Keď nás zmáha únava…

22. 06. 2005
Zdieľať

Každý z nás potrebuje na regeneráciu svojich síl a pravidelný odpočinok v spánku dostatok času. Hrubý odhad hovorí, že prespíme jednu tretinu života. Ani dostatok času na spánok však nemusí byť zárukou toho, že sa vyspíme doružova. Nesprávne lôžko môže pri dlhodobom používaní spôsobiť zdravotné problémy, v extrémnych podmienkach môže dokonca ohroziť aj život (napr. ľuďom, ktorí sú dlhodobo pripútaní na lôžko, môže spôsobiť preležaniny). Ak sa pravidelne zobúdzate polámaní a v zlej nálade, overte si, či nie je na vine nesprávne lôžko – pretože medzi konštrukciou lôžkového nábytku a kvalitou odpočinku je priama úmernosť.

Ve?ký otvorený priestor zaliaty slnkom, to bolo prvé, ?o ma pri návšteve tohto domu zaujalo. A potom priestranná záhrada kon?iaca sa až v lese – jednoducho ve?mi príjemné tiché bývanie. Mladá rodina za?ínala podobne ako stovky ?alších – v panelákovom byte na nev?údnom sídlisku. A takisto ako mnoho iných snívala o peknom bývaní vo vlastnom dome. Ke? sa naskytla príležitos? kúpi? pozemok, nezaváhali ani na chví?u.

Spolupráca s architektom

Zhodou okolností je ich priate? architekt. Jeho prácu manželia poznali a pá?ila sa im, a tak ho, prirodzene, oslovili. Domáci pán mal dve základné požiadavky – ve?ký vzdušný priestor a bazén. Domácej pani sa práve narodil syn, a tak mala trocha iné starosti. Pod?a jej slov bola celá stavba dos? náro?ná, lebo mnohé veci musela rieši? za výdatného kriku nového ?lena rodiny. Priate? architekt im navrhoval aj vnútorné zariadenie a pri mnohom radil.

Otvorený priestor

Do domu vás uvedie presklená vstupná hala. V nej sú zaujímavé ve?ké vstavané skri?ové dvere – kombinácia zrkadla a plastu s dizajnom kovu, ?o vyzerá naozaj dobre. Za dverami sa skrýva úložný priestor a malá miestnos? s vykurovacími telesami, miestom na sušenie bielizne a prechod do garáže. Dom je dvojpodlažný. Hlavný obývací priestor je ve?korysý a vzdušný, otvorený cez obe podlažia. Jedna celá stena je presklená s výh?adom na záhradu a s prechodom ve?kými dverami na dláždenú terasu. Na obývaciu izbu vo?ne nadväzuje jedále?. Jednoliatos? priestoru umoc?uje drevená podlaha. Po ?avej strane jedálenského kúta sa za presklenou stenou modrie hladina krytého bazéna. Bazén je zasklenou stenou prepojený aj s terasou. Po pravej strane je kuchy?a, ktorú od jedálne opticky delí barový pult ukon?ený dreveným st?pom a keramická dlažba. Od obýva?ky je kuchy?a oddelená schodiskom. Schodisko vás elegantným oblúkom vyvedie na galériu druhého podlažia, kde sú situované spálne a pracov?a spojená s hos?ovskou izbou. Nechýba tu ani súkromná kúpe??a.

Drevo, koža a kvety

Tak by sa dalo v skratke charakterizova? zariadenie v dome. Obýva?ke dominuje kožená sedacia súprava v pastelovej žltej farbe a kozub. Komín kozuba prechádza obidvoma podlažiami. V ?ase našej návštevy sa vonku riadne ochladilo. Domáca pani prikúrila jedným polienkom, ktoré výborne prehrialo nielen spodný priestor, ale aj galériu. Po oboch stranách kozuba je vymurovaný múrik s drevenými dvierkami. Vnútro slúži ako úložný priestor, horná stena poskytuje miesto na televízor, hifi vežu a dekora?né prvky. Konferen?ný stolík a jedálenský stôl sú kombináciou masívneho dreva a kovu, vyrobené šikovným stolárom pod?a návrhu architekta. Jedálenský stôl je doplnený štíhlymi koženými stoli?kami s pochrómovanými nohami. Barový pult a kuchynská linka sú tiež z dreva. Kuchynská linka je pod?a návrhu domácej panej vyrobená na mieru. Ten istý majster zhotovil zariadenie spální. Drevo v prírodnom odtieni a svetlú farbu kože vhodne dop??a pastelová farba stien. Kontrast k týmto jemným tónom tvoria všadeprítomné kvety, ktoré sú pýchou majite?ky. Vidno, že sa im tu dobre darí. Kvety lemujú schodisko aj celú galériu. Nechýbajú ani v jednej miestnosti, dokonca ani v priestore bazéna. Pani domu prezradila, že im trvá pol druha hodiny, kým ich spolu s dnes už trojro?ným synom polejú.

Záhrada

Záhradu tvorí z prevažnej ?asti svieži trávnik. Pozemok je na miernom svahu, preto je plocha trávnika predelená terasou v tvare polkruhu, vyloženou štiepaným kame?om. V strede terasy sú schodíky, ku ktorým vedie chodník dláždený kame?om. Vrch terasy je vysadený ružami. Trávnik je lemovaný kvetmi, krami a mladými stromami, ktoré sa do zrelej krásy rozrastú o pár rô?kov. Budú tak tvori? prírodný plot medzi susedmi a majite?om poskytnú viac súkromia. V záhrade nechýba ani vonkajší kozub na letné grilovacie posedenie.

