výmenníky tepla

Výmenníky tepla
Energia

Výmenníky tepla

Výmenníky tepla sú zariadenia, ktoré sprostredkujú výmenu tepla medzi teplonosnými médiami (plyn, kvapalina). Rozoznávajú sa výmenníky povrchové, kontaktné a zmiešavacie. Medzi výmenníky tepla patrí parný generátor, výparník a pod.