11. 08. 2006
Zdieľať

S plotom alebo bez neho; pocit vlastníctva, túžba po vymedzení svojho súkromia a vlastné teritoriálne záujmy sú hlboko zakorenené v ľudskom povedomí. A tak sa zakoreňujú okolo domov po celej našej rodnej zemi ploty a plôtiky, ba priam niekedy aj poriadne okolohradníky, prípadne opevnenia. Žiaľ, niekedy aj celkom vydarený projekt rodinného domu dostane riadne na frak „prešpekulovaným“ plotom. Niekedy sa zdá, že pre zdobenosť alebo iný rozmar majitelia zabudli urobiť krok dozadu, aby uvideli svoje dielo v celej kráse plota.

Plot je prvou cnosťou domu


Ploty ešte nevyhynuli

61225

Že prečo? Preto, lebo je prvý „na rane“, a predsa sa nemá povyšovať. Obyčajne na plote sa majitelia najviac zabudnú – preukážu svoju „tvorivosť“, lebo však čo už sa na takom plote dá pokaziť? Všetko. Aj technicky aj vzhľadom. Ak sa s návrhom plota nechystáte za architektom, a predsa len nie ste si istí svojím výberom, je tu osvedčené riešenie: v jednoduchosti je krása. Oplotenie nezatieni obydlie, ak mu ponecháte jeho prirodzený vzhľad (kovový materiál znesie bielu, sivú, čiernu, prírodnú zelenú…, drevený zas vynikne štruktúrou dreva a jeho povrch stačí pretrieť bezfarebným lakom).

Viete sa ohradiť?

Jednoduchým plotom nič neskazíte. Jednoduchý je pritom nielen vzhľad plota, ale aj jeho zhotovenie, spôsob osadenia by mal zaručiť jeho dlhú životnosť. Na výber je súvislá betónová podmurovka (betónový alebo kamenný sokel), ktoré sa umiestňujú minimálne do hĺbky 80 cm. Piliere vymurované z tehly, kameňa, ale aj z betónu môžu byť prepojené pletivom alebo drevenými tyčkami na rámoch.

Nielen krami je plot živý


Ploty ešte nevyhynuli

Tip: Záhradný nábytok od výmyslu sveta

61216
Daniel Košťál

Množstvo starších domov malo to šťastie, že im bola dopriata predzáhradka, ktorá ich oddeľovala od hluku a nečistoty ulice. Budovala sa tri až šesť a viac metrov podľa stavebnej čiary (určuje vzdialenosť prednej steny budovy od tzv. regulačnej čiary oddeľujúcej súkromné od verejného). Pletivové oplotenie je prirodzenou zvukovou izoláciou, keď sa vhodne skombinuje s krovinami – úplne stačí výška 70 až 120 centimetrov. V prípade, že treba oddeliť súkromný pozemok od vedľajšieho: pletivom alebo latkami, bežná je výška 100 až 150 centimetrov. Do záhrad, najmä tých na vidieku, sa opäť vracia nostalgia starých čias. Využívajú sa viac tradičné postupy, materiály a vysádzajú sa typické úžitkové a okrasné rastliny. Ideálne na tento účel sú dobre ohybné konáre vŕby bielej alebo vŕby košikárskej, ktoré sa navzájom poprepletajú a výsledkom môže byť dokonca malé umelecké dielo. Takýto plot síce nie je taký trvácny ako kovový, ale pôsobí naozaj originálne a okamžite upúta. Ak sa pre takýto zaujímavý plot rozhodnete, nezabudnite jednotlivé konáre dobre zafixovať drôtom.


Ploty ešte nevyhynuli

61219


Ploty ešte nevyhynuli

61218


Varianty úpravy tyčkového nízkeho plota (dajú sa vhodne kombinovať so živým plotom)


Ploty ešte nevyhynuli

61220


Ploty ešte nevyhynuli

61221


Kovový rúrkový plot na kamennom sokli


Drevený doskový plot na rámoch vsadených do betónových pilierov


Ploty ešte nevyhynuli

61217


Príklad jednoduchého kovového plota (rúrkového alebo z hranatých profilov)


Tradícia alebo úchylka majiteľov rodinných domov?

