Navrhovanie pecí podľa rôznych kriterií

Navrhovanie pecí podľa rôznych kriterií

01. 03. 2011
Zdieľať

Technické podmienky a presné teórie sú určené v normách jednotlivých výrobcov, staviteľov alebo cechov. Dimenzačné teórie by nemali byť určujúce a limitujúce, aby obmedzovali tvarové a materiálové variácie.

Všeobecná teória, ktorá by dbala len na účinnosť vykurovacieho telesa a na splnenie limitov spalín, zatiaľ nie je. Okrem toho podľa našich vyhlášok musia limity emisií dodržiavať iba veľké kotolne. Na malé, bytové či domové spotrebiče sa zatiaľ obmedzenia nevzťahujú.

Podľa množstva spáleného paliva

Metódu vypracovali v nemeckí a rakúski kachliari. Vychádza z množstva paliva, ktoré musíme spáliť, aby sme dostali potrebný výkon. Následne sa určí dĺžka ťahov. Započítavajú sa aj odpory, ktoré kladú konštrukcie dymovodov prúdiacim spalinám. Optimalizovaná je aj veľkosť ohniska, aby spaľovanie prebiehalo čo najúčinnejšieekologicky. Zohľadňuje i nadmorskú výšku a ďalšie vplyvy. Teória platí pre bezroštovú pec so stanovenými hrúbkami vymurovky štandardizovanej kvality. Pec postavená podľa tejto metódy má dostatočnú účinnosť nad 84 % a produkuje minimálne množstvá emisií. Metóda je presne vypracovaná pre základný typ pece. Je však natoľko určujúca, že neumožňuje tvorivosť v navrhovaní. Pec sa stáva unifkovaná. Ďalšou nevýhodou je, že v našich podmienkach nie sme zvyknutí na bezroštové spaľovanie. Obsluha tejto pece vyžaduje iné finesy, na aké sme boli zvyknutí.

Pec cez dve podlažia

Stavaná omietaná pec v rekreačnom dome. Do mäkkej hlinenej omietky sú osadené zvyšky starých kachlíc. Na poschodí v podkroví detskej izby vyrastá veselý kus pece, ktorý okrem vykurovania slúži aj ako odkladací stolík. (realizácia: autor, 2008)

Teória navrhovania spotrebiča podľa množstva spáleného paliva má budúcnosť a mohla by byť spracovaná do všeobecných polôh.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Podľa údajov výrobcu spotrebiča

Pec jednoducho vyberieme z ponuky. Výrobcovia obstavaných a transportných spotrebičov môžu v laboratórnych podmienkach presne odmerať výkon aj iné vlastnosti výrobku. Typ vykurovacieho zariadenia určíme na základe údajov výrobcu. Vonkajší typ obstavby má len druhotný vplyv na výkon. Ovplyvňuje však tepelnú pohodu, napríklad, či ide o rýchloohrevné alebo akumulačné vykurovanie.

         A            B          C

Radenie hmôt izbovej pece

Jednoduchým položením veľkej a malej hmoty pece na seba (A) získame takzvaný tortový efekt. Takéto uloženie je nevýrazné. Ak použijeme rímsu (B), už môžeme podvedome vnímať pohyb tlakom vplyvom váhy. Pri aplikácii vnútorného vybratia alebo zápornej rímsy (C) sa zdá, akoby sa diely od seba oddeľovali. Pôvodne na seba položené dve časti už spolupôsobia tlakom či ťahom. Vnímanie je podvedomé a jeho interpretácia je individuálna.

Orientačne alebo odhadom podľa účinnosti

Takto navrhujeme predovšetkým otvorené kozuby. Tie navrhujeme najmä podľa vlastností komína a daného priestoru. Výkon je na dnešné požiadavky zanedbateľný, lebo účinnosť otvoreného kozuba bez doplnkových zariadení je iba 20 %. Pri obvyklej výhrevnosti paliva 3 až 4 kWh/kg nám zostane iba 0,7 až 0,8 kWh/kg. Preto dnes už otvorené kozuby nezarátavame do celkovej bilancie vykurovania. Podstatnou požiadavkou navrhovania otvoreného kozuba je jeho bezporuchový chod. Podobne možno postupovať aj pri odhade iných spotrebičov.

Kategória: Technológie
Tagy: kozuby návrh pece vykurovanie
Zdieľať článok

Diskusia