Doladenie

Hoci sa majitelia nas?ahovali pred dvoma rokmi, k ich úplnej spokojnosti v novom dome ešte treba doladi? zopár mali?kostí. Stále napríklad h?adajú, a nenachádzajú, vhodné doplnkové svietidlá do obývacej izby, kuchyne a bazéna. Majite?ka chce ve?ký obývací priestor zútulni? obrazmi a dekora?nými prvkami. Do posia? sa však viac venovala malému synovi a na podobné, hoci ve?mi príjemné záležitosti jej ve?a ?asu neostávalo. Domáci pán ešte musí premyslie? a vyrieši? ozvu?enie obýva?ky, v ktorej sa tvorí echo. Má v pláne zo stropu zavesi? ve?ký model lietadla (najlepšie starého dvojplošníka), ale musí najprv presved?i? svoju lepšiu polovi?ku. Napriek týmto drobnostiam sa tu rodina cíti dobre. Najmä si nevedia vynachváli? – v porovnaní so sídliskovým ruchom – božský pokoj. „Dávali sme si posiela? rôzne ponuky realitných kancelárií e-mailom. Spo?iatku sme vylú?ili len paneláky, uvažovali sme o rodinnom dome v satelitnom meste?ku alebo o byte vo vä?šom obytnom komplexe, akých v Prahe vyrástlo ako húb po daždi. Manžel, ktorý mal svoj názor úplne vyhranený, chcel podkrovný byt. ?asom ma presved?il,“ prezradila s úsmevom domáca pani pri našej návšteve. Pred za?iatkom celkovej rekonštrukcie podkrovia sa na svoj budúci domov prileteli pozrie? na vlastné o?i. „Zistili sme, že potrebujeme niekoho, kto by robil dozornad stavebnými prácami a sú?asne by vybavil celý interiér na k?ú?, pretože sme chceli všetko zariadenie na ostrovoch preda?. Vo?ba padla na architektonické štúdio Hotový interiér, ktoré tento atypický priestor pripravilo skuto?ne na mieru pod?a našich požiadaviek,“ doplnila. „V priebehu diskusíí v showroome sme sa dohodli na priestorovom usporiadaní, ur?ili sme si hlavné zásady riešení, vybrali typ nábytku, kuchynskú linku. Zladenie celku a doplnky sme ponechali v réžii architekta,“ vysvetlila majite?ka.

V hlavnej úlohe krovy

V ?lenitom takmer stometrovom priestore dominujú rekonštruované krovy, ktoré upútajú hne? pri vstupe do hlavného obytného priestoru. „Otvorené, štyri a pol metra vysoké podkrovie by bolo škoda deli? prie?kami, preto sme sa so súhlasom majite?ov rozhodli pre otvorenú dispozíciu so zámerom ?o najviac zachova? podkrovný charakter bytu a maximalizova? obytnú plochu,“ priblížil nám koncepciu projektu jeho autor architekt Viliam Ladzianský. Rekonštrukcia musela rešpektova? množstvo technických požiadaviek, napríklad rozloženie inštalácií. „Priestor nebol na riešenie jednoduchý, funkcie nebolo ?ahké rozdeli?. Vpravo od vstupnej ?asti vznikla úzka komora, priestranná kúpe??a i WC. Dispozícia umož?ovala aj pri?lenenie drevenej galérie,“ pokra?oval architekt Viliam Ladzianský. Centrum bytu tvorí polyfunk?ný priestor s ve?kos?ou približne štyridsa? metrov štvorcových, kde je obývacia izba prepojená s kuchy?ou a jedál?ou. V celom byte je použitá laminátová podlahová krytina s teplým dreveným dekorom, ktorá farebne ladí so zrekonštruovanými krovmi. Moderný nábytok s kovovými úchytkami namorený na tmavý dub vnáša do priestoru dynamiku. Posedenie na svetlej sedacej súprave poskytuje okrem pohodlného odpo?inku aj poh?ad cez lodžiu na holešovické strechy. Elegantným interiérovým doplnkom je kovové kresielko o?alúnené leštenou brav?ovinou.

Kuchy?a ozdobená kamienkami

Kuchynské pracovisko, ktoré výrazne skráš?uje efektný obklad z keramických kamienkov, vo?ne nadväzuje na odpo?inkovú zónu. Mäkké zaoblené tvary spotrebi?ov Ariston sa dobre dop??ajú s jednoduchou svetlou linkou s kovovými úchytkami. Varnú dosku posunul architekt do?ava, aby vznikla dostato?ne široká pracovná plocha, ktorá tesne susedí s drezom. Úložný priestor kuchynskej zostavy dop??a nízka skrinka s hlbokými zásuvkami. Masívny rozkladací tmavo namorený stôl s hliníkovou konštrukciou a kovovými nohami poskytuje dostatok miesta na stolovanie rodiny ?i v kruhu priate?ov.

Oriešok na rozklúsnutie

Pod?a slov autora sa pri projekte podkrovného bytu musel vyrieši? aj jeden zaujímavý architektonický oriešok. Kuchy?u s jedál?ou bolo potrebné priestorovo aj poh?adovo oddeli? od vstupov do sociálneho zariadenia a sú?asne navrhnú? schody ?i bezpe?ný rebrík na galériu, kam sa majitelia rozhodli umiestni? pracov?u a objemný matrac pre príležitostné prespávanie návštev. „Biely paraván v hliníkovom ráme, pevne ukotvený pomocou kovových úponov, sp??a estetické i prevádzkové nároky, v budúcnosti by som však chcel rozbi? jeho ve?kú bielu plochu,“ spresnil architekt Viliam Ladzianský. Originálnym spôsobom vyriešil architekt vstup na galériu, ktorý nájdeme hne? ved?a kúpe?ne. Tvorí ho jednoduchý drevený, ale ve?mi pevný rebrík s viac ako polmetrovým presahom v hornej ?asti, aby bolo možné prid?ža? sa a pohodlne prejs? do vyššieho podlažia. Architekt skonštruoval aj bezpe?nostnú poistku, ktorá zabra?uje malému syn?ekovi majite?ov vyliez? na rebrík – ?ahkú a hladkú dosku, ktorá sa dá pomocou kovových hákov zavesi? na rebríkovú prie?ku.

