vyhrievacie teleso

Od jednoduchosti po extravaganciu
Energia

Od jednoduchosti po extravaganciu

Takmer v každom priestore, kde sa človek dlhodobo alebo krátkodobo zdržiava, sa v našich klimatických podmienkach nachádza radiátor. Radiátory alebo vykurovacie telesá patria k prvkom vykurovacej sústavy, pomocou ktorých dosahujeme nielen požadovanú teplotu v miestnosti, ale ktoré dotvárajú interiér aj po estetickej stránke.