vetrop

Vetranie obytných priestorov
Energia

Vetranie obytných priestorov

Dostatok kvalitného vzduchu v obytných priestoroch je pre naše zdravie a pohodu veľmi dôležitý. Pravidelné vetranie miestností a odvádzanie vodnej pary, ktorá v uzavretých priestoroch domu vzniká, sú nevyhnutné pre zachovanie hygieny priestorov i dobrých vlastností stavby. Pri navrhovaní bytov a domov by sa nemala zanedbať ani jedna profesia a súčasťou projektu by malo byť aj riešenie vetrania, prípadne klimatizácie.