Radíme – na čo si dávať pozor pri montáži okien?

26. 09. 2019 Zdieľať

Na otvorové výplne budov, teda na okná a dvere, kladieme stále väčšie požiadavky. Ale ani okno s vynikajúcimi tepelnoizolačnými alebo zvukovoizolačnými vlastnosťami nezaistí očakávaný výsledok, pokiaľ nie je správne vykonaná aj jeho montáž. Pritom sa o montáži okien často hovorí ako o niečom jednoduchom, čo zvládne takmer každý zručnejší človek. Opak je však pravdou a rozhodne je lepšie prenechať túto prácu odborníkom.

Šťastie praje pripraveným

Základným predpokladom úspechu je dostatočná príprava. Dokumentácia (najlepšie od projektanta) by mala zahŕňať aj riešenie tzv. pripojovacej škáry, čo je oblasť medzi rámom okna a stavebnou konštrukciou (ostením), a to po celom svojom obvode, teda i v parapetnej časti. Pri menších projektoch, ako je výmena okien v byte či rodinnom dome, sa nám často nechce do projektovej dokumentácie investovať.
„V takom prípade odporúčame prediskutovať detaily montáže s potenciálnym dodávateľom pri osobnej komunikácii v predajni,“ vysvetľuje Petr Sýs, produktový manažér spoločnosti Deceuninck.
 
„Určite pomôže, keď budete mať zdokumentovaný súčasný stav otvorových výplní, napríklad fotku z mobilného zariadenia, kde bude zachytený celkový pohľad z interiéru a exteriéru, detail ostenia s rámom z interiéru a exteriéru. Tieto podklady by mali byť dostačujúce k tomu, aby bol dodávateľ schopný navrhnúť najvhodnejší spôsob riešenia napojenia rámu okna na ostenie,“ odporúča ďalej Petr Sýs. 

Montáž „na pásky“ – áno alebo nie?

Články, ktoré sa venujú montáži okien, aj keď sú písané odborníkmi, konštatujú, že sa má zákazník uistiť, či cenová ponuka obsahuje montáž iba s použitím montážnej peny, alebo či je zmienená montáž i s parotesným interiérovým uzáverom a hydroizolačným exteriérovým uzáverom pripojovacej škáry, teda tzv. montáž „na pásky“.
Aplikácia „pások“ má však svoje pravidlá. Aby bola zaistená ich plná funkčnosť, je potrebné dodržať technologický postup. Bohužiaľ, nie vždy je to uskutočniteľné. „Zvlášť problematické je použitie „pások“ v prípade rekonštrukcií, keď je pôvodné okno nahradené novým. Je takmer nemožné, aby pri demontáži okna nedošlo k poškodeniu  existujúceho ostenia.  Na trhu však existuje celý rad riešení, ktoré možno kombinovať. I takúto situáciu možno teda vhodnou voľbou použitých materiálov vyriešiť ku spokojnosti zákazníka,“ vysvetľuje P. Sýs.
 
Detaily pre návrh riešení pripojovacej škáry a požiadaviek kladených na realizáciu vlastnej montáže sú uvedené v norme STN 73 3134: 2014 s názvom Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Požiadavky, zhotovovanie a skúšanie. Previesť montáž okien iba s použitím montážnej peny a nadväzujúce stavebné práce (napr. zateplenie ostenia) vykonávať až s dlhším časovým odstupom je snáď tým najhorším riešením. 

Pri montáži okien sledujte:

1. Demontáž starého okna (v prípade rekonštrukcie)

Remeselníci zo špecializovanej firmy odstránia staré okno. Pokiaľ pri búraní vzniknú v ostení hrubé nerovnosti alebo vypadnú časti muriva, je nutné tieto nerovnosti zapraviť a ostenie vyrovnať, aby mohla byť pripojovacia škára (priestor medzi rámom okna a ostením) správne utesnená. Nepodceňujte spevnenie a vyrovnanie ostenia i za cenu toho, že okná nebudú namontované za jeden deň!

