Expandovaný polystyrén a požiarna bezpečnosť

Expandovaný polystyrén a požiarna bezpečnosť

23. 02. 2012
Zdieľať

Združenie výrobcov, spracovateľov a užívateľov expandovaného polystyrénu nás požiadalo o uverejnenie ich stanoviska k článku o materiáloch na tepelnú izoláciu stavby, ktorý bol na našej stránke uverejnený dňa 14.2.2012.

Pôvodný článok nájdete tu.

Základným predpokladom dostatočnej protipožiarnej ochrany budovy je správny návrh stavebnej konštrukcie so zabudovanou tepelnou izoláciou. Výskumy dokazujú, že pre celkovú požiarnu bezpečnosť budovy nie sú kľúčové protipožiarne vlastnosti tepelnej izolácie. Verejnosť teda dlhé roky neodôvodnene zaznávala túto vlastnosť penového polystyrénu (EPS).

Väčšina EPS tepelnoizolačných produktov, ktoré sa predávajú v Európe, sa vyrába z EPS obsahujúceho retardér horenia, teda ide o tzv. samozhášavý typ. „Na stavebné účely sa používa zásadne EPS s retardérom horenia. Táto prísada sa do polystyrénu pridáva za prísne regulovaných podmienok v súlade s platnou legislatívou Európskej únie. Takto upravený expandovaný polystyrén sa pri priamom kontakte s plameňom či iným tepelným zdrojom taví, zmrašťuje, čím sa vytvára dutina, ktorá sa ďalej nezväčšuje a nespôsobuje šírenie ohňa, ak sa zdroj horenia nezväčší, čiže nevytvára priestor na rozšírenie požiaru po budove,“ prízvukuje Ing. Marta Strapková, predsedníčka Združenia výrobcov, spracovateľov a používateľov expandovaného polystyrénu.


Expandovaný polystyrén a požiarna bezpečnosť

1068888
Združenie EPS.SR


Expandovaný polystyrén a požiarna bezpečnosť

1068889
Združenie EPS.SR

EPS sa v prípade stavebných výrobkov nikdy nevyskytuje ako samostatný výrobok, ale v kombinácii s inými materiálmi, ktoré ho čiastočne alebo celkovo obaľujú, čím sa zabraňuje priamemu kontaktu tepelného zdroja s EPS, čo má pozitívny vplyv na jeho požiarne charakteristiky. Samozhášavé vlastnosti nestrácajú svoju účinnosť ani po desaťročiach.

Na posudzovanie požiarnych charakteristík EPS vo vonkajších kontaktných tepelnoizolačných systémoch je vždy dôležitá skúška triedy reakcie na oheň celého systému (t. j. lepiaca zmes, tepelná izolácia, výstužná vrstva, konečná povrchová úprava) podľa STN EN 13823, tzv. SBI test. Testovanie penového polystyrénu zabudovaného do kontaktného tepelnoizolačného systému (ETICS) podľa normy EN 13501-1 pre hodnotené stavby ho zaradilo do klasifikačnej triedy B-s1, d0 – neľahko horľavé. Klasifikácia tvorby dymu do triedy s1 je tou najlepšou možnou klasifikáciou pre bezpečnú stavbu.

Výrobok ETICS je stavebný výrobok skladaný na stavbe z komponentov, preto je jeho zaradenie do triedy B-s1 istotou pre stavebníka, že EPS plní v systéme svoju tepelnoizolačnú funkciu, je bezpečný a spĺňa aj požiarne predpisy. Znamená to tiež, že ETICS s tepelnoizolačnou vrstvou z EPS prispieva k produkcii dymu len veľmi málo alebo vôbec. Z toho možno vyvodiť záver, že pri správnom používaní EPS nehrozí riziko zvýšenej tvorby dymu. Je to dané najmä tým, že EPS z 98 % tvorí vzduch, dym teda môže vznikať len z 2 % hmotnostnej podstaty materiálu.
 

Kategória: Materiály Stavba a rekonštrukcia
Tagy: etics polystyrén Združenie
Zdieľať článok

Diskusia