Združenie

Expandovaný polystyrén a požiarna bezpečnosť
Materiály

Expandovaný polystyrén a požiarna bezpečnosť

Združenie výrobcov, spracovateľov a užívateľov expandovaného polystyrénu nás požiadalo o uverejnenie ich stanoviska k článku o materiáloch na tepelnú izoláciu stavby, ktorý bol na našej stránke uverejnený dňa 14.2.2012.

Zatepľovanie polystyrénom je ohľaduplné k životnému prostrediu
Aktuality

Zatepľovanie polystyrénom je ohľaduplné k životnému prostrediu

O pozitívnom vplyve zateplenia na životné prostredie, znižovanie emisií skleníkových plynov a znižovane spotreby energie nikto nepochybuje. Čoraz viac sa však diskutuje o vplyve vlastností stavebných materiálov na životné prostredie. Dnes už preto nikoho neprekvapí, že polystyrén je neoddeliteľnou súčasťou trvalo udržateľných projektov.