Drevostavby s prívlastkom pasívne

22. 07. 2011
Zdieľať

Z celosvetového hľadiska je zrejmé, kam smerovať – k stavbe energeticky efektívnych a environmentálne vhodných (zelených) domov. Pasívne drevostavby sú jednou z ciest vedúcich k zníženiu spotreby energie, redukovaniu uhlíkovej stopy a, samozrejme, aj k zdravšiemu bývaniu.

Pasívne drevostavby sú environmentálne vhodnejšou alternatívou stavebníctva. V porovnaní s murovaným domom je ich realizácia z časového hľadiska výrazne rýchlejšia. Výhodou je takzvaný suchý proces výstavby, keď sa do konštrukcie nezabuduje zbytočná vlhkosť ako pri mokrých procesoch (murovanie). Vďaka menšej hmotnosti je značná aj úspora materiálov pri zakladaní stavby. Vzhľadom na aplikovanie ľahkého skeletu s drevenými I-profilmi s výplňou – tepelnou izoláciou sa výrazne zníži hrúbka obvodovej steny potrebná na dosiahnutie požadovaných parametrov prestupu tepla.  

Je vhodné, ak drevostavby majú v stavbe umiestnenú stenu z masívneho materiálu – najlepšie z nepálenej tehly, ktorá je situovaná tak, aby bola zabezpečená jej maximálna akumulácia pri preslnení.

Ak sa drevostavba postaví z prevažne prírodných stavebných materiálov, dokáže nielen zabrániť škodlivému vplyvu na životné prostredie, ale najmä zabezpečiť vytvorenie kvalitnej a zdravej vnútornej klímy. Najvýhodnejším riešením sú difúzne otvorené konštrukcie, ktoré využívajú princíp kondukcie – veľmi dobre vyrovnávajú vlhkosť (zimné vysušovanie objektu) a zabraňujú koncentrácii škodlivých látok v interiéri. Jednou z alternatív vytvorenia čo najzdravšieho vnútorného prostredia je použitie ovčej vlny čo najbližšie k vnútornému povrchu (napríklad do inštalačnej medzery), kým na povrchovú úpravu je zasa vhodná  hlinená omietka.


Domy s drevenou konštrukciou po omietnutí ťažko odlíšiť od tradičných murovaných. / projektová podpora: prof. Jozef Štefko /

1022377


Domy s drevenou konštrukciou po omietnutí ťažko odlíšiť od tradičných murovaných. / projektová podpora: prof. Jozef Štefko /

Ovčia vlna je zložená z keratínu, bielkovinového vlákna, ktorého molekuly sú schopné absorbovať škodlivinu v podobe formaldehydu a neutralizovať ju. Dokázali to výskumy výskumného ústavu v nemeckom Aachene. Hlinená omietka perfektne reguluje vzdušnú vlhkosť, vylepšuje aj akumulačnú schopnosť konštrukcie a zvyšuje jej požiarnu odolnosť. Hlinené steny dokážu po celý rok udržiavať konštantnú 50-percentnú vlhkosť vzduchu (±5 %), a tak zaistiť optimálnu a zdravú mikroklímu.


Domy s drevenou konštrukciou po omietnutí ťažko odlíšiť od tradičných murovaných. / projektová podpora: prof. Jozef Štefko /

1022379


Domy s drevenou konštrukciou po omietnutí ťažko odlíšiť od tradičných murovaných. / projektová podpora: prof. Jozef Štefko /

Prečo pasívny dom?

• má podstatne nižšiu potrebu energie na vykurovanie oproti bežnému štandardu – do 15 kWh/m2 za rok, čo predstavuje takmer až 90 % úspor; s tým súvisí aj väčšia nezávislosť od neustáleho rastu cien energie
• kvalitná obalová konštrukcia celej budovy – vďaka výborným tepelnoizolačným vlastnostiam (hrubšia tepelná izolácia stien, podláh, strechy, použitie kvalitných okien) sa znižujú tepelné straty, minimalizuje sa vznik kondenzácie, a teda aj tvorba plesní
• v plnej miere zadarmo využíva pasívne slnečné zisky, ako aj teplo produkované spotrebičmi a ľuďmi na dosiahnutie tepelnej pohody
• rovnomerné rozloženie teploty v priestore – užívateľ nepociťuje teplotný diskomfort (rozdiel medzi teplotou interiérového vzduchu a povrchom stien i okien aj pri vonkajších mrazoch je veľmi malý – iba 1 až 2 °C)
• nútené vetranie s rekuperáciou dokáže zabezpečiť neustály prísun čerstvého vzduchu bez nevyhnutnosti otvárať okná a bez pocitu prievanu, pričom ohriaty vzduch prečistený vďaka špeciálnym filtrom je vhodný aj pre alergikov
• kvalitnejšia vnútorná mikroklíma – zníženie koncentrácie oxidu uhličitého pomocou núteného vetrania, ktoré regulujú údaje zo zabudovaných senzorov CO2

 

