10. 04. 2006
Zdieľať

Ideálnou predstavou každého záhradkára je dopestovať si čerstvú zeleninu a ovocie bez problémov. Keď však nastane obdobie sucha, záhradkári strávia veľa času pri zalievaní záhrady s hadicou a kanvou. Veľkou pomocou môže byť v takomto prípade inštalácia automatického závlahového systému. Ak stále váhate, nechajte sa inšpirovať nasledujúcimi radami.

Kvapková závlaha a zavlažovanie vysádzaných plôch


Ako dodať záhrade vlahu

49595

Pri zalievaní plôch porastov vyššej zelene, ako sú skupiny krov, prípadne záhony vyšších trvaliek sa uplatní kvapkové zavlažovanie. Pod týmto pojmom rozumieme položenie kvapkovacej hadice na povrch upravenej pôdy po výsadbe rastlín. Kvapkovacie hadice sa rozdeľujú podľa priemeru (najčastejšie sa používajú hadice s priemermi 16 a 20 mm), hrúbky steny (tenkostenné a hrubostenné) a podľa vzdialenosti medzi otvormi, z ktorých kvapká voda (20, 30 a 50 cm).

Niekedy sa používajú aj presakovacie hadice, z ktorých voda presakuje po celej dĺžke. Vzhľadom na ich vysokú cenu sa s nimi v praxi stretávame zriedka. Hrubostenné kvapkovacie hadice majú oproti tenkostenným vyššiu životnosť, sú odolnejšie proti vonkajším vplyvom a znesú vyšší tlak. Pri kvapkovej závlahe pracujú zavlažovače na rozdiel od podpovrchovej závlahy pri nižších hodnotách prevádzkového tlaku (už od 0,15 MPa). Tlak vyšší ako 0,3 MPa môže kvapkovacie hadice poškodiť, preto sa odporúča na hadice namontovať regulátor tlaku. Bežná kvapkovacia hadica má výdatnosť približne 2 litre vody z jedného kvapkovača za hodinu pri tlaku 0,15 MPa.

Elektromagnetické ventily a umiestnenie ventilovej šachty

Elektromagnetické ventily zabezpečujú v závlahovom systéme otváranie a zatváranie prítoku vody do jednotlivých sekcií. Počet ventilov sa preto často zhoduje s počtom sekcií, prípadne sa navrhuje ešte jeden spoločný ventil, ktorý sa súčasne otvára s každou sekciou a zabezpečuje menšie namáhanie a opotrebovanie ostatných ventilov.


Ako dodať záhrade vlahu

49591

Šachtu s elektromagnetickými ventilmi treba umiestniť na ľahko prístupnom mieste v malej vzdialenosti od ovládacej jednotky, a ak to situácia umožňuje, aj v blízkosti zdroja vody. Riadiacia jednotka je napojená na šachtu káblom. Elektromagnetické ventily pracujú pri napätí 24 V, preto netreba k šachte privádzať elektrický kábel s napätím 220 alebo 360 V.

Elektromagnetické ventily sa podobne ako ostatné komponenty ponúkajú v rôznych materiálových a typových vyhotoveniach. Základnú skupinu tvoria plastové ventily bez regulácie prietoku. Kvalitnejší variant predstavujú ventily s možnosťou regulácie prietoku, vypúšťací ventil uľahčuje zazimovanie systému. Najkvalitnejšie elektromagnetické ventily sa vyrábajú z kovových zliatin a používajú sa najmä pri zavlažovaní športovísk. Ich kvalita sa odráža aj na cene.

Riadiaca jednotka


Ako dodať záhrade vlahu

49604

Tip: Záhradný nábytok od výmyslu sveta

Riadiaca jednotka je akýmsi mozgom celého závlahového systému. Riadi presný čas, dĺžku a postupnosť zavlažovania v sekciách podľa naprogramovaného režimu. Riadiaca jednotka umožňuje aj manuálne ovládanie v akomkoľvek čase. Ak sa do systému zapojí aj snímač zrážok, riadiaca jednotka dokáže v prípade daždivého počasia vopred nastavený program zablokovať. Ovládanie systému zvládnu aj technicky menej zdatní ľudia. Druh riadiacej jednotky sa vyberá podľa počtu pripojených sekcií a podľa toho, či sa navrhuje jej umiestnenie v exteriéri alebo v interiéri. Konštrukciou exteriérových riadiacich jednotiek musí odolávať poveternostným podmienkam.


