Prístavba Zubnej kliniky
Zdroj: Úsporné Drevodomy s. r. o

Prístavba Zubnej kliniky, Úsporné Drevodomy s. r. o., Krásno nad Kysucou

19. 02. 2023
Zdieľať

Prístavba dentálneho centra je situovaná v meste Hlohovec. Z východnej strany sa nachádza hlavný vstup ako aj vjazd na parkovisko.

Prístavba má obdĺžnikový ustupujúci pôdorysný tvar s dvoma nadstavanými podlažiami. Hmotovo kontrastuje s pôvodným centrom valcovitého tvaru.

Prístavba Zubnej kliniky

Prístavba Zubnej kliniky Zdroj: Úsporné Drevodomy s. r. o

Prístavba Zubnej kliniky

Prístavba Zubnej kliniky Zdroj: Úsporné Drevodomy s. r. o

Prístavba Zubnej kliniky

Prístavba Zubnej kliniky Zdroj: Úsporné Drevodomy s. r. o

Rozšírenie centra je prestrešené plochou vegetačnou strechou. Na 2. NP sa nachádzajú hlavné priestory ambulancií plynulo prepojené na čakáreň a následne pôvodnú časť stavby.

Prístavba Zubnej kliniky

Prístavba Zubnej kliniky Zdroj: Úsporné Drevodomy s. r. o

Prístavba Zubnej kliniky

Prístavba Zubnej kliniky Zdroj: Úsporné Drevodomy s. r. o

Ďalším prislúchajúcim priestorom je laboratórium so samostatným vstupom z existujúceho schodiska. Na 3. NP na nachádza prednášková miestnosť, zároveň plniaca funkciu dennej miestnosti pre zamestnancov.

Prístavba Zubnej kliniky

Prístavba Zubnej kliniky Zdroj: Úsporné Drevodomy s. r. o

Názov stavby: Prístavba Zubnej kliniky
Zhotoviteľ: Úsporné Drevodomy s. r. o., Krásno nad Kysucou
Autor projektu: Ing. arch. Daniel Kubiš
Zastavaná plocha: 132,00 m2
Úžitková plocha: 252,51 m2
Vykurovaná plocha: 234,24 m2

Stavba je nominovaná v súťaži Drevostavba roka 2022.

Kategória: Návšteva
Tagy: drevostavba Drevostavba roka 2022
Zdieľať článok

Diskusia