2. Osadenie okna do otvoru a jeho ukotvenie

Remeselníci umiestnia okno do pripraveného stavebného otvoru a s pomocou vodováhy a klinov ho vyrovnajú do správnej polohy. Následne rám okna do otvoru upevnia pomocou kotiev a skrutiek. Umiestnenie a vzdialenosť kotviacich bodov uvádza norma. Správne prevedenie má pritom zásadný význam pre bezchybnú funkčnosť (tesnosť okna, plynulú manipuláciu s krídlom atď.) a dlhú životnosť okien. 

montáž okien

montáž okien
Inoutic / Deceuninck


montáž okien

montáž okien
Inoutic / Deceuninck

3. Aplikácia pások

Pokiaľ je zvolená montáž „na pásky“, po ukotvení okna sa tieto pásky aplikujú do stavebného otvoru. Montážnici si musia postrážiť správne umiestnenie pásky na interiérovej a exteriérovej strane – páska musí byť parotesná z vnútornej strany a vodoodolná z vonkajšej strany. V prípade použitia tzv. komprimačnej expanznej pásky treba overiť, či do interiéru smeruje správna časť pásky.

montáž okien

montáž okien
Inoutic / Deceuninck


montáž okien

montáž okien
Inoutic / Deceuninck

4. Parapety

Parapety často podceňujeme, ale výsledkom nedostatočne či nevhodne riešenej tepelnej izolácie  je tepelný most pod parapetnou časťou okna a zamŕzanie v tejto časti počas zimných mesiacov. Už pri návrhu montáže okna treba zvoliť vhodné riešenie pre konkrétny prípad, a to tak, aby bola zaistená dostatočná tepelná izolácia spodnej pripojovacej škáry (napr. extrudovaný polystyrén umiestnený po celej šírke parapetnej časti, špeciálne podkladové profily s vysokou izolačnou schopnosťou a pod.). 
 
Výška podkladového profilu okenného rámu musí byť zvolená tak, aby pod parapetom mohla byť prevedená tepelná izolácia a hydroizolácia a aby mohol byť zaistený minimálny spád hornej plochy parapetu od okna. 
 
Osadenie vnútorného parapetu nesmie porušiť parotesnú fóliu. Hĺbka vnútorného parapetu by mala byť zvolená tak, aby výrazne nepresahovala cez radiátor umiestnený pod oknom a nebránila tak prúdeniu vzduchu v zimnom období.
 
„Presah prednej hrany vonkajšieho parapetu cez lícnu časť omietky musí byť minimálne 30 mm a odporúčaný sklon by mal byť viac ako 3°. Ukončenie parapetu na boku ostenia musí byť prevedené tak, aby nedochádzalo k zatekaniu vody pod parapet a  poškodeniu omietky,“ hovorí Petr Sýs. Je treba tiež myslieť na tepelnú rozťažnosť parapetu .

5. Finálne murárske zapravenie

Pred finálnym murárskym zapravením sa kontroluje dotesnenie drobných škár v mieste kotviacich prvkov. Škáry by mali byť utesnené vhodným tmelom.

montáž okien

montáž okien
Inoutic / Deceuninck


montáž okien

montáž okien
Inoutic / Deceuninck

Napojenie ostenia k profilu by naviac malo byť prevedené APU lištami, ktoré zaistia čistý a bezchybný prechod medzi omietkou a okenným profilom a zároveň ochránia profil proti poškriabaniu pri aplikácii omietky. V žiadnom prípade nesmie byť omietka priamo natiahnutá cez profil. Pri dilatácii okna by okamžite popraskala.

montáž okien

montáž okien
Inoutic / Deceuninck

6. Odstránenie ochranných fólií

Na záver by montážna firma mala strhnúť ochranné fólie z rámov a krídel okien. Kvôli kontrole výrobku je vhodné to uskutočniť ešte pred podpísaním preberacieho protokolu. Pokiaľ by sme si ochranné pásky dávali dole sami, napr. až po vymaľovaní a zistili by sme nejaké závažné poškodenie profilu, bude už reklamácia náročnejšia. Pásky by aj tak na okne nemali byť dlhšie ako tri mesiace, pretože potom ich možno odstrániť len veľmi ťažko. 

montáž okien

montáž okien
Inoutic / Deceuninck

Zdroj: Deceuninck
Kategória: Okná
Tagy: montáž okien okná
Zdieľať článok