Starostlivosť o bazén sa vyplatí (2. časť)

Starostlivosť o bazén sa vyplatí (2. časť)

05. 04. 2006
Zdieľať

Dbať na správnu životosprávu, pravidelne cvičiť, starať sa o svoje zdravie. To sú rady, ktorých dôležitosť si v dnešnej dobe čoraz viac uvedomujeme, najmä, ak sa chceme cítiť príjemne. Ak máme bazén alebo uvažujeme o ňom do budúcnosti, musíme si uvedomiť starostlivosť, ktorú treba venovať aj jemu.

Tepelná úprava vody

Neviem, ako vám, ale mne už len pri pomyslení na ľadovú sprchu naskakuje husia koža. Predpokladám, že nikoho, okrem otužilcov, neláka predstava studenej vody v bazéne. Preto je dôležité venovať pozornosť aj ohrievaniu vody. Odporúčaná teplota vody je 25 až 28 °C. Horná hranica je vhodná najmä pre deti. Počas letných mesiacov teplá voda v bazéne nie je až taký problém. Ak si však chcete predĺžiť kúpaciu sezónu, pravda, za predpokladu, že vám to počasie dovolí, musíte vodu v rodinnom bazéne ohrievať. Odborníci odporúčajú bazény vyhrievať najmä na jar a na jeseň. Požadovanú teplotu vody docielite viacerými spôsobmi:

 • výmenníkmi tepla,


 • plynovým alebo elektrickým prietokovým ohrievačom,


 • elektrickým ohrevom stien,


 • slnečným žiarením – solárnym ohrievaním.


Starostlivosť o bazén sa vyplatí (2. časť)

47436

Dosiaľ sa najčastejšie používajú výmenníky tepla. Rozlišujeme niekoľko druhov, ale ohrievanie v podstate funguje na princípe prúdenia teplého a chladného prúdu, medzi ktorými dochádza k prenosu teploty. Teplá voda z tepelného zdroja odovzdáva teplo pretekajúcej chladnejšej bazénovej vode, čím sa dosahuje požadovaná teplota. Plynový alebo elektrický prietokový ohrievač má výkon zväčša od 6 do 30 kW. Princíp je jednoduchý: špirály zohrievajú vody na požadovanú teplotu a ohriata voda cirkuluje cez potrubie do bazéna. Elektrický ohrev stien sa zabezpečí zabudovaním tepelného zdroja priamo do telesa bazéna. Patrí sem aj podlahové ohrievanie.

V ostatnom čase, keď sa do popredia dostávajú ekonomické a ekologické hľadisko, začína sa vo veľkej miere využívať energia získavaná zo slnečného žiarenia. Vďaka slnečným kolektorom, cez ktoré preteká bazénová voda, môžete sa kúpať počas niekoľkých mesiacov v roku. Pri tomto spôsobe ohrievania vody sa odporúča používať potrubie aj kolektory z plastu. Predídete tak zvýšeným nákladom: mimo sezóny totiž voda necirkuluje cez kolektory a tie sú vystavené pôsobeniu vzduchu, vďaka čomu kovový materiál koroduje.

Keď sa teplo stráca

Hladina vody v bazéne nie je stála. Podlieha zmenám aj vplyvom prirodzených tepelných strát, akým je napríklad vyparovanie. V závislosti od teploty sa z hladiny odparí priemerne pol až dva litre vody na štvorcový meter. Výskumom sa zistilo, že pri vyparovaní sa najviac stráca objem a znižuje teplota vody. Svoju úlohu tu zohráva aj vietor: pri bezvetrí sú straty päťkrát menšie. Ďalšie tepelné straty vznikajú pri konvekcii – odvádzaní tepla z vody do chladnejších vrstiev vzduchu nad hladinou. Zanedbateľnú časť tvoria straty vznikajúce pri pridávaní čerstvej vody, približne 5 až 10 % z celkových strát. Aj s týmito faktormi treba rátať pri ohreve vody. Samozrejme, tepelné straty závisia aj od zemepisnej polohy, meniacej sa teploty vzduchu, slnečného žiarenia a pod.