Praktické úložné priestory

Povala býva zvy?ajne bohatá na rozli?né niky a zákutia so skosenými stenami a nízkou podchodnou výškou, ktoré sa dajú ve?mi dobre využi? na vybudovanie praktických úložných priestorov. V prípade holešovického bytu, ktorý sme navštívili, sa to podarilo na sto percent. Hne? ved?a vchodu je umiestnená komora, ktorá hravo pojme nielen bicykel domáceho pána, ale aj plynový kotol alebo detský ko?ík a ?alšie neskladné, ale potrebné veci. „Prístenok je vlastne taký úzky slíž, a tak som potreboval vyrieši?, ako do takejto miestnosti bez problémov vojs? aj s bicyklom. Preto je vlastne celá stena komory mobilná, pohybuje sa na špeciálnom hliníkovom podvozku. Kombinácia jednoduchej bielej dosky v masívnom drevenom ráme nenarúša obytný priestor. ?alšiu úložnú zónu poskytuje šat?a, ktorá priamo nadväzuje na spál?u a odde?ujú ju od nej podobne riešené posuvné dvere. Posledný úložný priestor, nachádzajúci sa v detskej izbe – objemná vstavaná skri?a -, je tiež prekrytý posuvnými dverami bielej farby, ktoré celý priestor presvet?ujú.“

Triezve použitie farieb

Farby sú v byte použité ve?mi citlivo, možno aj preto pôsobí celok intímne a pokojne. „Vysoká stena v obývacej izbe mala by? pôvodne ?ervená, ale ke? som si uvedomil, že podlaha je hnedo?ervená, povedal som si, že to už je trochu prive?a. Zví?azil jemný tehlový odtie?, ktorý sme doplnili sivou, jej intenzitu sme vyskúšali rovno na mieste,“ vysvetlil architekt Viliam Ladzianský. Sivá farba sa opakuje aj na dvojici polmetrových terakotových váz. „Nechceli sme ani záclony, ani závesy, len rímske rolety, ktoré farebne ladia s tehlovou na stenách,“ poznamenala domáca pani. „V budúcnosti si možno zadovážime kober?ek pod konferen?ný stolík, ale len kvôli návštevám. V Yorku sme si zvykli na drsnú klímu aj nižšie teploty v interiéroch. Sme už skoro ako ostrovania, ktorí, aby sa doma zahriali, sa radšej poriadne oble?ú. Niet divu, že naši hostia sa u nás trocha zimomravo chúlia,“ pripustila na záver. Domáce kino by sa dalo nazva? hitom medzi hra?kami pre dospelých, avšak mnohí majú o ?om len nejasnú predstavu. ?o vlastne tento termín znamená? Všeobecne povedané, je to súbor komponentov, ktoré sú schopné zreprodukova? obraz aj zvuk v istej kvalite. Preložené do ?udskej re?i – asi najvä?ší rozdiel oproti klasickému televízoru je vo zvuku. Kým predtým zvuk akoby vychádzal z obrazu, z reproduktorov zabudovaných v televízore, domáce kino využíva rôzne systémy s viacerými reprosústavami (4 – 8) umiestnenými okolo diváka, ktorý je v?aka tomu ve?mi sugestívne vtiahnutý do deja. Pod?a ?oho si však vybra? jednotlivé komponenty? Ako sa vyvarova? chýb? A ako sa z bežnej obýva?ky stane kino?

Vyberajte pomaly

Drvivej vä?šine záujemcov o kúpu komponentov spotrebnej elektroniky síce chýbajú hlbšie znalosti problematiky a informácie o jednotlivých parametroch, naš?astie však majú dar reálneho vnímania zvuku a obrazu. Vlastné o?i a uši sú pri výbere neocenite?ným pomocníkom a môžu vám da? dostato?né dôkazy o možnostiach a schopnostiach toho-ktorého výrobku. I ke? pri niektorých ?alších parametroch budete musie? iba dôverova? výrobcovi alebo predajcovi, ktorí vás informujú o spo?ahlivosti, životnosti, budúcej kompatibilite ?i užito?nosti uvádzaných údajov, to, ?o sa vašim o?iam a ušiam pozdáva na za?iatku, bude im zrejme vyhovova? aj na?alej. Aj ke? vám pe?aženka dovolí vybera? si len z ur?itej cenovej kategórie, treba vždy pozera? na pomer cena/výkon. Výber chce svoj ?as a z?ava ?i výhodná cenová ponuka by nemali by? podstatným impulzom na kúpu. Rados? z nového totiž rýchlo opadne a cena sa prestane zda? výhodnou, ak ste sa pre ?u sami odsúdili na pozeranie nekvalitného obrazu ?i po?úvanie nepo?úvate?ného zvuku.

Obrazovka súvisí s miestnos?ou

Aj ke? domáce kino sa preslávilo najmä prevratnými možnos?ami zvuku, zo sloví?ka kino je zrejmé, že pri výbere treba klás? dostato?ný dôraz aj na obraz, teda zobrazovaciu jednotku signálu. Na zobrazovanie deja sme totiž tiež ve?mi citliví.
Pri výbere je potrebné zváži? (v poradí pod?a dôležitosti): • Ve?kos?, teda uhloprie?ku obrazovky. S ?ou súvisí potrebná vzdialenos? pri jej sledovaní a tá musí by? logicky v zhode s možnos?ami miestnosti, v ktorej bude umiestnená. Optimálna vzdialenos? diváka a obrazovky by sa mala rovna? trojnásobku uhloprie?ky (napr. televízor s uhloprie?kou 55 cm je vhodné sledova? zo vzdialenosti 1,65 m). Aby bol váš zážitok ?o najlepší, pre rozmer televízora (prípadne premietacieho plátna) by mali by? smerodajné rozmery miestnosti – nemal by by? ani primalý, ale ani prive?ký.