Oplotenie je súčasťou obydlia od najstarších čias. Dnes už nejestvuje nijaký diktát pri výbere materiálu alebo pri výške konštrukcie. To, aké budú a či ešte budú, vychádza z vnútorného pocitu a z potreby bezpečia jednotlivých kultúr. Ako kôl v plote – asi takto by pôsobil plot v niektorých zahraničných prímestských oblastiach, kde stratil význam. A predsa tu vďaka rozmiestneniu zelene a vhodnej architektúre pôsobia pozemky útulne a celé štvrte rodinných domov tvoria jeden celok. Prečo sú potom ploty stále zaujímavé a prečo ich chceme?


Ploty ešte nevyhynuli

61222

Najmä na menej exponovaných častiach (napríklad medzi dvoma susednými záhradami) môžeme použiť aj pletivový plot. Dôležité je, aby bol dokonale postavený a napnutý. Platí, že čím je plot vyšší, tým musí byť stĺpik pevnejší. Čím je stĺpik pevnejší, tým je pevnejší celý plot. Moderné pletivové ploty tvoria jednoduchú skladačku a ich montáž naozaj nie je zložitá. V predpokladanej rovine plota sa rozvrhnú a vyhĺbia v pôdnom profile jamy na základové pätky stĺpikov a vzpier. Osová vzdialenosť stĺpikov by mala byť v rozpätí 2 až 2,5 metra. Ukotvenie stĺpika v pätke je približne 50 cm. Stĺpiky by mali vyčnievať zo zeme v dĺžke, ktorá zodpovedá výške pletiva plus asi 4 cm tak, aby bolo možné vzhľadom na terénne nerovnosti umiestniť pletivo medzi povrch pôdy a čiapočku stĺpika. Stĺpiky sa zabetónujú a betón nechá stvrdnúť. Plot sa začína začiatočným stĺpikom, pokračuje priebežnými a ukončí sa koncovým stĺpikom, pričom začiatočný a koncový stĺpik majú jednu vzperu, priebežné sú vzopreté súmerne z oboch strán. Na rohy sú určené rohové stĺpiky. Vzpera sa prichytí k stĺpiku objímkou so skrutkou a s maticou. Na dlhších úsekoch sa plot spevní tým, že každých 25 metrov sa priebežný stĺpik nahradí znovunapínacím.


Ploty ešte nevyhynuli

61223

Na trhu sú pletivá, ktoré si pri montáži nevyžadujú použitie napínacích drôtov, pretože každý nosný vodorovný drôt je súčasne aj napínací. Rolka pletiva sa rozvinie a vyrovná pozdĺž plota na upínacej strane stĺpikov. Začiatok rolky sa postaví k prvému stĺpiku tak, aby priehyby vodorovných drôtov smerovali nadol. Okraj pletiva sa upevní na začiatočný stĺpik spinkami a kliešťami vo vzdialenosti približne 25 až 30 cm po celej výške pletiva. Treba dbať na to, aby spinky zachytili vodorovný i zvislý drôt pletiva súčasne a podľa možností striedali svoj sklon k vodorovnej rovine. Pletivo sa ťahom rúk predbežne napína a postupne prichytáva k ďalším stĺpikom. „Došponuje“ sa pomocou napínacích klieští. V nerovnom teréne treba robiť odskoky. V mieste odskoku sa použije jeden stĺpik s dvoma vzperami, ktorý je dlhší o výškový rozdiel odskoku. Pletivo potom treba v tomto mieste rozstrihnúť a oba konce prispinkovať vzájomne výškovo posunuté. Pri plynulom stúpaní, resp. klesaní terénu možno podľa konkrétnych podmienok pripevniť pletivo na zvislé stĺpiky rovnobežne so sklonom terénu. V tomto prípade je potrebné, aby stĺpiky prečnievali nad zemou v dĺžke väčšej, ako je výška pletiva.

Kategória: Záhradné stavby
Tagy: plot
Zdieľať článok

Diskusia