť tieto vzácne chvíle. Pokúste sa tento rok nájsť pri predvianočných prípravách trochu času aj na vlastnoručne zhotovené originálne prestieranie.