Architektúra a princípy

Pre pasívne stavby všeobecne platí:
• ideálna orientácia objektu na danom pozemku – najvhodnejšia je na južnom svahu,
• odstupy medzi objektmi by mali byť minimálne ekvivalentom ich dvojnásobnej výšky (hlavne pri južnej orientácii),
• jednoduchý, kompaktný tvar bez výčnelkov a iných ochladzovacích plôch (zložité tvary zvyšujú spotrebu energie); ideálny tvar je guľa, ale z hľadiska komplikovanej realizácie a nie veľmi vhodnej vnútornej dispozície sa uprednostňuje tvar kocky a kvádra s pultovou alebo oblúkovou strechou,
• používanie kvalitných okien s trojitým zasklením s dobre izolovanými rámami; veľkosť a orientácia okien by mala zohľadňovať predovšetkým príjem pasívnych solárnych ziskov – na oslnenie a osvetlenie bežnej obytnej miestnosti stačí plocha okna k podlahovej ploche v pomere 1 : 6,
• redukciou otváraných častí okenných konštrukcií dokáže ušetriť energiu aj cenu (vďaka riadenému vetraniu netreba otvárať okná, takže napríklad v zime sa možno vyhnúť mrazivému vzduchu či neželanému prievanu)
• dôležité je aj správne dispozičné riešenie v súvislosti so zónovaním a orientáciou objektu (obytné miestnosti na juhu, spálňa na východe, detská izba na juhozápade alebo juhovýchode, kúpeľňa na severe, používať technické miestnosti, garáže ako ochranu severných fasád).


Drevostavby s prívlastkom pasívne

1022375

Úloha pozemku a slnka


Schéma energeticky pasívneho domu

Schéma energeticky pasívneho domu
zdroj: IEPD

Nevyhnutným predpokladom efektívneho využitia energie z obnoviteľných zdrojov (napríklad zo slnka) je citlivé umiestnenie stavby na pozemku. Pasívny dom je „živený“ zo slnečných lúčov, ktoré prijíma pasívne cez veľké zasklené plochy. Preto by pred týmito plochami orientovanými skôr južne nemala stáť žiadna prekážka, ktorá by mohla vrhať neželaný tieň.

Čo všetko zohľadňuje správny pasívny solárny návrh? Intenzitu slnečného žiarenia, počet slnečných dní v roku a uhol dopadajúcich slnečných lúčov. Každý pozemok a stavba sú však individuálne. Medzi zimným a letným obdobím je 47-stupňový rozdiel vo výške slnka. V zime treba dosiahnuť maximálne prenikanie slnečných lúčov cez okenné konštrukcie, aby sa znížila potreba tepla na vykurovanie, a v lete strategickým tienením, napríklad presahmi strechy či vonkajšími tieniacimi prvkami, zabrániť neželanému prehrievaniu, pretože klimatizovanie je omnoho energeticky náročnejšie než vykurovanie. Úspora energie na vykurovanie vďaka pasívnym solárnym ziskom môže dosahovať až 40 %. 

Mýty a skutočnosť

Tvrdenie: V pasívnom dome sa nemôžu otvárať okná.
Skutočnosť: Samozrejme, že aj v pasívnych domoch možno otvárať okná. Dokonca je vhodné, ak sa v každej miestnosti nachádza aspoň jedno otvárateľné okno. Tak napríklad v lete večer možno vypnúť rekuperáciu a zabezpečiť prívod čerstvého vzduchu len otvorenými oknami, čo môže čiastočne znížiť náklady na chladenie.
Tvrdenie: Pasívny dom je príliš drahý.
Skutočnosť: Tu platí známe: nie sme takí bohatí, aby sme kupovali lacné veci. Pri výbere stavebných materiálov treba dosiahnuť kompromis medzi cenou a kvalitou. Vyššie finančné náklady sú spojené s použitím izolácie väčšej hrúbky, kvalitných izolačných okien a dverí či vo voľbe systémov techniky budovy. Predpokladá sa, že časom jednotlivé komponenty, ako napríklad okná s trojsklom, zlacnejú. To je údel každej novinky na trhu. Pasívny dom je investične náročnejší, ale to je daň za neskoršie až 5-násobne nižšie náklady na vykurovanie, ako je štandard.
Prvotné investície však možno výrazne znížiť použitím lokálnych materiálov, napríklad slamených balíkov ako tepelnej izolácie. Ich aplikácia si však vyžaduje viac času.
Trhová hodnota pasívneho domu časom vzrastie. Dôvod je jednoduchý: je výrazne menej závislý od zvyšujúcich sa cien energie než bežné domy. Od roku 2020 sa pasívny štandard stane dokonca nevyhnutnosťou.
Tvrdenie: Vzduchotechnika je príliš zložitá.
Skutočnosť: V technicky vyspelej súčasnosti by malo byť ovládanie akéhokoľvek zariadenia samozrejmosťou. Na nastavovaní vhodných vnútorných podmienok nie je nič zložité. Pamätám si čas, keď pre mnohých boli problematické aj rozličné funkcie na mobile či DVD prehrávači. Dnes tieto úkony zvládne i dieťa.
Ak je technická miestnosť, v ktorej sa nachádza vzduchotechnika a rekuperačná jednotka, navrhnutá citlivo, nemusí vôbec budiť dojem strachu. Veľmi jednoduchým návrhom je napríklad kombinácia malého tepelného čerpadla, nízkoteplotných rozvodov vody v podlahe a jednoduchá rekuperačná jednotka.

 

Kategória: Stavba
Tagy: architektúra drevostavba energie materiály orientácia pasívny dom pozemok prírodné riešenie slnko stavba domu úspora
Zdieľať článok

Diskusia