Hejtmanovu cenu kraja Vysočina získala Notárska kancelária od firmy ATRIUM

Hejtmanovu cenu kraja Vysočina získala Notárska kancelária od firmy ATRIUM

29. 06. 2015
Zdieľať

ATRIUM neustále dokazuje, že jej certifikovaný konštrukčný systém je vhodný ako pre výstavbu rodinných domov, tak i pre stavby komerčného charakteru. Za realizáciu projektu Notárska kancelária v Havlíčkovom Brode, získala ocenenie Cena Hejtmana Vysočiny.

Architektonické riešenie

Notárska kancelária je umiestnená v centre Havlíčkovho Brodu, na rušnej Husovej ulici. Okolitá výstavba je veľmi rôznorodá. Dom susedí na západe s rodinným domom, na východe je panelový bytový dom a cez ulicu sa rozprestiera priemyselný areál tlačiarní a pivovar.   


Hejtmanovu cenu kraja Vysočina získala Notárska kancelária od firmy ATRIUM

1586201
ATRIUM SK, s.r.o.

Vzhľadom k rôznorodosti výstavby autor projektu nevychádzal pri návrhu z tvarov okolitých budov. Vdýchol domu osobitý výraz, ktorý nie je možné prehliadnuť, i keď je tam umiestnený veľký dom pri pohľade cez ulicu. Modelácia pozemku a jeho ideálna orientácia, priamo ponúka riešenie dispozície domu, ktoré plní myslený účel stavby. 


Hejtmanovu cenu kraja Vysočina získala Notárska kancelária od firmy ATRIUM

1586197
ATRIUM SK, s.r.o.

Dispozičné riešenie

Na 1. poschodí objektu sa nachádzajú priestory dennej potreby, šatňa a technická miestnosť. Z tohto poschodia je prístup na prekrytú terasu. Na 2. poschodí sa nachádza hlavný vstup do objektu, recepcia, 3 rokovacie miestnosti, archív, kancelárie, kuchynka a sociálne zariadenia.


Hejtmanovu cenu kraja Vysočina získala Notárska kancelária od firmy ATRIUM

1586199
ATRIUM SK, s.r.o.

Konštrukčné a materiálové riešenie

Dom je založený na základových pásoch vymurovaných z betonových tvárnic a základovej monilitickej doske. Suterén je vymurovaný klasickým spôsobom z muriva a strop nad suterénom tvorí monolitická železobetonová doska. Celé druhé nadzemné podlažie sa od prvého líši konštrukčným systémom – je to drevostavba rámovej konštrukcie. Pre výplne otvorov sú použité okná z Euro profilov. Fasáda drevostavby je kombinovaná s doskami Cembonit. Pri murovanom suteréne je použitá klasická minerálna omietka. Dom má plochú strechu s izolačnou vrstvou z fólie z mäkčeného PVC.

ATRIUM SK, s.r.o.
Lazovná 69
974 01 Banská Bystrica

tel. :    + 421 48 4146 187
mobil: + 421 918 345 208
e-mail: info@atrium-sk.sk
www.atrium-sk.sk 

Kategória: Stavba
Zdieľať článok

Diskusia