Vydavateľstvo JAGA separuje odpad

Vydavateľstvo JAGA separuje odpad

27. 07. 2010
Zdieľať

Je to dôkaz toho, že vydavateľstvo sa snaží zodpovedne pristupovať k životnému prostrediu nielen vydávaním rozličných titulov s témami, ako je ekobývanie, energeticky úsporné bývanie, ekologické materiály či využívanie alternatívnych zdrojov, a to prevažne na recyklovateľnom papieri, ale snaží sa preniesť časť osvety z vlastných publikácií aj do praxe.

V areáli vydavateľstva sa nachádzajú zberné odpadové koše určené na separáciu odpadu – na papier, plasty a ostatný odpad. So separáciou začína nielen vo vlastných kanceláriách, ale aj v prenajatých priestoroch, kde sú takisto vyhradené menšie koše na jednotlivé druhy odpadov. 


Cieľom vydavateľstva je predovšetkým pomôcť znížiť množstvo zmesového odpadu ukladaného na skládky. Tak nielenže dáva druhú šancu nielen vyseparovaným komoditám vrátiť sa späť do výrobného procesu, ale svojou trochou prispieva aj k zníženiu čerpania prírodných zdrojov a energie na výrobu nových výrobkov, ako aj k ochrane ekosystému, ktorého stav je alarmujúci.


Zuzana Koporcová

Kategória: Aktuality
Tagy: aktualita jaga odpad
Zdieľať článok

Diskusia