zadanie

Éterická spálňa pre mladý pár
Navrhovanie interiéru

Éterická spálňa pre mladý pár

Dvojica ľudí hľadajúca pokoj dala architektovi a zároveň priateľovi za úlohu vyriešiť otázku spoločnej spálne. Priestor so špecifickou charizmou tak dostal podobu, ktorá ťažila z jeho plusov a potlačila neželané mínusy.