Prvá stavebná sporiteľňa – už dvadsaťročná

Prvá stavebná sporiteľňa – už dvadsaťročná

19. 11. 2012 Zdieľať

Najlepšie miesto na svete je pre väčšinu ľudí ich domov. Jedna z ciest, ako si ho zabezpečiť, a podľa vlastných predstáv, je stavebné sporenie v Prvej stavebnej sporiteľni. V tej sporiteľni, ktorej bránami prešlo od 16. novembra 1992 dodnes, teda presne za 20 rokov, viac ako 2,1 milióna klientov, ktorí si uzatvorili takmer 4 milióny zmlúv o stavebnom sporení.

 

„Takmer polovica obyvateľov Slovenska bola alebo stále je klientom PSS, a. s. V každej slovenskej rodine žijú v priemere dvaja stavební sporitelia. Tento bezpečný finančný systém s garantovanými a pre stavebného sporiteľa výhodnými podmienkami im počas uplynulých 20 rokov umožnil investovať do svojho bývania viac ako 7 miliárd €, čo je v prepočte takmer štvrť bilióna korún,“ hovorí predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne Ing. Imrich Béreš s tým, že PSS, a. s., od svojho vzniku poskytuje denne do bývania v priemere jeden milión eur. Ak by všetky tieto prostriedky smerovali len do novostavieb, vzniklo by mesto so 150 tisíc bytmi pre pol milióna obyvateľov, veľké asi ako Bratislava. 
 
Prvá stavebná sporiteľňa už 12 rokov venuje značnú pozornosť tiež obnove bytových domov. Dosiaľ do tejto činnosti prostredníctvom správcovských organizácií investovala  vyše štvrť miliardy eur. „V priemere každý ôsmy bytový dom na Slovensku je obnovený z prostriedkov stavebného sporenia v PSS, a. s.,“ hovorí Ing. I. Béreš a dodáva, že vďaka stavebnému sporeniu desiatky tisíc slovenských občanov ušetria na platbách za teplo a bývajú zdravšie, bezpečnejšie a v domoch s predĺženou životnosťou.  
 
Stavebné sporenie má význam aj pre národné hospodárstvo Slovenskej republiky. Prostriedky zo stavebného sporenia tvoria viac ako 10 % celkovej produkcie stavebníctva. Čo sa týka bývania, za uplynulých 20 rokov tvorí podiel investícií klientov PSS, a. s., na celkových prostriedkoch využitých na financovanie jeho obnovy a výstavby, viac ako 40 %. Stavebné sporenie ako stabilný finančný systém podporuje aj zamestnanosť. Odborné štúdie ÚEOS – Komercia, a. s., a Slovenskej technickej univerzity preukázali, že tieto investície zároveň priamo vytvárajú pracovné miesta v rezorte stavebníctva a s ním súvisiacich odvetviach. Priemerne ročne je to až 35 tisíc pracovných príležitostí len z prostriedkov stavebného sporenia. Výsledkom novovytvorených alebo udržaných pracovných pozícií sú odvody a dane, ktoré tvoria významnú časť príjmov štátneho rozpočtu. 
 
Prvá stavebná sporiteľňa je nielen úspešná, ale aj ocenená. Práve teraz, na sklonku roka, získala vďaka hodnoteniu odbornej poroty Zlatú mincu 2012 za stavebný úver do 40 tisíc € s úrokovou sadzbou už od 2,9 % ročne, ktorá je nemenná počas celej doby splácania. PSS, a. s., poskytuje tento stavebný úver bez toho, aby skúmala bonitu klienta a dokonca úver netreba ani zabezpečiť ručiteľom či nehnuteľnosťou. Navyše Prvá stavebná sporiteľňa sa v ankete Banka roka 2012, ktorú zostavuje ekonomický týždenník Trend na základe dosiahnutých hospodárskych výsledkov bánk pôsobiacich na slovenskom finančnom trhu, umiestnila na vynikajúcom 3. mieste
 
Stavebné sporenie nie je iba pomocníkom pri kúpe vášho bývania. Prvá stavebná sporiteľňa vám už 20 rokov pomáha kúpiť si oddych, radosť i bezpečie. A to všetko neoddeliteľne patrí k domovu – najdôležitejšiemu miestu na svete. 
 
Kategória: Aktuality Legislatíva a financovanie
Zdieľať článok