Hospodárime s vodou 3. diel – Čistiareň odpadových vôd

10. 10. 2014
Zdieľať

V poslednej časti sa budeme venovať domovým ČOV.

1 Na čo slúži

Domová čistiareň odpadových vôd (ČOV) slúži najmä na čistenie splaškových odpadových vôd z domácností rodinných domov, skupín domov alebo menších ubytovacích zariadení. V miestach, kde je naplánovaná, ale zatiaľ nezrealizovaná centrálna kanalizácia, ponúka možnosť dočasne vyriešiť odkanalizovanie rodinného domu. Tam, kde kanalizácia nie je plánovaná, môže riešiť odkanalizovanie rodinného domu natrvalo. Domová ČOV odpadovú vodu nielen čistí, ale po ďalšom spracovaní umožňuje jej použitie na zavlažovanie záhrady alebo technické účely (splachovanie toaliet či umývanie vozidiel).  

2 Prečo sa oplatí

Pri rozhodovaní o spôsobe odkanalizovania rodinného domu na miestach, kde nie je možnosť napojiť sa na verejnú kanalizáciu, si môžete vybrať medzi žumpou a domovou ČOV. V prospech domovej ČOV hovoria viaceré fakty: ČOV je oveľa menšia ako žumpa, nepotrebuje teda toľko manipulačného priestoru, je oveľa ľahšia (asi 100 kg) a netreba ju osádzať žeriavom. Najväčšou výhodou je však to, že predstavuje nepomerne ekonomickejšie a ekologickejšie zariadenie ako žumpa. 

Kryt domovej ČOV je už v základnej úprave vybavený uzamykacím systémom. Je vyrobený technológiou rotačného odlievania plastov z UV stabilizovaného materiálu.

3 Z čoho sa skladá  

Domová ČOV pozostáva z polypropylénovej nádrže, v ktorej je umiestnená technologická vstavba, prevzdušňovací a prečerpávací systém a akumulačné zariadenie. Konštrukcia obvodového plášťa ČOV má minimálnu hrúbku 8 mm (v závislosti od veľkosti zariadenia). Rozvod vzduchu sa reguluje v rozvádzači škrtiacimi ventilmi. Kryt domovej ČOV je už v základnej úprave vybavený uzamykacím systémom. Je vyrobený technológiou rotačného odlievania plastov z UV stabilizovaného materiálu.  


Hospodárime s vodou 3. diel - Čistiareň odpadových vôd

1431093
aquatec

4 Riadenie ČOV

ČOV ovláda riadiaca jednotka AQC Basic, ktorá dúchadlu prideľuje časy chodu v logickom intervale. Aby sa zabránilo usadzovaniu aktívneho kalu, dúchadlo sa vypína maximálne na štyri minúty v jednom celku. Riadiaca jednotka ČOV zapisuje výpadky prúdu, upozorňuje na prednastavené servisné intervaly, vizuálne a akusticky hlási poruchu dúchadla a má aj integrované počítadlo motohodín. Okrem toho má až desať prednastavených režimov prevádzky, pričom z menu sa jednoducho vyberie režim zodpovedajúci záťaži, ktorá do ČOV prichádza. V prípade neprítomnosti majiteľov domu počas dovolenky alebo pri prevádzke ČOV na chate možno v riadiacej jednotke zvoliť úsporný režim „dovolenka“ alebo „chata“. Domová ČOV aj pri týchto režimoch dosahuje konštantnú kvalitu vyčistenej vody.

5 Realizácia

Domová ČOV sa osádza do pripraveného výkopu na základovú železobetónovú dosku tak, aby bolo možné do vstupného hrdla ČOV pripojiť kanalizačné potrubie z rodinného domu. Stavebnú jamu možno vďaka malým rozmerom domovej ČOV realizovať manuálne, rovnako ako jej uloženie na základovú dosku a následné obsypanie. Odtokové potrubie vyčistenej vody treba vyústiť do potoka, dažďovej kanalizácie alebo vsakovacieho objektu. Výšku ČOV možno v závislosti od hĺbky prítokového potrubia upraviť tak, aby bol jej horný okraj niekoľko centimetrov nad terénom. Dúchadlo a riadiacu jednotku môžete umiestniť do technickej miestnosti v dome, do garáže, pivnice alebo šachty na dúchadlo, ktorá sa umiestňuje vedľa ČOV a umožňuje bezproblémovú kontrolu. 

6 Ako je to s cenou

Investičné náklady na realizáciu domovej ČOV a žumpy s objemom 10 m3 sú zhruba rovnaké. Veľký rozdiel však vzniká pri prevádzkových nákladoch. Ročné náklady na prevádzkovanie domovej ČOV predstavujú približne 50 eur, keďže ČOV spotrebúva len elektrickú energiu prostredníctvom pripojeného dúchadla. Kým v ČOV sa odpadová voda čistí a slúži na opätovné použitie, žumpa predstavuje iba akumulačnú nádobu, v ktorej sa odpadová voda zhromažďuje a jej objem treba približne raz mesačne vyčerpať a odviezť fekálnym vozidlom do mestskej ČOV, kde sa odpadová voda následne zneškodní. Prevádzka žumpy môže vyjsť aj na viac ako 600 eur ročne. 


Hospodárime s vodou 3. diel - Čistiareň odpadových vôd

1431095

* Náklady počítané pre štvorčlennú rodinu s priemernou spotrebou vody 135 l na osobu a deň, cena jedného vývozu žumpy 50 eur, náklady na jedno odčerpanie prebytočného kalu z ČOV 20 eur.

Kategória: Technológie
Tagy: čistička odpadových vôd ekologia
Zdieľať článok

Diskusia