Minimalistický dom s dostatočným komfortom pre bývajúcich

Energeticky sebestačný a minimalistický dom s dostatočným komfortom pre bývajúcich

Zdroj: Labor13