Ako sme navrhli záhradu do podhorskej oblasti

11. 01. 2013
Zdieľať

Podhorské mestečko, v ktorom leží táto záhrada, je asi vo výške 600 m. n. m. Miestne klimatické podmienky sú pre jej majiteľov jednou z prekážok, ktoré najviac obmedzujú výber rastlín.

V rodinnom dome, v ktorom býva mladá štvorčlenná rodina, má jeho majiteľ aj sídlo firmy – kancelária sa nachádza na prízemí pri hlavnom vstupe, ktorý je zo zadnej strany domu. Každá návšteva teda musí dom obísť (v pôdoryse je prístupová cesta vyznačená dlhou šípkou) a prejsť záhradou. Logická je preto požiadavka, aby práve záhrada nerobila majiteľovi hanbu. 

Vstupná partia

Pre svoju exponovanosť je prístupový priestor upravený okrasne a zároveň jednoducho. Predzáhradku a čelný pohľad na dom dotvára skupina krov, v ktorej hlavnú rolu hrajú rododendrony. O niečo zložitejší bol výber rastlín k východnej stene, na ktorú dopadá len málo slnečných lúčov (sused má pozdĺž plota rad ovocných stromčekov). Navyše, sneh, ktorý sem v zime padá zo strechy, by výsadby lámal. Sú tu teda len tieňomilné trvalky, ktoré sa na zimu zatiahnu a sneh im neublíži, ako aj nízke plazivé dreviny. Vstupný chodník je vyskladaný z kameňov nepravidelných tvarov uložených do betónového podložia. Skupinu výsadieb doplnia veľké oválne balvany a okrasné trávy. 

Návrh vstupnej záhradnej partie, ktorou musí prejsť každý návštevník.

Návrh vstupnej záhradnej partie, ktorou musí prejsť každý návštevník.
Ing. Hana Říhová

Pred oknami kancelárie

Hlavná, okrasná časť záhrady nachádzajúca sa pred oknami kancelárie je zostavená tak, aby bola celoročne zaujímavá. Vľavo oddeľuje a zakrýva úžitkovú záhradu drevená stena, ktorú v lete oživujú odolné druhy botanických drobnokvetých plamienkov. 
Pozadie hlavnej skupiny tvorí celoročne tmavozelený živý plot z tisu. V zime a čiastočne aj v lete pred ním vynikne pokrútený biely kmeň ovisnutej brezy. Najmä v zime ju farebne krásne doplnia jasnočervené vetvy svíba bieleho a žlté prúty svíba výbežkatého. Pozornosť upúta aj vŕba pokrútená, najmä v čase, keď je bez listov. 
V skorú jar zapôsobia svojimi kvetmi-bahniatkami dve previsnuté vŕby rakytové. Bude ich sprevádzať čerstvá zeleň mladého trávnika a skupiny cibuľovin, ktoré sú v ňom roztrúsené (snežienky, botanické tulipány, krókusy, narcisy). Keď bude jar v plnom prúde, nenápadne zakvitne jarabina a karagana, kaskádami žltých kvetov zasa veľmi nápadne štedrec ovisnutý, známy aj ako zlatý dážď. 
V pravom rohu je ker červených ruží, ktoré záhradku budú zdobiť v lete. No a na jeseň sa vyfarbia červené plody jarabiny a veľké šípky ruží, smrekovec sa pozláti a postupne aj všetko lístie. A tak to pôjde dookola. 

Pre budúci vzhľad každej skupiny rastlín je najdôležitejší jej tvar, pre celoročné pôsobenie je to tvar drevín. Jednoduchá skica výsadieb ukazuje, aký pohľad sa naskytne na záhradu v zime.

Pre budúci vzhľad každej skupiny rastlín je najdôležitejší jej tvar, pre celoročné pôsobenie je to tvar drevín. Jednoduchá skica výsadieb ukazuje, aký pohľad sa naskytne na záhradu v zime.
Ing. Hana Říhová


V predjarí budú záhradku zdobiť okrem farby vždyzelených drevín aj ich tvary, pri niektorých možno plody, ak ich počas zimy nevyzobú vtáky.

V predjarí budú záhradku zdobiť okrem farby vždyzelených drevín aj ich tvary, pri niektorých možno plody, ak ich počas zimy nevyzobú vtáky.
Ing. Hana Říhová


Tvar výsadby v lete zmení najmä olistenie rastlín, pri niektorých druhoch aj kvety.

