Terénne úpravy a modelovanie terénu

29. 12. 2005
Zdieľať

Úprava akéhokoľvek pozemku sa nezaobíde bez terénnych úprav. Terénnymi úpravami sa upravuje prírodný terén a povrch pozemku do rôznej hĺbky tak, aby sa dal čo najvhodnejšie využiť na stavbu domu a optimálne využívať aj neskôr pri používaní záhrady. Rovinný terén upravujeme, aby sme ho zbavili fádnosti, a svahovitý musíme upraviť preto, aby sme vôbec mohli využívať okolie domu a záhradu. Pri terénnych úpravách riešime zmeny úrovne terénu, spájame rôzne úrovne, upravujeme terén modelovaním, pričom pracujeme so zeminou na povrchu i v spodných vrstvách.

Terénne úpravy


Terénne úpravy a modelovanie terénu

39817

Terénne pomery na pozemku sa menia už vybudovaním domu, lebo plochu pod ním treba vždy vyrovnať, a to do jednej alebo viacerých úrovní. Založenie domu na svahovitom teréne si vyžiada vloženie rovnej plochy do svahu, čo znamená vybudovanie zárezu na jednej a násypu na druhej strane. Na rovinnom pozemku si môže nutnosť vyššieho osadenia vyžiadať vybratý typ domu. Jednopodlažná stavba s plochou alebo len mierne zošikmenou strechou vyžaduje vyššie osadenie oproti pôvodnému terénu a tým aj vytvorenie násypu a istú modeláciu alebo jemné terasovanie plochy.

Zmeny úrovne terénu

Atraktivita akéhokoľvek a využiteľnosť najmä svahovitého pozemku sa zvýši, ak pri terénnych úpravách využijeme zmeny úrovní.


Terénne úpravy a modelovanie terénu

39820

Zmena môže byť skokovitá vytvorením terás alebo plynulá pri spojení úrovní svahom. Terén možno vyrovnať na terasách, tie rôznym spôsobom zoskupiť nad sebou a na niektorých miestach spojiť schodmi alebo jednu, prípadne dve úrovne oproti okoliu zahĺbiť, čo oživí najmä fádny terén rovinného pozemku.

Práca s terénom, vyrovnanie častí pozemku, terasovanie, svahovanie, zapúšťanie niektorých plôch s použitím podchytenia opornými múrikmi môžu dodať ploche záhrady intimitu aj na menších pozemkoch a individualitu pôsobenia.


Terénne úpravy a modelovanie terénu

39830

Modelovanie terénu

Modelácia je úprava terénu do prirodzených tvarov – miernych zaoblených vyvýšenín (kopčekov alebo valov) alebo priehlbín –, kde základným znakom je plynulý prechod medzi jednotlivými úrovňami. Pri použití vo svahovitom teréne je náročnejšia na záber plochy (než terasovanie), no výsledkom je veľmi prirodzený vzhľad – vytvorenie mierne zvlneného terénu, vhodného na spojenie terasy s okolím, okolo vodného prvku (prírodného jazierka či potôčika), na okraji pozemku s výhľadom do krajiny. Modeláciou môžeme aj opravovať chyby jestvujúceho terénu – zlepšujeme jeho vzhľad vyrovnaním jám či nevhodných priehlbín, zaoblením hrán prudších svahov vytvárame mäkšie povrchové krivky.

Modelácia terénu do prirodzených tvarov (s miernym stúpaním alebo klesaním) má niekoľko výhod:


  • pri modelácii terénu pracujeme iba so zeminou, nepoužívame stavebné prvky (oporné múriky), čo ju robí menej finančne náročnou než iné úpravy (terasovanie);


  • pri vytváraní nasypaných tvarov môžeme použiť vykopanú spodinu (podorničnú vrstvu zeminy), ktorá nám zostala po budovaní základov domu, hĺbení jamy na bazén alebo pri zakladaní jazierka, i stavebnú sutinu (inertný stavebný odpad);


  • po zatrávnení umožňuje jednoduchú údržbu plôch – plynulé kosenie kosačkou bez prenášania.
Modeláciou vytvárame alebo upravujeme mierne svahy do 20°. Pracujeme na teréne bez ornice (vrchná 20 cm vrstva pôdy), ktorú zlúpneme a odložíme na depóniu, aby sme ju neskôr použili ako najvrchnejšiu vrstvu na výsadbu drevín, kvetín a trávnika. Terén vytvorený modeláciou môžeme bez problémov zatrávniť výsevom alebo obložiť mačinovými plátmi.

Kategória: Záhradné stavby
Tagy: exteriér terasa teren úpravy
Zdieľať článok

Diskusia