Alternatívne palivá a ich využitie

12. 10. 2009
Zdieľať

Slovensko má minimálne zdroje fosílnych palív, dováža takmer 90 % primárnych energií. Využívanie alternatívnych zdrojov energie je jednou z ciest, ktoré smerujú k budúcemu uspokojeniu našej potreby energie v čo najlepšom súlade s prírodou pričom veľmi významným zdrojom popri slnečnej energii, energii vetra, vody a geotermálnej energii je biomasa.

Drevo ako palivo

Drevo je pre človeka jedným z najdôležitejších palivových zdrojov. Drevo ako palivo môže mať rôznu podobu – môže sa využívať ako kusové, ako drevný odpad (napr. vo forme štiepok alebo peliet) alebo sa môže pestovať ako energetická rastlina napr. vŕba. Pri jeho využívaní je podstatné, že sa dá energeticky zhodnocovať trvalo udržateľným spôsobom. Les možno takýmto spôsobom využívať bez toho, aby sa ohrozila existencia prírodných ekosystémov. Súvisí to s tým, že pri ťažbe a spracovaní dreva na iné ako energetické účely vzniká veľké množstvo odpadu, ktorý často zostáva nevyužitý. Drevné štiepky, resp. piliny, z ktorých sa vyrábajú tzv. pelety, sú cenným palivom práve tak ako odpady z drevospracujúceho priemyslu.

Veľkou výhodou dreva je, že pri dobrom uložení si uchováva svoj energetický obsah – dokonca ho v prvých dvoch až troch rokoch (v procese schnutia) relatívne zvyšuje. To je dôležitý fakt, pretože vlhkosť v dreve sa uvoľňuje až v kotle, a to na úkor výhrevnosti. Súčasne pri spaľovaní vlhkého dreva klesá aj teplota spaľovania, čo vedie k nesprávnemu zoxidovaniu všetkých spáliteľných zložiek, k dymeniu, zanášaniu dymových potrubí a znižuje sa životnosť kotla. Pri správnom spaľovaní a pri správnej vlhkosti drevo horí takmer bez dymu, ľahko sa zapaľuje, nešpiní pri manipulácii a tvorí málo popola – asi 1 % pôvodnej hmotnosti. Drevný popol sa nespeká a výborne sa hodí ako prírodné hnojivo.

Najdlhšie sa oheň udrží tvrdými drevami, najľahšie zase horia ľahké listnaté a ihličnaté drevá. Výborne však horí každé drevo, ktoré má nízky obsah vlhkosti, t. j. 15 až 20 %. Všeobecne sa požaduje dĺžka sušenia 18 až 24 mesiacov.

Palivové drevo

Palivové drevo vzniká v lesníckej výrobe pri manipulácii s drevom z častí kmeňov, tenčiny a konárov, ktoré nevyhovujú kvalitatívnym požiadavkám na drevný sortiment vyššej akosti obyčajne vo forme polien a polienok. Palivové drevo je obvykle určené na vykurovanie rodinných domov a treba ho ručne spracovať.

Brikety

Brikety sú valcovité, obdĺžnikovité, resp. n-uholníkové telesá s priemerom 4 až 10 cm a dĺžkou asi 15 až 25 cm vyrobené z odpadovej biomasy drvením, sušením a lisovaním za tepla bez akýchkoľvek chemických prísad. Brikety väčších priemerov majú v strede dieru na lepší prístup vzduchu a tým dokonalejšie horenie. Vysoká výhrevnosť (16 až 19 MJ.kg-1) je zárukou nízkych nákladov na vykurovanie. Nízka popolnatosť (0,5 až 4 %), takmer neobmedzená skladovateľnosť, bezprašnosť a jednoduchá manipulácia sú vlastnosti, ktoré tomuto palivu dávajú veľmi dobré parametre.

Štiepky

Štiepky sú 2 až 4 cm dlhé kúsky dreva, ktoré sa vyrábajú štiepkovaním z drevných odpadov napr. tenčiny či kôry z prerieďovania porastov alebo konárov. Ich výhodou je, že rýchlejšie schnú a že umožňujú aj automatickú prevádzku kotlov pri použití zásobníka a dopravníka paliva.

Pelety

Pelety sú relatívne novou formou drevného paliva, ktoré umožnilo kotlom spaľujúcim biomasu ich čiastočnú alebo úplne automatickú prevádzku. Peleta je granula kruhového prierezu s priemerom najčastejšie okolo 6 až 8 mm a dĺžkou 5 až 30 mm.

Pelety sa vyrábajú výhradne z odpadového materiálu (piliny alebo hobliny), bez akýchkoľvek chemických prísad. Ich veľkou výhodou je nízky obsah vlhkosti – asi 8 až 12 %. Relatívne vysoká hustota materiálu (min. 650 kg.m-3 ) znamená aj vysokú energetickú hustotu – 17 až 20 MJ.kg-1. Týmito parametrami sa pelety vyrovnajú uhliu. Ich prednosťou je aj nízky obsah popola – asi 1 až 2 %.

V poloautomatických kotloch sa zásobníky na pelety konštruujú tak, aby objem vsypaného paliva vystačil asi na 1 týždeň. Po tejto lehote treba vybrať popol a doplniť palivo. Dlhší cyklus prikladania umožňujú zásobníkové silá. V prípade vybudovania sila sa užívateľ nemusí starať o palivo takmer celý rok.

Kategória: Technológie
Tagy: biomasa drevené palety pelety
Zdieľať článok

Diskusia