Porovnanie základných zdrojov vykurovania z pohľadu investičných a prevádzkových nákladov

29.01.2019  |     

Vykurovací systém, slúžiaci aj na prípravu teplej vody, je neoddeliteľnou súčasťou rodinného domu, nad ktorou je potrebné uvažovať ešte pred samotnou výstavbou. Voľba systému pozitívne alebo negatívne ovplyvní tepelnú pohodu v dome, samotný komfort bývania, ale aj celkové finančné náklady na inštaláciu a prevádzku vykurovacieho systému na dlhé obdobie.

V súčasnej dobe sa projektujú a stavajú už iba ultranízkoenergetické rodinné domy (trieda A1) a po roku 2020 to budú domy s takmer nulovou potrebou energie (pasívne domy, trieda A0).  
 
Medzi základné zdroje tepla na Slovensku patrí:
kondenzačný kotol na zemný plyn,
kotol na drevené peletky, 
kotol na kusové drevo, 
elektrické tepelné čerpadlo.

Plynový kondenzačný kotol

Plynové kondenzačné kotly sú moderné ekologické zariadenia s minimálnou až takmer žiadnou produkciou emisií, komfortnou obsluhou a možnosťou regulácie napr. prostredníctvom smartfónu. Majú vysokú účinnosť prípravy tepla na vykurovanie (až 97 %) a umožňujú okamžitú prípravu teplej vody prietokovým systémom. Nie je potrebný zásobník teplej vody, čo znižuje výšku investície do vykurovacieho systému, a nedochádza k stratám tepla. Na rozdiel od ostatných zdrojov tepla sa nevyžaduje výstavba kotolne. Kotol je možné umiestniť napr. do kúpeľne, predsiene a pod. Kondenzačný kotol má výrazne nižšiu obstarávaciu cenu v porovnaní s ostatnými zdrojmi tepla vrátane samotnej inštalácie. 

Plynové kondenzačné kotly majú účinnosť až 97 %.

Kondenzačný kotol má výrazne nižšiu obstarávaciu cenu ako ostatné zdroje tepla.

Vykurovanie zemným plynom je najvýhodnejšia voľba.

Hodnotenia vykurovacích systémov určujú investičné a prevádzkové náklady.

Kotol na peletky

Kotly na peletky prinášajú znížený komfort vykurovania s vysokými emisiami najmä vysokoškodlivých tuhých znečisťujúcich častíc a CO2. Možnosti regulácie vykurovacieho systému sú obmedzené. Účinnosť moderných peletkových kotlov je na výbornej úrovni a vyžadujú si samostatnú kotolňu. Súčasťou kotla je zásobník peletiek s dopravníkom. Veľkosť zásobníka býva štandardne od 100 l (asi 1 deň vykurovania) až po 1 000 l (10 dní). Nevýhodou tohto systému je neustála potreba dopĺňania peletiek do zásobníka a nutnosť centrálneho skladovacieho priestoru. Teplú vodu nie je možné pripravovať prietokovo, príprava je možná iba do zásobníka teplej vody. Základná cena kotla so zásobníkom a podávačom je približne 3-krát vyššia ako cena kondenzačného kotla.
 

Kotol na drevo

Kotly na splyňovanie dreva sú najmenej komfortné ako na obsluhu, tak na reguláciu. Najefektívnejšia prevádzka splyňovacích kotlov je v rozsahu 50 % až 100 % menovitého výkonu. Celoročná účinnosť kotlov na drevo sa pohybuje okolo 70 %, podľa niektorých zdrojov aj nižšie. Samotné spaľovanie dreva je spojené vysokými emisiami (najmä vysokoškodlivé tuhé znečisťujúce častice a CO2). Aj pre tento systém vykurovania je potrebná samostatná kotolňa a skladovacie priestory. Prikladanie dreva do kotla je potrebné zabezpečiť manuálne, a to spravidla 3-krát za deň. Teplú vodu nie je možné pripravovať prietokovo, príprava je možná iba do zásobníka teplej vody. Kotly na drevo sú vysokocitlivé na kvalitu a vlhkosť dreva. 

Tepelné čerpadlo vzduch-voda

Tepelné čerpadlá sú moderné ekologické zariadenia, ktoré minimálne zaťažujú životné prostredie, s komfortnou obsluhou a špičkovou reguláciou. Vďaka tomu, že časť energie odoberajú z okolitého prostredia (čo je dôvod, prečo sa tepelné čerpadlá inštalujú a prevádzkujú), je príprava tepla na vykurovanie a teplú vodu vysokoefektívna. Súčiniteľ COP (výkonové číslo) je výrazne závislý od vonkajšej teploty a teploty vody vháňanej do vykurovacieho systému. Čím je vonkajšia teplota nižšia, tým je COP nižšie a prevádzkovanie tepelného čerpadla je neefektívnejšie. Reálne COP sa pohybuje okolo 3,00. Aby bolo čerpadlo schopné dodávať teplo aj pri teplotách pod 0 °C, je jeho súčasťou elektrický kotol, ktorý čerpadlu priamo „pomáha“. Súčasťou čerpadla je aj zásobník na teplú vodu a zvyčajne sa vykurovací systém umiestňuje do kotolne.

Ktorý zdroj si teda vybrať z pohľadu ekonomiky? 

Do ekonomického hodnotenia akýchkoľvek vykurovacích systémov vstupujú dva základné parametre: 
 
1. investičné náklady, 
2. prevádzkové náklady počas životnosti zariadenia, resp. počas hodnotiaceho obdobia.
 
Výsledkom hodnotenia sú celkové náklady, ktoré musí vlastník vynaložiť za 15-ročné obdobie prevádzky zariadenia (TCO – Total Cost of Ownership).
 

Nový RD v energetickej triede A1

Na účely porovnania základných zdrojov vykurovania sme si zvolili nasledujúce parametre:
rodinný dom v energetickej triede A1 s rozlohou 120 m2,
nízkoteplotný podlahový vykurovací systém (teplovodný), 
potreba tepla (na vykurovanie a teplú vodu) je 13 630 kWh.
 

Záver

Pri porovnávaní celkových nákladov na vykurovací systém počas 15 rokov je najvýhodnejšie kúrenie drevom. Nasleduje zemný plyn, peletky a nakoniec tepelné čerpadlo. Ak do hodnotenia zahrnieme užívateľský komfort, vykurovanie zemným plynom je najvýhodnejšia voľba. V prípade započítania nákladov na zriadenie kotolne a skladovacích priestorov (drevo, drevná štiepka) sa drevo posunie na posledné miesto.
 
Text: SPP – DISTRIBÚCIA
Foto: ISIFA/SHUTTERSTOCK
ZDROJ: časopis Môj dom

Tagy:
kondenzačné kotly zdroje vykurovania kotol na peletky kotol na drevo

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Foto dňa

Energeticky sebestačný mobilný dom ponúka plnohodnotné bývanie

Najnovšie knihy a časopisy

Najnovšie príspevky