Tvar výsadby v lete zmení najmä olistenie rastlín, pri niektorých druhoch aj kvety.
Ing. Hana Říhová

Obytná terasa

V pôdoryse ľavá, v reáli juhozápadná časť by mala patriť len rodine. Pod vyvýšeným balkónom, ktorý je na streche dielne, bude na južnej strane kryté zákutie, čiastočne zapustené do svahu a dotvorené jednoduchou pergolou. Vznikne tu posedenie aj s kozubom. Letný vstup povedie najmä z obytných miestností na prvom poschodí, teda cez balkónovú terasu. Z odpočívadla budú mať rodičia pod dohľadom pieskovisko a hojdačku pre deti. Na ne nadväzuje malá úžitková záhradka. Celá táto časť bude chránená pred pohľadmi z ulice skupinou borovíc. 

Obytná terasa
V pôdoryse ľavá, v reáli juhozápadná časť by mala patriť len rodine. Pod vyvýšeným balkónom, ktorý je na streche dielne, bude na južnej strane kryté zákutie, čiastočne zapustené do svahu a dotvorené jednoduchou pergolou. Vznikne tu posedenie aj s kozubom. Letný vstup povedie najmä z obytných miestností na prvom poschodí, teda cez balkónovú terasu. Z odpočívadla budú mať rodičia pod dohľadom pieskovisko a hojdačku pre deti. Na ne nadväzuje malá úžitková záhradka. Celá táto časť bude chránená pred pohľadmi z ulice skupinou borovíc.

Obytná terasa
V pôdoryse ľavá, v reáli juhozápadná časť by mala patriť len rodine. Pod vyvýšeným balkónom, ktorý je na streche dielne, bude na južnej strane kryté zákutie, čiastočne zapustené do svahu a dotvorené jednoduchou pergolou. Vznikne tu posedenie aj s kozubom. Letný vstup povedie najmä z obytných miestností na prvom poschodí, teda cez balkónovú terasu. Z odpočívadla budú mať rodičia pod dohľadom pieskovisko a hojdačku pre deti. Na ne nadväzuje malá úžitková záhradka. Celá táto časť bude chránená pred pohľadmi z ulice skupinou borovíc.
Ing. Hana Říhová

 


Legenda k pôdorysu:
A – vstup, B – rozšírený priestor pred zapustenou garážou, C – smetný kôš, 
D – odpad pod vrstvou zeminy a trávnikom, E – dlažba (betón s okruhliakmi), 
F – dlažba (kamene v betónovom lôžku), G – cesta k vstupu do domu a kancelárie, 
H – predzáhradková úprava a výsadby cloniace pohľad na obytnú časť záhrady, 
CH – lavička pod oknami kancelárie pri vchode do domu s rastlinami v nádobách, 
J – okrasná záhrada, K – drevená deliaca stena, L – pieskovisko a sušiak na bielizeň, 
M – záhradný domček, N – drobné úžitkové stavby (skleník, nádrže na vodu), 
O – úžitkové záhony, P – odpočívadlo s kozubom, Q – balkónová terasa, 
R – oporný múrik držiaci svah, S – pracovňa (kancelária)

Stromy – kostrové dreviny: 1. jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia), 2. smrekovec opadavý (Larix decidua ‚Conica‘), 3. borovica limbová (Pinus cembra) 

Stromy a vyššie kry – doplnkové dreviny: 
4. smrek omorikový (Picea omorika), 5. breza (Betula verrucosa alebo 
B. papyrifera), 6. breza previsnutá

Legenda k pôdorysu:
A – vstup, B – rozšírený priestor pred zapustenou garážou, C – smetný kôš,
D – odpad pod vrstvou zeminy a trávnikom, E – dlažba (betón s okruhliakmi),
F – dlažba (kamene v betónovom lôžku), G – cesta k vstupu do domu a kancelárie,
H – predzáhradková úprava a výsadby cloniace pohľad na obytnú časť záhrady,
CH – lavička pod oknami kancelárie pri vchode do domu s rastlinami v nádobách,
J – okrasná záhrada, K – drevená deliaca stena, L – pieskovisko a sušiak na bielizeň,
M – záhradný domček, N – drobné úžitkové stavby (skleník, nádrže na vodu),
O – úžitkové záhony, P – odpočívadlo s kozubom, Q – balkónová terasa,
R – oporný múrik držiaci svah, S – pracovňa (kancelária)

