vývoj

Pec 3. tisícročia – prognóza vývoja
Technológie

Pec 3. tisícročia – prognóza vývoja

Spaľovanie v peci možno prirovnať k spaľovaciemu motoru. Kým motory sa vyvinuli do kontrolovaných a strážených mechanizmov, pece na kusové drevo ostali v podobe ako pred 200 rokmi. Motor dnes už nemôže spaľovať nekvalitné zmesi, pretože sa zahltí a pokazí.