 • Formát obrazu ( 4 : 3 alebo 16 : 9). Vo?ba pomeru strán obrazu je otázka silne individuálna, resp. je to otázka zvyku.


 • Druh zobrazovacej jednotky. Vybra? si môžete klasický televízny prijíma? CRT, plazmovú obrazovku, LCD televízor alebo projektor.


 • Kompatibilita s ?alšími zdrojmi signálu (PC, satelit, video…),


 • Po?et a druhy vstupov a výstupov.
Potešite?né je, že v?aka technológiám dnes môže domáce kino poskytnú? nielen lepší zvuk, ale aj zlepšený obraz – ako pri klasických CRT prijíma?och, tak aj pri plazmových a LCD televízoroch (napr. v?aka novej referencii obrazu v podobe technológie REAL MACH a Acuity od spolo?nosti Panasonic je obraz ostrejší, nebliká, má vyšší kontrast a rozlíšenie). Aj tak má však každý typ zobrazovacej jednotky ešte stále svoje pre aj proti, pri?om mnohých asi najviac trápi jeden fakt – bu? má obrazovka obmedzenú ve?kos? uhloprie?ky, alebo je cena privysoká (napríklad za plazmu dnes zaplatíte približne od 170 000 Sk). Najnovším hitom v zobrazovaní sú supertenké LCD televízory (aj ke? v oblasti PC už LCD displeje pomaly hrajú prvé husle). Momentálnou slabinou LCD televízorov je síce obmedzená ve?kos? a pomerne vysoká cena, ak však inklinujete k perfektnému dizajnu, nie je ?o rieši?. Okrem toho vývoj v oblasti PC napovedá, ktorým smerom leží budúcnos?.

Zvuk a domácnos?

Domáce kino nie je len akýsi set reproduktorov (predné, zadné, stredový a subwoofer na prenos nízkych frekvencií). Aby z nich bolo domáce kino, musia by? tieto reproduktory aj správne rozmiestnené. Asi najvä?šie chyby sa robia práve pri rozostavení jednotlivých reproduktorov, umiestnení subwoofera, nastavení oneskorovacích ?asov a nastavení umiestnenia reprosústav (resp. ve?a ?udí ani nevie, že nie?o treba nastavova?!). S po?tom a zásadami rozmiestnenia reproduktorov súvisia aj priestorové nároky na zariadenie domáceho kina. Teória je však jedna vec a prax druhá. Doma sa musí aj ži?, a tak treba h?ada? vhodný kompromis medzi teoretickými modelmi rozmiestnenia reproduktorov pri jednotlivých systémoch a reálnym životom a zladi? možnosti konkrétnej techniky s rozmermi, zariadením a akustikou konkrétnej miestnosti.


Keď nás zmáha únava…

25507

Reprosústava by mala by? napríklad aspo? ½ m od ktorejko?vek zo stien. V reálnej obýva?ke sa to však vä?šinou nedá, pretože priestor treba využi? aj iným spôsobom. To znamená, že sa s technikou treba pohra?, nájs? optimálne rozmiestnenie, nastavi? a doladi? zvuk pod?a akustiky konkrétnej miestnosti, miesta po?úvania… Akustika je veda, preto ak chcete dokonalý výsledok, potrebuje to dokonalé zladenie techniky a interiéru. A ak nepatríte medzi technicky zdatných nadšencov, dajte si radšej poradi? od odborníkov.

?o treba bra? do úvahy?

Základ je vo?ba správnej ve?kosti a správneho typu reprosústavy. Najvä?šie ešte nemusí znamena? aj najlepšie. Z akustického h?adiska sú napríklad ve?ké reproduktory v malej miestnosti nezmysel (a naopak). Druhá zásada je správny rozstup reproduktorov – aby bol zvuk optimálny, nemali by by? ani prive?mi blízko, ani prive?mi ?aleko. Reprosústavy by sa mali nachádza? v istých výsekoch pomyselného kruhu, v ktorého strede sedí divák… to je však len teória, ktorá sa v reálnom interiéri takmer nikdy nedá aplikova? na 100 %. Treba teda h?ada? vhodný kompromis a zoh?ad?ova? rôzne faktory. Napríklad aby bol zvuk kvalitný, musia by? predné reprosústavy vzdialené asi 2,5 m od seba (závisí to od typu reprosústav a vzdialenosti diváka) – to však môže by? zväzujúcim faktorom v interiéri. Ak sú zas zadné reproduktory príliš ?aleko od seba, treba ich ve?mi vybudi?, a to nie je v systéme dobré, at?.

Zvuk a zariadenie interiéru

Zlepši? zvuk sa však dá nielen nastavením ?i rozmiestnením reprosústav, ale aj vhodnou úpravou interiéru miestnosti. Pre akustiku miestnosti je napríklad vhodnejší koberec než hladké tvrdé plochy ako linoleum, dlažba ?i plávajúca podlaha, rovnako nevhodné sú ve?ké zrkadlá ?i mramorový obklad na stenách. Okno by malo by? zastreté záclonou, pri požiadavkách najvyššej kvality hrubším závesom. Priaznivo pôsobí aj dostatok ?repníkových rastlín, resp. iných malých predmetov v miestnosti, ktoré sa postarajú o vhodné odrazy zvukových v?n. Eliminuje sa tým stojaté vlnenie, ktorého dôsledkom je degradácia kvality zvuku.

