zdroj tepla

Vyberáme zdroj tepla
Energia

Vyberáme zdroj tepla

Ponuka zdrojov tepla je veľmi rozmanitá. Vhodný zdroj tepla treba navrhnúť podľa tepelného výkonu a účelu, ktorému má zdroj tepla slúžiť, ďalej podľa druhu spaľovaného paliva a druhu teplonosnej látky. Správna voľba zdroja tepla však nevychádza iba z potreby tepla, ktorú musí zdroj zabezpečiť, aj keď je tento faktor prvým predpokladom hospodárneho prevádzkovania vykurovacej sústavy. Voľba zdroja tepla vychádza vo veľkej miere aj z lokálnych podmienok. Súčasný trend v stavebníctve, ktorý presadzuje maximálnu úsporu energií, sa snaží – a to nielen v nízkoenergetických budovách – prednostne využívať obnoviteľné zdroje energie.