Starostlivosť o bazén sa vyplatí (2. časť)

Tip: Záhradný nábytok od výmyslu sveta

47432

Skleníky, kde sa nepestujú rajčiny

Domáci bazén môžete prekryť ako skleník. Potom si budete môcť v bazéne zaplávať aj v daždivom letnom počasí či mimo sezóny (nie však v zime). Okrem toho sa zníži spotreba energie potrebnej na ohrievanie vody, ako aj čas a náklady spojené s čistením bazéna. Skleník chráni bazén pred kontamináciou z okolia (zo vzduchu, z dažďa a pod.). Isteže, musíte rátať s vyššími finančnými nákladmi. Tie sa vám však vrátia vo väčšom pohodlí, keď budete odpočívať vo vašom bazéne a počúvať bubnovanie dažďových kvapiek na kryte. Môžete si vybrať z viacerých tvarov. Kryty sú rozdelené na jednotlivé časti, ktoré sa v prípade potreby dajú zasunúť do hlavného dielu a… znovu máte otvorený bazén. Bezpečné posúvanie umožňuje koľajničkový systém.

Prezimovanie bazéna


Starostlivosť o bazén sa vyplatí (2. časť)

47429

Keď sa kúpacia sezóna skončila, neznamená to, že bazénu už netreba venovať pozornosť. Práve naopak. Treba ho správne zazimovať, aby ste mali pri jeho opätovnom spúšťaní do prevádzky čo najmenej práce. Najprv odpustite časť vody z bazéna (až po skimmer) a vypustite spätné dýzy. Potom odstráňte usadeniny a nečistoty z vody, z dna a zo stien bazéna. Do vody pridajte stabilizačný prípravok, tzv. zazimovací roztok, a väčšie množstvo chlóru. Napokon bazén už len prikryte plachtou, ktorú najprv skontrolujte, či nie je porušená. Vodu treba okysličovať. A, samozrejme, to najdôležitejšie – demontujte filtračné zariadenie a priebežne skontrolujte jeho stav!

Nezabudnite, že kvalitnú vodu v bazéne dosiahnete len správnou kombináciou mechanického čistenia, t. j. pomocou filtrácie a vysávača, a používaním dezinfekčných prostriedkov. Neošetrujete len bazén, ale chránite aj svoje zdravie. Váš dodávateľ vám ochotne poskytne nielen odpovede na vaše otázky, ale aj praktickú odbornú pomoc. Plávaniu zdar!


Čo robiť, keď idete na dovolenku?

Výrobcovia a dodávatelia odporúčajú:

 • vypnúť zariadenie na ohrievanie vody,


 • filtráciu ponechať v automatickom režime, to znamená, že musí bežať aspoň štyri hodiny denne,


 • vodu mierne predávkovať dezinfekčnými prípravkami a prípravkami proti tvorbe rias (do dávkovača chlóru sa odporúča dať trojnásobné množstvo pomalyrozpustných tabliet),


 • upraviť hodnotu pH,


 • zakryť bazén plachtou.

Čo by vám nemalo chýbať?
 • Starostlivosť o bazén sa vyplatí (2. časť)

  47440

  vysávač nečistôt z dna bazéna, • kefa na čistenie stien bazéna,


 • sieťka na odstránenie plávajúcich nečistôt,


 • teplomer,


 • súprava na chemický rozbor vody,


 • základné dezinfekčné prípravky.

Čo je hodnota pH?

Hodnota pH vyjadruje kyslosť alebo zásaditosť vodných roztokov. Táto hodnota sa pohybuje v rozpätí od 0 do 14. Hodnota pH neutrálneho roztoku je 7,0. Na Slovensku je voda zásaditá, hodnota pH sa pohybuje od 8,2 do 8,4. Odporúčaná kyslosť vody na kúpanie v bazéne je 7,2 až 7,6, vyššia hodnota dráždi očné spojivky a pokožku, hovoríme o tzv. agresívnej vode. Hodnota pH nižšia než 7,0 spôsobuje koróziu kovových častí. Hodnotu pH vody vo vašom bazéne kontrolujte pomocou testovacích pásikov raz za týždeň.

Kategória: Bývanie Relax Záhradné stavby
Tagy: bazén bzzz
Zdieľať článok

Diskusia