Odporú?ania na záver

Najvä?ší rozdiel, ktorý delí systémy na dobré a zlé, nezoh?ad?uje asi žiaden z parametrov, ktorý si pre?ítate v katalógu, ale sú to samotné reprosústavy a subwoofer. Preto ak je to možné, dajte si predvies? systém domáceho kina predajcom (nielen funkcie, ale hlavne reprodukciu stereo a surround nahrávok!). Rozumné je aj opýta? sa priate?ov ?i rodiny na ich skúsenosti, ich názor si však treba aj osobne overi?, pretože ko?ko ?udí, to?ko chutí! Nešetrite na nesprávnom mieste! Ak sú vaše finan?né možnosti momentálne obmedzené, kúpte si najprv len predný pár hlavných reproduktorov, avšak v dobrej kvalite. Ostatné reproduktory môžete dokupova? postupne. Na za?iatku síce nebudete ma? plnohodnotné domáce kino, pri kúpe každého ?alšieho komponentu vám však zostava predvedie iný zážitok. Ak kúpite naraz síce lacnú a kompletnú, avšak nekvalitnú súpravu reproduktorov, budete ?asom viac a viac vníma? ich nedostatky a náprava, výmena alebo úprava bude vždy náro?nejšia na ?as aj financie. A ešte malá poznámka. Ne?akajte, že vaše domáce kino za 20000 Sk bude hra? perfektne stereofónne nahrávky. Nie je na to primárne konštruované (je to najmä otázka konštrukcie predných reprosústav). Ak ste však niekedy boli za?ažení na stereofónny zvuk, venujte výberu zostavy práve v tejto otázke maximálnu pozornos?.

Ak si chcete vypo?u? svojich ob?úbených interpretov ?o najreálnejšie, prijate?ný zvukový kompromis medzi domácim kinom a stereo po?úvaním sa za?ína asi pri cene systému 60000 Sk. Cenové rozhranie nemožno ur?i? celkom presne, ale spo?ahlivým návodom je vypo?u? si zvukový systém – a to nielen pri predvádzaní vybratých scén z ak?ných filmov. Tak ako pri automobiloch aj v oblasti domáceho kina existujú trabanty a mercedesy – je to otázka financií a osobnej potreby.


Keď nás zmáha únava…

24696


Poháre Essence fy Iittala, dizajn Alfredo Härbeli.
Cena od 960 do 1160 Sk.
Detail Design CentrumKeď nás zmáha únava…

24705
Soňa Sadloňová
Kalich a karafa Krivá noha, dizajn Patrik Illo. Cena 260 a 990 Sk. RONA.


Keď nás zmáha únava…

24703
Soňa Sadloňová
Delený podnos Gritti fy Caldier. Cena 630 Sk. Predáva La Fiesta. Misky Calm fy Villeroy & Boch. Cena 520 a 430 Sk. Predáva Villeroy & Boch, Atrium.


Keď nás zmáha únava…

24704
Soňa Sadloňová

Misky v tvare mušle. Cena 880 a 660 Sk. RONA.


Keď nás zmáha únava…

24699
Soňa Sadloňová
Zvonový svietnik z ?íreho skla, cena 900 Sk. Miska Swanee fy Leonardo, cena 370 Sk. RONA.


Keď nás zmáha únava…

24701
Soňa Sadloňová
Svietniky, cena 380 a 470 Sk. Kalich, cena 300 Sk. Flauta na šampanské, cena 380 Sk. Predáva RONA.


Keď nás zmáha únava…

24710
Soňa Sadloňová
Karafa s kolorovanou zátkou, cena 1100 Sk. Kalich na ?ervené víno. Cena 350 Sk. RONA.


Keď nás zmáha únava…

24700
Soňa Sadloňová

Fjärran
, miska z ?íreho skla s podnosom z lakovanej ocele. Priemer 21 cm. Cena 149 Sk. IKEA.


Keď nás zmáha únava…

24702
Soňa Sadloňová

Podnos San Marco, misky Torcello fy Caldier. Cena 990 Sk a 180 Sk/ks. Predáva La Fiesta, Atrium.


Keď nás zmáha únava…

24707
Soňa Sadloňová
Poháre Rara, pohár na víno, 25 cl, pohár na sekt, 20 cl.
Cena 99 Sk/ks. IKEA


Keď nás zmáha únava…

24706
Soňa Sadloňová
Poháre Octavie na biele a ?ervené víno. Cena 670 a 720 Sk. Pohár Allegorie na sekt. Cena 430 Sk. Villeroy & Boch.


Keď nás zmáha únava…

24698
Soňa Sadloňová
Poháre z ?íreho skla, ru?ná práca, dizajn Patrik Illo.
Cena od od 230 do 320 Sk. RONA.


Keď nás zmáha únava…

24708
Soňa Sadloňová
Karafa Vinobile, cena 2 650 Sk. Pohár Allegorie na ?ervené víno, cena 480 Sk. Villeroy & Boch.


Keď nás zmáha únava…

24711
Soňa Sadloňová
Kalichy a flauta na šampanské Krivá noha. Cena 330, 260 a 320 Sk. RONA

Relaxa?ný nábytok, ?i už je to pohodlné kreslo, pohovka, alebo seda?ka, má slúži? na regeneráciu síl po?as d?a. Mal by po príchode z práce umožni? krátky odpo?inok pri po?úvaní hudby, sledovaní televízora ?i premýš?aní v ?o najpríjemnejšej polohe. Po ozdravujúcom, duši i telu prospešnom le?ošení by z neho mal ?lovek vsáva? ako vymenený – spokojný, oddýchnutý a príjemne naladený.

