Navrhovanie a technické parametre pecí

05. 01. 2011
Zdieľať

Na trhu je široká ponuka rozličných druhov pecí, sporákov, vložiek a podobne. Väčšina zákazníkov má svoju predstavu, ktorú sa snaží realizovať podľa možností ponuky. Omyly bývajú v takýchto prípadoch pridrahé.

Žiaľ, pri kúpe pece alebo kozuba sa takého omyly stávajú – napríklad kupujúci si objedná veľkú a drahú pec, ktorá spotrebuje veľa paliva a zbytočne prehreje priestor, ale výnimkami nie sú ani prípady s opačným scenárom, keď sa kupujúci čuduje, prečo malinká piecka nepodáva potrebný výkon.
 
Pri výbere treba pamätať na to, že nie každá pec je vhodná do každého priestoru. Pec je tovar, nábytok, zariadenie, ktoré v našich podmienkach používame v priemere približne 120 dní v roku. Kvalitná pec spája v sebe účel, logiku, krásu, bezpečnosť a účinnosť. Je dizajnovým dielom inštalovaným do architektúry.

Veľké teleso v primerane veľkom priestore neprekáža – objem priestoru a kozuba sú vo vzájomnom súlade. Biela farba je v tomto prípade veľmi dobre zvolená. Kozub je deliacim i dominantným prvkom interiéru. Pri realizácii treba vždy zvážiť objem hmoty kozuba a priestoru, aby sa kozub nestal zbytočne dominantným prvkom interiéru. Tu je výsledok naozaj priaznivý.

 

V rámci vyhotovenia rozlišujeme niekoľko druhov pecí:

Pec ako výsledok remeselnej práce

Je to dokonalá práca. Pec kúri, má náležitú účinnosť, je rovná, všetko je podľa predpisu. Ide o dokonalý kus, no môže pôsobiť aj akoby bez duše, najmä ak nezapadá do kompozície priestoru, v ktorom je osadená.

Architektonicko-remeselná pec

Je dokonale zvládnutá – kompozične, priestorovo, funkčne. Je osadená do priestoru tak, akoby tam bola odjakživa. Má vyriešené aj uloženie dreva, pomôcok, odpratávanie popola a ostatné pridružené činnosti.

Umelecko-remeselná pec

Je originálom. Má v sebe náboj ľudskosti, tepla, ktoré hreje, aj keď pec nekúri.

Dizajnérska pec

Je hotovým továrenským výrobkom. Inštaluje sa už hotová, s minimálnymi zásahmi do stavby. Zvyčajne ju prezentuje reklama ako dokonalý výrobok. Ako sme však už spomínali, nie každá pec pasuje do každého interiéru.

Bežný človek môže mať z množstva ponúk hotový galimatiáš. Pri výbere sa okrem vzhľadu a ceny treba zamerať aj na výkon pece.
Treba si urobiť malý projekt a program jej obsluhy. Zvážiť estetické a finančné nároky. A dodávateľovi napokon predložiť niekoľko jasných ideí, ktoré budú tvoriť kritériá výberu.

Remeselne dokonale zvládnuté obstavanie kozubovej vložky. Jednotný materiál sokla a podlahy nadľahčuje hmotu telesa. Jednoduché orámovanie zasa zatláča do pozadia objem, ktorý by v danom priestore mohol byť neadekvátne veľký.

Zopár bodov, v ktorých by sme mali mať jasno

•    Zvážme denný chod domácnosti – či budeme kúriť denne alebo príležitostne.
•    Potrebujeme plný výkon alebo budeme dokurovať k inému palivu? Dnes je bežné, že kúrenie drevom je iba doplnkovým kúrením. Hlavný podiel obstará automatika v podobe kotla, elektriny a podobne.
•    Má byť pec závislá od príkonu inej energie? Napríklad môže byť ovládaná domácim počítačom. Alebo pec nebude závislá od iných príkonov energie a zostane pri klasike? V takom prípade bude tepelnou rezervou – bude bezpečne fungovať, aj keď nebude elektrický prúd.
•    Ako a kam sa uskladní drevo – zásoba na zimu a takisto drevo „po ruke“ na deň, aby sme nemuseli po každé polienko utekať do zimy? Seriózny kachliar vypočíta aj to, koľko kubických metrov dreva treba uskladniť a aký na to vyhradiť priestor.
•    Ako budeme odstraňovať popol? V súčasnosti máme možnosť vymiesť popol bez toho, aby sme s nádobou plnou popola pobehovali po dome – zhodiť ho do suterénu, použiť centrálny vysávač s adaptérom, adaptéry na bežné vysávače, prípadne zakrytú zásuvku.
•    K akým materiálom inklinujeme? Ku keramike, kameňu, železu, ušľachtilej oceli, farebným kovom, mosadzi, sklu, jednoduchým omietkam? Dnes už nie je problém postaviť pec z ľubovoľného materiálu.

Kategória: Technológie
Tagy: kozub
Zdieľať článok

Diskusia