Vikiere – presvetľovacie striešky na strechách

24.01.2007  |     

Vikier je vertikálny okenný otvor zakomponovaný do šikmej strechy. Tvoria ho okno alebo francúzske okno (bez parapetu a so zasklením až po podlahu), bočné ostenia, nadpražie a zastrešenie. Vikiere možno osadiť do akejkoľvek šikmej strechy od sedlovej cez valbovú, manzardovú, oblúkovú alebo pultovú.

Výhody a nevýhody vikiera

V porovnaní so strešným oknom s rovnako veľkou zasklenou plochou poskytuje zvislé zasklenie vikiera menej svetla, cez bočné zasklené plochy dochádza k väčším tepelným stratám, znižuje insoláciu, a teda aj preteplenie interiéru, čo je nevhodné najmä pri severnej orientácii miestnosti a v zimnom období. Túto nevýhodu možno eliminovať zväčšením plochy vikiera. Vikiere majú aj napriek niektorým nevýhodám osobité čaro a pri vhodnom tvarovaní a umiestnení v strešnej rovine jedinečne dopĺňajú architektúru celého objektu. Realizácia vikierov je však oveľa náročnejšia ako realizácia strešných okien a vyžaduje si aj vyššie náklady. Pri umiestnení vikiera je potrebná veľmi presná, profesionálna práca viacerých remeselníkov – strechárov, tesárov, klampiarov, pokrývačov atď., aby boli splnené kvalitatívne požiadavky na vodotesnosť a zateplenie vikiera.

Poloha vikiera

Pri umiestnení vikiera možno čelnú obvodovú stenu vikiera zalícovať s obvodovou stenou domu. Také riešenie je síce architektonicky veľmi efektné, ale technicky nevýhodné, lebo sa preruší strešný odkvap a obidva jeho úseky treba samostatne odvodniť dažďovým zvodom. Vikier v jednej rovine s fasádou môže tvoriť okno alebo francúzske okno so zábradlím či s menším predsadeným balkónom. Horizontalita strechy prerušená jedným alebo niekoľkými vertikálnymi vikiermi vytvára zaujímavú nekonvenčnú plastickú štruktúru objektu. Vikier môže byť aj zasunutý do hmoty strechy s neprerušeným odkvapom. Túto klasickú polohu možno aplikovať na ľubovoľnom type strechy. Vtedy môže vikier vyčnievať nad strechu zvislým oknom alebo zapustením do objemu strechy môže vytvárať lodžiu.

Dve základné polohy vikiera vzhľadom na obvodovú stenu: vikier je zasunutý do dispozície podkrovia alebo lícuje s obvodovou stenou.


Veľkosť vikiera

Každá podkrovná miestnosť môže mať svoj samostatne stojaci jeden alebo aj viac vikierov, pod ktorými je v mieste zošikmenia dostatočná svetlá výška. Dostatočnú podchodnú výšku nad väčším pôdorysom možno získať postavením priebežného vikiera. Vtedy sa odporúča v interiéri, na obvode dispozície, navrhnúť napríklad chodbu alebo prekrytú pavlač. V exteriéri vyvoláva priebežný vikier dojem zastrešenia domu plochou strechou, keďže zdola z ulice nie je pre vikier vidieť hrebeň strechy. Priebežný vikier je vhodným riešením aj pri strešných vstavbách, lebo na obvode dispozície je dostatočná svetlá výška pri nezmenenom sklone strechy a výške hrebeňa.

Vikier v tvare gotického oblúka obložený plechom v kombinácii s keramickou strešnou krytinou Malý vikierik so sedlovou strieškou a štítom sviežej farebnosti lícuje s obvodovou stenou domu a tým prerušuje strešný žľab.

Druhy vikierov

Tvar, druh a realizácia zastrešenia a použité materiály dodávajú každému vikieru jedinečnú osobitosť. Podľa druhu zastrešenia rozlišujeme:
  • vikier so sedlovým zastrešením nad jeho zvislými bočnými stenami, s dvoma rôznymi spádmi, oknom v štítovej stene a s trojuholníkovým, oblúkovým či inak tvarovaným štítom alebo valbou;
  • vikier s pultovou strechou vybiehajúcou zo strešnej roviny;
  • vikier s plochou strechou, ktorá môže byť pri nesprávnej realizácii príčinou zatekania dažďovej vody;
  • vikier so strieškou v tvare trojuholníku s dvoma sklonmi, ktorého hrebeň je vytvorený systémom navzájom opretých krokiev. Tento malý vikier pôvodne slúžil na vetranie a osvetlenie povál;
  • volské oko je druh vikiera typického pre regionálnu architektúru na južnom Slovensku. Ako krytina sú ideálne drevený šindeľ, trstina alebo z novších druhov kanadský šindeľ či plechová titánzinková, medená alebo poplastovaná krytina.
Jednoduchý sedlový vikier s valbovou strieškou, umiestnený v sedlovej streche. Jednoduchý sedlový vikier so štítom
Jednoduchý vikier s pultovou strieškou Zasunutý pásový vikier s vysokým parapetom a pultovou strechou
Vikier s balkónom alebo francúzskym oknom, lícovaný s obvodovou stenou Zasunutá vikierová lodžia

Navrhovanie vikierov z hľadiska osvetlenia a preslnenia podkrovia

Každý podkrovný byt by mal mať aspoň v jednej preslnenej miestnosti zvislé okno – vikier. V inovovanej STN 73 4301 z roku 2004 sa v budovách na bývanie odporúča minimálna transparentná plocha okien z hľadiska výhľadu 1,25 m2 v miestnostiach s hĺbkou do 5000 mm a 1,5 m2 v hlbších miestnostiach. Predpokladá sa, že výška výhľadovej plochy vyplnenej transparentným neskresľujúcim materiálom bude aspoň 1250 mm a šírka najmenej 1000 mm. Zároveň osvetľovacie a výhľadové otvory majú umožniť sediacej osobe výhľad vodorovným smerom, teda nemajú mať parapet vyššie ako 1200 mm a horná hrana má byť minimálne 1800 mm nad podlahou.

Na všetkých oknách, na ktoré dopadajú slnečné lúče, by mali byť namontované pohyblivé tieniace zariadenia. V lokalitách s menším výskytom vetra je vhodné ich umiestniť zo strany exteriéru.


Foto: archív autorky, Ján Antal, Ruukki, Technal;
Zdroj: Všetko o streche, JAGA GROUP
Zdroj: Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Foto dňa

Energeticky sebestačný mobilný dom ponúka plnohodnotné bývanie

Najnovšie knihy a časopisy

Záhrada 6/2019
v predaji


Ako pestovať zdravé hrozno?
Predplatné

 

Najnovšie príspevky