RD na Červenom kopci v Trutnove

RD na Červenom kopci v Trutnove

Zdroj: Ing. Petr Košťál