Typy relaxa?ného nábytku

Odpo?inkové sedenie dnes môže ma? nieko?ko podôb, pri všetkých je však jednozna?ným trendom variabilita, možnos? polohovania a maximálne pohodlie – teda možnos? zauja? polohu takmer poležia?ky, s vyloženými nohami.
 

 • Na pohodlné sedenie v ?alúnenom kresle sú nutné nielen jeho správne ergonomické parametre, na dlhšiu relaxáciu posedia?ky je vhodná i opora hlavy a rúk, ale tiež možnos? prisunú? si podložku pod nohy – taburetku (ozna?enie pochádza z francúzskeho slova tabouret, ?o znamená stoli?ka). Taburet, resp. nízka seda?ka bez operadla je v interiéri stále aktuálna a jej forma i rozmery môžu ma? mnoho podôb.


  Keď nás zmáha únava…

  25522

 • Názov chaise longue – dlhá pohovka – pochádza z francúzštiny. Tu sa tento nábytok, ktorý tvorí prechod medzi kreslom a ležadlom, s ob?ubou používal najmä za?iatkom 18. storo?ia. Hlavnou charakteristikou chaise longue je vysoké, ?asto polohovate?né operadlo a konštrukcia, ktorá umož?uje pohodlne si vyloži? nohy, teda akýsi integrovaný taburet. Tento luxusný typ nábytku je akousi nadstavbou k bežnému zariadeniu, ?osi, ?o nevyhnutne nepotrebujete k životu, ale poteší. Najlepšie sa vyníma ako solitér a pre dizajnérov je ve?mi v?a?ným objektom na uplatnenie tvorivej invencie. Chaise longue je ur?ená na odpo?inok v priebehu d?a. Aby bol relax ?o najpohodlnejší a ?o najzdravší, mali by by? podopreté najmä tie partie, ktoré sa cez de? najviac namáhajú, teda bedrová a kr?ná oblas? chrbtice. Všeobecne sa dá poveda?, že ?ím vä?ší je uhol medzi operadlom a sedadlom, tým je odpo?inok príjemnejší. Sklon operadla chrbta by pritom mal by? približne rovnaký ako sklon plochy na podopretie nôh.


  Keď nás zmáha únava…

  25524

 • Aj klasická seda?ka pomaly opúš?a svoju starú podobu a nastúpila cestu k pohodliu – jednak zvä?šením plochy na sedenie tak, aby bolo možné vyloži? si nohy, jednak možnos?ou polohovania operadiel a do tretice variabilitou prvkov s možnos?ou voli? si najrôznejšie zostavy ?alúnených odpo?inkových plôch. Do modernej seda?ky sa teda integroval okrem kresla aj gau?.


  Keď nás zmáha únava…

  25527

   

 • Na krátky odpo?inok už tradi?ne slúži pohovka (niekedy sa používa aj výraz sofa) ?i gau? (slovo couch = gau? alebo ležadlo má pôvod vo francúzskom couchant = ležiaci). K tomuto typu odpo?ívadla možno zaradi? aj tzv. récamiér, teda ?alúnené ležadlo s operadlami na oboch proti?ahlých užších stranách. Gau? ani pohovka nemôžu trvalo slúži? ako poste?, i ke? ?iasto?nou tvarovou podobou zvádzajú k zámene funkcií. Nemajú na to ani vhodné rozmery, ani parametre plochy ur?enej na ležanie. Sú ur?ené na krátkodobý odpo?inok, nanajvýš na príležitostné prespanie.


  Keď nás zmáha únava…

  25537

Farby a trendy

Farebnos? ?alúnenia ani dnes neopúš?a elegantné a neutrálne biele, ?ierne ?i sivé tóny, ve?kej ob?ube sa tešia aj prírodné odtiene béžovej, hnedej a vínovo?ervenej. Návrat k optimistickému, mladistvému trendu 60. a 70. rokov charakterizujú najmä výrazné kontrasty a jasné tóny oranžovej, žltej, ?ervenej i zelenej. Tieto živé farby, ktoré podporujú aktivitu, sa pomaly stávajú stálicami. Pri kúpe seda?ky je však potrebné zváži? farebný odtie? po?ahovej látky ve?mi citlivo. Netreba podlieha? móde alebo prvotnému o?areniu. Farba sedacieho nábytku má totiž ladi? s celkovým riešením interiéru a prispieva? k vašej psychickej pohode. Dlhodobú spokojnos? vám prinesie taká, ku ktorej pocitovo najviac inklinujete.


Keď nás zmáha únava…

25530


Keď nás zmáha únava…

25531


Keď nás zmáha únava…

25529


Keď nás zmáha únava…

25532


Keď nás zmáha únava…

25533

Na to, aby sme na vlastnej koži vyskúšali vek vesmírnej odysey, však nemusíme sníva? o výlete za hranice nekone?na. Sta?í sa ponori? do pestrej tvorby jedného z najvä?ších vizionárov 20. storo?ia Vernera Pantona (1926 – 1998), ktorého dizajn je nad?asový a živý podnes (a asi nebude trúfalé poveda?, že aj zostane).


Keď nás zmáha únava…

25566

Azda najznámejším kusom nábytku, ktorý tento dánsky dizajnér vytvoril, je stoli?ka Panton. Prvý kus tejto konzolovej stoli?ky sa odlial z plastu na za?iatku 60. rokov a v roku 1967 Verner Panton v spolupráci so spolo?nos?ou Vitra vyvinul verziu vhodnú na sériovú výrobu. Hne? ako sa stoli?ka Panton dostala do masovej produkcie, vyvolala senzáciu na verejnosti a získala nieko?ko ocenení. Nebol to však len prvotný ošia?, stoli?ka Panton sa zaradila medzi klasiku nábytkového dizajnu. V priebehu svojho života prešla nieko?kými úpravami, pri jej výrobe sa vyskúšalo nieko?ko druhov plastu: najprv to bol materiál Luran-S, potom polyuretán, polystyrén a polypropylén. Na Slovensku predáva Konsepti (showroom Inspiro) za 7200 Sk s DPH.


