Hospodárime s vodou 2. diel – Využitie dažďovej vody

03. 10. 2014
Zdieľať

Dažďová voda je ideálna na zavlažovanie – je chudobná na soli, preto nezasoľuje pôdu, a neobsahuje ani chlór. Nádoby na dažďovú vodu, ktoré sa napájajú na odkvapový systém, zoženiete v rôznych vyhotoveniach a farbách.

1 Kde sa dá použiť

Využívanie dažďovej vody na zalievanie predstavuje jeden z mála spôsobov jej použitia, ktorý sa zachoval v širokom meradle dodnes. Existujú však i sofistikované systémy, vďaka ktorým môžete vodu z dažďa využiť aj na splachovanie, pranie či umývanie auta.

2 Prečo práve dažďová voda

Splachovanie a pranie patria popri sprchovaní medzi najväčších „pijanov“ v domácnosti. Ak sa vám vďaka systému využitia dažďovej vody podarí eliminovať spotrebu z bežného vodovodu, môžete ročne ušetriť desiatky až stovky eur na osobu. Dôvodom, prečo sa pokúsiť maximálne využiť potenciál dažďa, nie je iba zníženie nákladov na vodné a stočné, ale aj dodatočné úspory. Ide totiž o mäkkú vodu, čo oceníte pri praní, upratovaní či splachovaní. Jednak sa v nej lepšie rozpúšťajú pracie a umývacie prostriedky, takže môžete použiť menšie množstvo, jednak nespôsobuje tvorbu vodného kameňa, čiže sa nezanáša vnútro práčok alebo splachovacích nádržiek. Ak navyše patríte medzi priaznivcov udržateľného životného štýlu, bude vás hriať aj samotná úspora pitnej vody. Len na splachovaní môžete ročne ušetriť až 28 000 l.

3 Aké vybavenie budete potrebovať

Na začiatku treba vyriešiť prívod dažďovej vody a jej filtráciu v odkvapovom filtri alebo podzemnom vírovom filtri. Zhromaždená voda sa uchováva v zásobníku, ktorý môže byť nadzemný alebo podzemný. Nádrž je vybavená prítokom a bezpečnostným prepadom. Veľkosť zásobníka sa určuje podľa veľkosti strešnej plochy alebo predpokladanej spotreby dažďovej vody (vždy sa volí menšia z oboch veľkostí). Najčastejšie sa vyrábajú z plastu, prípadne betónu, ale aj zo sklolaminátu alebo ocele. Na odber a zásobovanie spotrebičov vodou sa najviac používa domáca vodáreň s automatickým tlakovým spínačom. Doplňovanie v období nedostatku dažďovej vody sa môže uskutočňovať jednoducho priamo do akumulačnej nádrže alebo pomocou kompresora do výtlačného potrubia, čo je výhodnejšie z dôvodu menšej spotreby pitnej vody.


Hospodárime s vodou 2. diel - Využitie dažďovej vody

1426405

4 Návrh systému

Spotreba dažďovej vody závisí predovšetkým od toho, kde sa bude dažďová voda využívať, prípadne koľko osôb žije v dome (priemerná denná spotreba na osobu je 140 až 150 l). Pri výpočte veľkosti zásobníka na akumuláciu dažďovej vody sa berú do úvahy tieto parametre: uvažovaná spotreba vody v objekte, zrážkové pomery v regióne (ročný zrážkový úhrn), veľkosť zachytávacej plochy (pôdorysná plocha strechy), nutnosť občasného preplavenia záchytky a pomer medzi vstupnými nákladmi a úsporou pitnej vody.

Celý systém na využitie dažďovej vody v domácnosti (akumulačná nádrž s objemom 6 000 l, vstupný filter dažďovej vody a riadiaca jednotka s čerpadlom) stojí približne 3 700 eur bez DPH. Návratnosť investície je 10 až 15 rokov. 

5 Ako systém funguje

Dážď steká odkvapovými zvodmi zo strechy a následne zberným potrubím do nádrže. Na prívod vody z odkvapov sa v prípade použitia vody v domácnosti inštalujú filtre na hrubé nečistoty – takzvané gajgry. Voda sa do nádrže napúšťa rúrkou zavedenou na dno. Zníži sa tým vírenie vody a urýchli sa usádzanie ťažších častíc, napríklad piesku. Ľahšie čiastočky (peľ, prach) vyplávajú na hladinu, kde zostanú až do naplnenia záchytky, potom sa prepadom s prebytočnou vodou odplavia do kanalizácie alebo vsakovacieho objektu. Pri preplnení nádrže odteká voda zo sifónového prepadu cez spätnú klapku. Odber vody zaisťuje sacia súprava − plávajúci kôš s filtračným sitkom, ktorý odoberá čistú vodu asi 15 cm pod hornou hladinou. Čerpadlo má trojcestný ventil a elektronickú reguláciu, ktorá pri nedostatku dažďovej vody v nádrži prepne satie čerpadla na satie z vyrovnávacej nádržky (tá sprostredkováva cez takzvanú voľnú hladinu napojenie na rozvod pitnej vody). Z doplňovacej jednotky sa voda prepravuje potrubím k spotrebičom, pričom všetko riadi elektronická jednotka.

6 Dôležitosť filtrácie

Filtrácia je pre zaistenie kvalitnej dažďovej vody nevyhnutná – bez nej dlho nevydrží a bude sa kaziť. Interné filtre sú umiestnené vnútri nádrže, majú jeden prítok, odtok vyčistenej vody do nádrže a možnosť napojiť prepadový sifón na odtok prebytočnej vody. Externé filtre predstavujú samostatné filtračné šachty, ktoré sa napájajú medzi odkvapový zvod a záchytku a spravidla umožňujú spojenie dvoch vetiev odkvapových zvodov. Po prefiltrovaní vody zabezpečia odtok čistej vody do záchytky a v prípade samočistiacich filtrov odtok prebytočnej vody a nečistôt do kanalizácie. 

Vsakovanie prebytočnej vody je riešením všade tam, kde sa nedá použiť kanalizácia. V súčasnosti firmy ponúkajú špeciálne plastové vsakovacie klietky, plastové vsakovacie tunely a vsakovacie záchytky. 


 Vsakovanie prebytočnej vody

Vsakovanie prebytočnej vody
REHAU

Vsakovanie prebytočnej vody

Dažďová voda

PÁČI SA NÁM
+ Je zadarmo.
+ Môže ju využívať každý rodinný dom.
+ Je vždy mäkká (má nízky obsah solí), preto pri praní v dažďovej vode miniete menej pracieho prostriedku a bielizeň bude mäkká aj bez aviváže.
+ V práčke sa nebude tvoriť vodný kameň.
+ Vyperie rovnako dobre ako pitná voda.
+ Je vhodná na upratovanie či umývanie áut (čistiace prostriedky v nej dobre penia, spotrebujete ich menej).
+ Je ideálna na polievanie záhrady (chlór obsiahnutý v pitnej vode mnohým rastlinám neprospieva).
+ Môže nahradiť pitnú vodu pri dopúšťaní teplovodných vykurovacích zariadení.

NA TOTO POZOR   
Z hygienických dôvodov sa neodporúča skladovať vodu príliš dlho (ak budete dlhší čas mimo domu, zásobník pred odchodom vyprázdnite).

Kategória: Ekolife
Tagy: dažďová voda
Zdieľať článok

Diskusia