zatepod

Zastavte chlad pod nohami
Materiály

Zastavte chlad pod nohami

Povrchová teplota stien, stropov a podlahových konštrukcií má rozhodujúci význam nielen pre životnosť budovy, ale aj pre tepelnú pohodu v miestnosti. Pri ochladzovaných povrchoch dochádza k sálaniu chladu do interiéru a v dôsledku prúdenia vzduchu máme často pocit nepohodlia. Neželaným faktorom nedostatočne izolovaných podláh sú aj zbytočne vykurované neobývané časti budov – suterény, pivnice, čo výrazne zvyšuje finančné náklady na vykurovanie.