Ako vypestovať pekný zelený koberec (2. časť – Zakladanie)

Ako vypestovať pekný zelený koberec (2. časť – Zakladanie)

08. 03. 2006
Zdieľať

Trávnik v záhrade môžeme založiť dvoma spôsobmi: výsevom alebo ukladaním mačinových pásov alebo plátov. Obidva spôsoby sú efektívne, hoci sa cenovo veľmi líšia. Pri zakladaní výsevom sejeme na pripravenú plochu semeno, ktoré je lacnejšie než už dopestované trávnaté pláty.

Zakladanie trávnika výsevom

Najlepší čas na zakladanie trávnika výsevom je jar alebo koniec leta, lebo vo vrcholnom lete sú novovyrastené trávne porasty veľmi ohrozené suchom až spálením.


Ako vypestovať pekný zelený koberec (2. časť - Zakladanie)

40766

Plocha pod trávnik musí byť dôkladne pripravená: zrýľovaná alebo spracovaná rotavátorom, odburinená, pohrabaná, vyrovnaná a zvalcovaná. Na ňu sa ručne alebo ručnými sejačkami (sejacími strojčekmi) vysieva zmes trávneho semena. Pri siatí sa zmes semena postupne rozhadzuje vejárovito na šírku záberu ruky tak, aby sa nevynechalo ani jedno miesto. Je dôležité, aby nefúkal vietor a neodfúkol nám ľahšie semená niektorých druhov tráv. Na založenie pekného trávnika stačí na 1 m2 30 g trávneho semena, no môžeme vysievať aj hustejšie, do 50 g. Semeno treba vysievať rovnako husto na celej ploche, pričom treba dbať na to, aby zmes mala vždy rovnaké zloženie. Preto pred každým nabratím semeno premiešame, aby drobnejšie semienka nezostali naspodku. Na okrajoch budúceho trávnika je vhodné urobiť plytkú brázdu a vysiať tam semeno hustejšie, aby sa čo najskôr vytvorila viditeľná okrajová hrana. Vysiate semeno sa hrabľami zľahka zaseká do pôdy, ale nesmie sa zahrabávať. Po zasekaní sa celá plocha ešte raz utlačí ľahkým valcom alebo postúpaním cez dosky.

Pri použití ručných sejačiek plochu prejdeme jedenkrát postupne vedľa seba podľa šírky záberu strojčeka a potom ešte kolmo na predchádzajúci smer, aby sme zabezpečili dostatočnú hustotu výsevu.


Ako vypestovať pekný zelený koberec (2. časť - Zakladanie)

44149

Zmes trávneho semena

Trvácny nízky trávnik musí pozostávať zo zmesi vhodných trávnych druhov. Lúčna zmes nikdy nevytvorí koberec, lebo obsahuje rýchlorastúce vyššie trávy. Používame preto iba nízku (parkovú) zmes, ktorú môžeme kúpiť v špecializovaných obchodoch. V súčasnosti sú v ponuke rozličné zmesi, preto je dôležité vybrať si vhodnú podľa jej zloženia. Hlavnými zložkami trávnej zmesi majú byť mätonoh trváci anglický (Lolium perenne), kostrava červená výbežkatá (Festuca rubra genuina) a lipnica lúčna (Poa pratensis). Na suchšie piesčité pôdy je vhodná zmes s väčším podielom kostravy a lipnice, na vlhkejšie a ťažšie pôdy je lepší väčší podiel mätonohu. Dobré trávne zmesi obsahujú aj ďalšie doplňujúce druhy tráv, ako sú psinček poplazový (Agrostis stolonifera), psiarka lúčna (Alopecurus pratensis) a lipnica nízka (Poa supina), ktoré sú odolné proti zošľapovaniu a majú dobrú regeneračnú schopnosť. Ideálnym riešením by bola príprava zmesi špeciálne na dané podmienky lokality.

Zavlažovanie výsevu

Tip: Záhradný nábytok od výmyslu sveta


Ako vypestovať pekný zelený koberec (2. časť - Zakladanie)

26947

Ak je po založení trávnika suché počasie, treba výsev rosiť. Celú plochu mierne a rovnomerne zvlhčíme jemným rozstrekom z hadice, pričom dbáme na to, aby sa semená nevyplavili. Najmä svahy postrekujeme veľmi opatrne, lebo nebezpečenstvo splavenia tu je ešte väčšie. Ak dôjde k splaveniu semena počas väčšieho dažďa, treba plochy svahov znova obsiať. Pri normálnej teplote vzduchu, rovnomernej a dostatočnej vlhkosti sa trávnik začne zelenať už jeden až dva týždne po výseve.

