vyuz

Využite podkrovný priestor!
Strecha, podkrovie

Využite podkrovný priestor!

Podkrovné podlažie sa využije maximálne vtedy, ak sa podarí vhodne zvoliť pôdorysnú skladbu celého podkrovia v nadstavbe alebo vo vstavbe s ohľadom na svetové strany, parametre ostatných podlaží daného domu ako sú šachty, vetráky, komíny, schodiská a pod., a prvky existujúceho krovu pri vstavbe v rodinnom dome.