Ako poistiť bazén, záhradný nábytok či pošmyknutie sa pri bazéne?

02.05.2018  |  

Vaša otázka: „Pri rodinnom dome máme bazén a záhradný nábytok. Chcel by som sa spýtať, či sú aj tieto veci súčasťou poistenia nehnuteľnosti proti krádeži a poškodeniu a ako sa môžem zabezpečiť proti nešťastným udalostiam, napríklad ak sa návšteve v našom bazéne stane úraz s vážnymi následkami.“ O odpoveď sme požiadali špecialistku na neživotné poistenie zo spoločnosti Broker Consulting.

Dôležité je ujasniť si, akým produktom sa konkrétne veci poisťujú. Objekty, ktoré sú pevne spojené so zemou, ako napríklad bazén, sú poistené v rámci poistenia nehnuteľnosti. Poistenie vedľajších stavieb sa teda vzťahuje na bazén, na záhradný prístrešok, slnečné kolektory, stavby na chov drobných zvierat, oplotenie, chodníky a na akékoľvek iné stavebné objekty alebo veci pevne spojené so zemou napríklad betónovým základom. Záhradný nábytok teda pod poistenie nehnuteľnosti nespadá. Môžete si ho ale dopoistiť napríklad v rámci poistenia domácnosti. Pozor však dávajte na to, kde si majetok poisťujete. Niektoré poisťovne totiž záhradný nábytok nepoistia proti krádeži, ak nie sú splnené určité podmienky. Na poistenie záhradného nábytku voľne uloženého na terase môžete v horšom prípade zabudnúť, keďže poisťovňa môže požadovať jeho umiestnenie v uzavretej a zabezpečenej budove, napríklad v záhradnom domčeku. V lepšom prípade poisťovňa poistí aj záhradný nábytok voľne uložený na pozemku. Podmienkou však je funkčné oplotenie s minimálnou výškou 1,6 m a tiež to, že všetky bránky musia byť uzavreté. Pri poistení proti krádeži totiž vždy platí, že musela byť prekonaná prekážka.

Za veci, ktoré vlastníte, zodpovedáte vy a vaša rodina. Ak sa teda stal úraz pri bazéne, pričom príčinou bolo napríklad zakopnutie na poškodenej dlažbe a následný pád do bazéna, ide o zodpovednosť za škodu. Toto riziko je možné poistiť. V takom prípade poisťovňa, v ktorej je majiteľ bazéna poistený, zaplatí poškodenému škodu, ktorá mu bola spôsobená, a to podľa závažnosti.

Pre plné poistné krytie teda odporúčame mať poistenú nielen nehnuteľnosť, ale i domácnosť a zodpovednosť za škodu z držby nehnuteľnosti a domácnosti. O konkrétnych možnostiach, ako si správne poistiť majetok, je najlepšie poradiť sa s finančným sprostredkovateľom, ktorý má prehľad a aktuálne informácie o poistných produktoch. 

Pred letnými dovolenkami je zvýšený záujem o poistenie majetku.

Mať dve poistky však neznamená dve poistné plnenia.

Potrebujete poradiť v otázkach kúpy alebo predaja nehnuteľnosti, stavby domu, výberumateriálov alebo technológií?

Napíšte nám na poradime@jaga.sk

PRIPRAVILA: ERIKA KUHNOVÁ, FOTO ISIFA/SHUTTERSTOCK

ZDROJ: PR článok spoločnosti Broker Consulting, a. s.

Tagy:
poistenie nehnuteľnosti poistenie bazénu poistenie záhradného nábytku

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Foto dňa

Moderná drevostavba vo Veternej Porube

Najnovšie knihy a časopisy

Môj dom 12/2018-01/2019 v predaji


50 najkrajších interiérov tohto roku
Predplatné

 

Najnovšie príspevky