Ošetrovanie mladého porastu

Mladý čerstvo vzídený trávnik nikdy nehnojíme, lebo by sme ho spálili. S prihnojovaním môžeme začať až po prvom kosení, a to najlepšie formou slabého hnojivého roztoku.


Ako vypestovať pekný zelený koberec (2. časť - Zakladanie)

44161

Zálievku si pripravíme z niektorého plného (práškového) hnojiva (cereritu, NPK, hortusu atď.) rozmiešaním jednej polievkovej lyžice v 10 l vody (jedna kanva vystačí na 5 m2 plochy) alebo použijeme tekuté hnojivo a zriedime ho podľa návodu. Suché hnojivo na mladý trávnik nikdy nepoužívame. Ak chceme mať pekný kobercový trávnik, musíme ho začať kosiť už pri výške 8 až 10 cm. Prvý- i druhýkrát je vhodné pokosiť ho ostrou kosou. Na prvú kosbu možno použiť aj kosačku, ktorú treba najprv preskúšať (dôležitá je ostrosť nožov), aby nevytrhala mladé rastlinky aj s koreňmi. Kosiť treba na výšku 5 až 6 cm a pokosenú trávu odstrániť. Ak je v čase kosenia sucho a teplo, trávnik by sa mal aj zavlažiť. Po druhej kosbe môžeme už bez obáv používať mechanizáciu (kosačky a iné žacie stroje).

Zakladanie trávnika ukladaním mačinových plátov

Mačina je vrchná vrstva trávnika obsahujúca aj sústavu koreňov v celkovej hrúbke približne 4 cm. Zlúpnutím tejto vrstvy a položením hotových mačinových plátov na nové miesto môžeme založiť trávnik. Mačinová vrstva sa predáva v pásoch, obdĺžnikoch alebo štvorcoch, ale môžeme si ju odobrať aj z vlastnej bezchybnej trávnikovej plochy a položiť na vybraté miesto, najmä pri rekonštrukcii malých miest. Mačinovaním môžeme založiť trávnik kedykoľvek počas vegetačného obdobia, no musíme dbať na to, aby pôda na mieste kladenia bola dobre pripravená (spracovaná, odburinená, vyhnojená a prevlhčená) a mačinová vrstva po položení udržiavaná v dostatočne vlhkom stave až do spojenia s podkladom.


Ako vypestovať pekný zelený koberec (2. časť - Zakladanie)

44162

Základnou podmienkou úspechu pri zakladaní trávnika kladením mačinového koberca je zdroj dobrej mačiny, ktorá má byť hustá a nezaburinená. Mačinové pláty alebo pásy dostať kúpiť v špecializovaných záhradníckych obchodoch. Sú síce drahšie, ale výhodou je okamžité pôsobenie zelene trávnatého koberca. Mačinové pláty sú vhodné na miesta, kde by sme neuspeli s výsevom, napríklad na strmé svahy. Tam sú najvhodnejšie štvorcové alebo obdĺžnikové pláty mačiny veľké 30 až 50 cm, hrubé 8 až 10 cm, s ktorými sa pri ukladaní pracuje lepšie než s dlhými pásmi. Pri doprave majú byť položené lícami k sebe alebo zrolované. Potom by sa mali čo najrýchlejšie rozložiť a uložiť, aby jednotlivé rastlinky tráv nezačali odumierať. Pláty by mali byť položené na cieľové miesto úpravy v priebehu 24 až 36 hodín po odobratí.


Ako vypestovať pekný zelený koberec (2. časť - Zakladanie)

44176

Svahy, ktoré chceme obložiť mačinovými plátmi, pripravíme rovnako ako na výsev. Jednotlivé pláty kladieme tesne vedľa seba, začíname od päty svahu. Každý ďalší rad smerom nahor viažeme škárami ako tehly pri stavbe. Jednotlivé kusy zaistíme drevenými kolíčkami, ktoré zatlčieme do plátov. Povrch potom dobre utlačíme (lopatou), aby pláty priľahli na podložie a škáry sa lepšie spojili. Mačinový trávnik po dokončení pravidelne zavlažujeme. Po niekoľkých týždňoch sa pláty spoja a ich delenie sa úplne stratí.

Kategória: Záhradná technika
Tagy: trávnik záhradná technika záhradné kosačky
Zdieľať článok

Diskusia