Keď nás zmáha únava…

25570

Nadštandardná osobná váha BodyBalance Pacific SOEHNLE dokáže okrem presnej hmotnosti stanovi? aj pomerné množstvo tuku v tele. Svojím vzh?adom pripomína motý?a, ?o je dôvodom pre názov celej série týchto digitálnych váh – motýlikové. Náš?apná plocha je z tvrdeného skla hrubého 5 mm, bezpe?ná váživos? je do hranice 150 kg. Údaje sa s presnos?ou na 100 g zobrazujú na digitálnom displeji. Napájanie je zo štyroch 1,5 V batérií. Predáva Kulinár za 6098 Sk.


Keď nás zmáha únava…

25571

Digitálna osobná váha zo série motýlikových s názvom ALPHA SOEHNLE je vyhotovená z tvrdeného transparentného skla hrubého 8 mm s hladkou povrchovou úpravou. Sklenená náš?apná plocha je uložená na antikorovom podstavci s gumenými podložkami, jednoduchý štvorcový tvar podstavca zabezpe?uje potrebné vycentrovanie a stabilitu. Bezpe?nú váživos? má do 150 kg s presnos?ou na 100 g. Po odvážení sa váha automaticky vynuluje. Napájanie je zo štyroch 1,5 V batérií. Predáva Kulinár za 5378 Sk.


Keď nás zmáha únava…

25569

Digitálna osobná váha JARDIN SOEHNLE z ?ereš?ového dreva má tvar kruhu s centrálne umiestneným displejom. Pri našliapnutí sa automaticky zobrazí okamžitá hmotnos? s presnos?ou na 100 g, po odvážení sa váha sama vypne. Bezpe?nú váživos? má do 150 kg, napájanie z troch 1,5 V batérií. V rôznych povrchových úpravách ju nájdete v predajni Kulinár za 5688 Sk.


Keď nás zmáha únava…

25573

Ve?ká základ?a sa podie?a na zaujímavom vzh?ade elektronickej osobnej váhy Tefal Alliance a sú?asne zabezpe?uje jej dobrú stabilitu. Pri našliapnutí sa váha automaticky zapne a hmotnos? sa zobrazí na displeji. K dispozícii sú 3 pamä?ové miesta, a tak systém dokáže zobrazi? poslednú naváženú hodnotu jedného z troch používate?ov. Osobná váha z radu Alliance váži do 130 kg s presnos?ou na 100 g, má LCD displej a napájanie z dvoch 1,5 V batérií. Predáva Tefal za 2690 Sk.


Keď nás zmáha únava…

25572

Osobná váha Rowenta Bodymaster BM 100 je zaujímavá svojimi špeciálnymi funkciami. Automaticky rozpoznáva váženú osobu, spracováva zadané údaje o výške, veku a pohlaví a okrem hmotnosti dokáže stanovi? aj pomerné množstvo tuku v tele. Má pamä? až na 4 osoby, váživos? do 160 kg s presnos?ou na 100 g, automatické zapnutie a vypnutie, napájanie na 4 1,5 V batérie. Predáva Rowenta za 6990 Sk.

Spál?a – zóna pokoja

Spál?a patrí do no?nej ?asti domu, je symbolom pokoja, pohodlia a intimity. Z h?adiska dispozi?ného usporiadania obytného priestoru by sa mala nachádza? na tichej strane domu, ?aleko od technických zariadení a komunika?ných priestorov a v blízkosti šatníka a miestností na osobnú hygienu. Ideálna orientácia spálne je na východnú stranu, ktorá sa v letnom období prehrieva menej ako západná. A navyše ranné lú?e vychádzajúceho slnka vám pri prebúdzaní dodajú optimizmus do nového d?a. Avšak v prípade takého umiestnenia lôžka, kde nohy smerujú k oknu, môžu slne?né lú?e pôsobi? pri zobúdzaní nepríjemne, až oslepujúco. Tejto polohe postele sa vo východne orientovanej spálni radšej vyhýbajte. Ak vaše zaspávanie ruší verejné osvetlenie z ulice, umiestnené neš?astne oproti oknu do spálne, pomôže jedine žalúzie a závesy.


Keď nás zmáha únava…

25587

Mikroklíma spálne

Spál?u udržiavajte dobre prevzdušnenú a dbajte o to, aby v nej bola dostato?ná vlhkos?. Po?as vykurovacieho obdobia, ke? je vzduch suchý, sa odporú?a nainštalova? zvlh?ova? vzduchu. V spálni by malo by? zdravo a sviežo, teplota by sa tu mala pohybova? medzi 18 až 20 stup?ami. Avšak pozor na prievan! Ak už máte v spálni optimálnu teplotu, dobre sa prikryte a sladko spite… Stále sa vám nedarí zaspa?? Pre istotu skryte všetky zobrazova?e ?asu. Vnímanie tikotu hodín v stave, ke? ešte bdiete, môže vnucova? myšlienky, že strácate z vášho plánovaného spánku – a to je stresujúce.


Keď nás zmáha únava…

25591

Harmónia farieb

Svetlé pastelové farby pôsobia nežne, romanticky a pokojne, zelená farba upokojuje, ohnivé ?ervené odtiene vraj podnecujú váše? a vnútornú energiu. Nezáleží na tom, ktorá farba ?o symbolizuje, ale na vašom vnútornom pocite. Spál?a bude slúži? vám a dôležité je, aby jej farebné stvárnenie bolo v súlade s vašou dušou. Farby na steny, dekora?né látky, odtiene dreva (ak máte drevenú podlahu a nábytok), poste?nú bielize? a doplnky vyberajte tak, aby spolu ladili a vytvárali harmonický celok, a nie dráždivo pôsobiaci farebný cirkus. Spálne orientované na chladnú severnú stranu sa odporú?a zariadi? v teplých, jasných, slne?ných farbách, ktoré vnesú do priestoru viac svetla a tepla.