Ako dodať záhrade vlahu

49589

Potrubia, tvarovky a ostatné komponenty

Dôležitou súčasťou závlahového systému sú potrubia. V záhradách rodinných domov sa u nás najčastejšie používajú PE hadice s priemerom 25 a 32 mm. Tieto potrubia sa ľahko tvarujú, odolávajú tlaku i zaťaženiu. Potrubia alebo hadice sa spájajú pomocou plastových PE tvaroviek (kolená, T-kusy, odbočky a pod.). Ich montáž je veľmi jednoduchá.

Napojenie prívodnej hadičky postrekovača k hlavnému potrubiu zabezpečujú navrtávacie pásy. Spätné ventily zabraňujú vytekaniu vody zo zavlažovačov pod svahom (pri závlahách vo svahoch), drenážne ventily odvádzajú vodu z potrubia do priesakových jám.

Inštalácia závlahového systému

Vytýčenie výkopov a výkopové práce Pred samotnými výkopmi treba na pozemku označiť miesta, kde sa osadia jednotlivé zavlažovače a šachta s elektromagnetickými ventilmi. Na jednej sekcii (vetve) sa nesmú spolu združovať rotačné a statické zavlažovače. Vytýči sa výkop od ventilovej šachty k zdroju vody a výkop od šachty k riadiacej jednotke, kam sa položí kábel. Výkopové práce je vhodné vykonať po dokončení hrubých zemných úprav v záhrade ešte pred samotným založením záhrady. Hĺbka výkopov závisí od počtu hadíc, ktoré do nich treba vložiť (asi 30 cm hlboké).

Montáž závlahového systému


Ako dodať záhrade vlahu

49594

Samotná montáž spočíva v uložení potrubia do výkopov a v zapojení jednotlivých sekcií k elektromegnetickým ventilom vo ventilovej šachte. Potom nasleduje montáž navrtávacích pásov a pripojenie zavlažovačov. Zavlažovače je vhodné ukotviť do štrkového lôžka, ktoré zavlažovač zafixuje a pôsobi ako drenáž pri prípadnom úniku vody. Zavlažovače sa osadzujú v úrovni povrchu pôdy, aby sa nepoškodili pri kosení a voľnom pohybe. Zdroj vody treba prepojiť s ventilovou šachtou, šachtu s riadiacou jednotkou (riadiaca jednotka sa napája na 220 alebo 360 V). Po preskúšaní sa výkopy zahrnú pôdou a povrch sa zhutní, aby nezačala sadať pôda vo výkopoch.


Ako dodať záhrade vlahu

49603

Nastavenie a údržba

Po zapojení závlahového systému už stačí len naprogramovať riadiacu jednotku. Každá záhrada je špecifická, preto treba dávky zavlažovania posúdiť aj na základe poznatkov o hydrovodivosti jednotlivých typov pôdy, oslnenia či zatienenia pozemku a typu výsadby. V rámci údržby závlahového systému treba občas skontrolovať, či sa dýzy neupchali alebo mechanicky nepoškodili. Je dôležité, aby sa systém vyprázdnil pomocou kompresora ešte pred príchodom prvých mrazov. Zvyšky vody by mohli po zamrznutí systém vážne poškodiť.


Ako dodať záhrade vlahu

49596

Zavlažovanie automatickou závlahou má pôvod v USA, ale pomaly sa stáva štandardom každej okrasnej záhrady aj u nás. Na našom trhu v súčasnosti pôsobí viacero firiem, ktoré ponúkajú známe značky profesionálnych závlahových systémov, ale i menej kvalitné tzv. hobby značky. Líšia sa predovšetkým kvalitou používaných materiálov, technickou prepracovanosťou, životnosťou a spoľahlivosťou. Rozumným nastavením systému dosiahneme, že trávnik sa zavlažuje iba potrebným množstvom vody v čase, keď sa voda nevyparuje. V priebehu jedného dňa možno nastaviť viac zavlažovacích cyklov, aby sme dosiahli nižšiu intenzitu závlahy, ako je vsakovacia schopnosť pôdy. Závlahový systém tak dokáže ušetriť až 40 % vody, ktorú by sme spotrebovali pri ručnom zalievaní.

Prednosťou automatického systému zavlažovania je aj skutočnosť, že sa vie o záhradu postarať aj počas majiteľovej neprítomnosti. Inštaláciou závlahového systému vo vašej záhrade určite prispejete k zvýšeniu kvality zelene a záhrada sa vám zavďačí sviežimi farbami a príjemnou vôňou.

Kategória: Záhrada a exteriér Záhradná technika
Tagy: záhrada zavlažovanie
Zdieľať článok

Diskusia