Stromy – kostrové dreviny: 1. jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia), 2. smrekovec opadavý (Larix decidua ‚Conica‘), 3. borovica limbová (Pinus cembra)

Stromy a vyššie kry – doplnkové dreviny:
4. smrek omorikový (Picea omorika), 5. breza (Betula verrucosa alebo
B. papyrifera), 6. breza previsnutá
Ing. Hana Říhová

Legenda k pôdorysu:
A – vstup, B – rozšírený priestor pred zapustenou garážou, C – smetný kôš, D – odpad pod vrstvou zeminy a trávnikom, E – dlažba (betón s okruhliakmi), F – dlažba (kamene v betónovom lôžku), G – cesta k vstupu do domu a kancelárie, H – predzáhradková úprava a výsadby cloniace pohľad na obytnú časť záhrady, CH – lavička pod oknami kancelárie pri vchode do domu s rastlinami v nádobách, J – okrasná záhrada, K – drevená deliaca stena, L – pieskovisko a sušiak na bielizeň, M – záhradný domček, N – drobné úžitkové stavby (skleník, nádrže na vodu), O – úžitkové záhony, P – odpočívadlo s kozubom, Q – balkónová terasa, 
R – oporný múrik držiaci svah, S – pracovňa (kancelária)
 
Stromy – kostrové dreviny: 1. jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia), 2. smrekovec opadavý (Larix decidua ‚Conica‘), 3. borovica limbová (Pinus cembra) 
 
Stromy a vyššie kry – doplnkové dreviny: 
4. smrek omorikový (Picea omorika), 5. breza (Betula verrucosa alebo B. papyrifera), 6. breza previsnutá (Betula verrucosa ‚Youngii‘), 7. vŕba pokrútená (Salix x erythoflexuosa), 8. štedrec alpský (Laburnum alpinum), 9. ovocný strom, 10. borievka obyčajná (Juniperus communis ‚Hibernica‘), 11. nízky smrek strieborný (Picea pungens ‚Glauca globosa‘ alebo P. p. ‚Koster‘), 12. muchovník kanadský (Amelanchier canadensis)
 
Kry a zakrpatené stromčeky: 13. lykovec jedovatý (Daphnae mezereum), 14. rododendrony, 15. svíb výbežkatý (Cornus stolonifera ‚Flaviramea‘), 16. svíb biely (Cornus alba ‚Sibirica‘), 17. previsnutá vŕba rakytová (Salix caprea ‚Pendula‘), 18. karagana previsnutá (Caragana arborescens ‚Pendula‘), 19. tis červený – tvarovaný živý plot (Taxus baccata), 20. dulovec nádherný (Chaenomeles speciosa), 21. ruža vráskavá (Rosa rugosa), 22. borovica horská (Pinus mugo), 23. tavoľník (Spiraea x vanhouttei), 24. tavoľník nízky (Spiraea x bumalda), 25. nízke plazivé borievky (Juniperus communis ‚Reparda‘, J. c. ‚Prostrata‘), 26. kručinka farbiarska (Genista tinctoria)
 
Popínavé rastliny: 27. pavinič trojlaločný (Parthenocisus tricuspidata), 28. plamienok horský (Clematis montana), 29. ostružiny bez tŕňov vyviazané k opore
 
Okrasné trávy: 30. metlica (Deschampsia caespitosa), 31. ostrica (Carex elata ‚Aurea‘), 32. ozdobnica čínska (Miscanthus sinensis)
 
Trvalky a nízke kry: 33. udatník lesný (Aruncus dioicus), 34. funkia (Hosta sieboldiana), 35. funkia (Hosta undulata), 36. zimozeleň menšia (Vinca minor), 37. bergénia srdcovitolistá (Bergenia cordifolia), 38. stračia nôžka (Delphinium x cultorum), 39. mliečnik (Euphorbia polychroma), 40. bršlen Fortunov (Euonymus fortunei ‚Variegatus‘), 41. dryádka osemlupienková (Dryas octopetala), 42. tarica skalná (Alyssum saxatile), 43. kosatec sibírsky (Iris sibirica), 44. margaréta biela (Chrysantheum leucantheum), 45. rudbekia (Rudbeckia) 

 

Kategória: Nezaradené Zakladanie záhrady
Tagy: záhrada zakladanie
Zdieľať článok

Diskusia