Keď nás zmáha únava…

25589

Ak potrebujete spál?u psychologicky ochladi?, zvo?te chladivú bielu a studené farby spektra, napríklad svetlomodrú, mätovú, zelenú alebo fialovú. Už nieko?ko rokov sa v rebrí?ku ob?úbenosti držia na špici spálne, ktoré využívajú kontrast orechového dreva, prípadne ?erešne, a svetlej krémovej farby. Je to klasická overená kombinácia, ktorá sa zakladá na použití tradi?ného dreveného materiálu. Svetlé plochy od?ah?ujú tmavý odtie? orechovej a ?ereš?ovej dyhy a s kovovými doplnkami táto spál?a vyzerá ve?mi moderne. Vyhotovenie v prírodnom alebo tónovanom buku pôsobí ešte sviežejšie a modernejšie, dojem sú?asného dizajnu umocní aj prítomnos? skla a hliníka, prípadne antikora s matnou povrchovou úpravou. Popri neutrálnej sivej a bielej sa v priestoroch spálne ?oraz ?astejšie presadzujú aj sýte farby, napríklad vínovo?ervená, oranžová, slivkovomodrá, dokonca aj tmavá grafitová a rôzne odtiene zelenej. 
 

Osvetlenie

Spál?a sa využíva hlavne v noci a hlavne na spanie. Avšak každodenný život do spálne prináša aj ?alšie funkcie. Ob?as máme chu? si v posteli pre?íta? knihu, zahra? šach, zapo?úva? sa do ob?úbenej muziky ?i dokonca pozrie? si dobrý film, dámy si z ?asu na ?as posedia pred toaletným stolíkom. Okrem centrálneho osvetlenia sa do spálne navrhuje aj celá škála doplnkových svietidiel. Pri zrkadle toaletného stolíka je najlepšie bo?né osvetlenie halogénovou lampou, pri ktorom na našej tvári nevznikajú strašidelné tiene a následne hlboká depresia… Pri každom lôžku by malo by? doplnkové osvetlenie s bielym svetlom, vhodným na ?ítanie a s možnos?ou nasmerovania svetelného kuže?a, prípadne klasická no?ná lampa s tienidlom. Fantázia je bezbrehá. V prípade, že v spálni použijete sadrokartónový podh?ad, pri rozmiestnení a výbere bodových svetiel sa môžete realizova? do sýtosti. Zo sadrokartónu možno vytvori? aj svetelnú rampu nad zadným ?elom manželskej postele. Nemalo by sa zabudnú? ani na doplnkové osvetlenie vo vstavanej skrini alebo nad ?ou, aby sa pred vami pri poh?ade do úložného priestoru nerozprestierala len ?ierna diera. Obdobie zrkadiel je asi za nami, do popredia sa tla?í filozofia feng-šuej, ktorá tvrdí, že zrkadlo, pokia? nie je ukryté v útrobách skrine, do spálne nepatrí. Treba však uzna?, že pri každom šatníku sa aspo? jedno ve?ké zrkadlo zíde; zrkadlo má aj inú dobrú vlastnos? – dokáže malý priestor opticky zvä?ši?. Zostáva na individuálne zváženie, kto ko?ko zrkadliacej plochy v spálni znesie.


Keď nás zmáha únava…

25598

Spál?ové zostavy

Renomované nábytkárske firmy ponúkajú flexibilné koncepty spál?ových zostáv, ktoré umož?ujú výber komponentov pod?a individuálnych potrieb a vkusu zákazníka. Zákazník vyberá všetko pod?a svojej predstavy, od nôh postele cez rám, ?elo, no?né stolíky, police, nízke skrinky, komody, šatník až po matrace, dekora?né látky a poste?nú bielize?. Ve?ká pozornos? sa z h?adiska dizajnu venuje detailom a doplnkom, ako sú napr. oto?né servírovacie plochy, ktoré dokážu nahradi? no?ný stolík, odkladacie konzoly a zabudované osvetlenie. Jednotlivé ?asti takejto sklada?ky si zachovávajú spolo?ného menovate?a a ich spojením vzniká jednotná kolekcia. Ponuka jednolôžok aj manželských postelí je bohatá, dizajnéri dnes pri tvorbe používajú všetky bežné nábytkárske materiály: masívne drevo, MDF a drevotrieskové dosky obalené prírodnou dyhou alebo fóliou, kov (nielen na vytváranie kovových detailov, poznáme i kované postele s ru?ne dopracovanými umeleckými detailmi), ratan a ?iasto?ne aj plast. Do módy sa vrátili aj celo?alúnené postele s úložným priestorom.

Šatník

Bežnou sú?as?ou spálne je ve?ký šatník, a ak to priestor neumož?uje, aspo? šatník príru?ný. Šatník v samostatnej miestnosti, ktorý využijete aj na odkladanie sezónneho oble?enia a obuvi, by mal by? odvetraný. Ve?mi populárne sú vstavané skrine s posuvnými dverami, pretože využívajú maximum priestoru a posuvné dvere nevyžadujú ve?ký manipula?ný priestor pred skri?ou. Riešenie samotného šatníka poskytuje široké možnosti, ?i už riešite fasádu vstavanej skrine a vzh?ad posuvných dverí, alebo vnútorné zariadenie šatníka.

Kategória: Bývanie Spálňa
Tagy: bývanie farby interiér osvetlenie šatník spálňa zariadenie
Zdieľať článok

Diskusia