Dierovacie kliešte

Dierovacie kliešte

19. 11. 2007
Zdieľať

Klampiari alebo autoklampiari často potrebujú urobiť do plechu otvory, ktoré slúžia najmä pri zváraní plechov navzájom.Otvory sú v jednom plechu, ktorý cez ne privaríme k druhému plechu, alebo urobíme otvory do oboch plechov pri ich vzájomnom nitovaní trhacími nitmi. Otvory do plechov sa vŕtajú ťažko, preto je výhodnejšie vydierovať ich pomocou dierovacích klieští.


Dierovacie kliešte

116813

Kliešte sa skladajú z telesa klieští (položka č. 1) a pohyblivej časti (položka č. 2), ktoré sú spojené (položka č. 3) a zoskrutkované skrutkami a maticami M5 (položka č. 8, 9). V položke č. 1 a 2 sú nalisované rúčky (položka č. 6). Všetky tieto diely sú vyrobené z konštrukčnej ocele 11 600.


Dierovacie kliešte

116818

V telese č. 1 je nalisovaná strižnica (položka č. 5) a v položke č. 2 je skrutkou a maticou zaistený strižník (položka č. 4). Obe položky sú vyrobené z nástrojovej ocele 19 436, sú zakalené, majú tvrdosť okolo 600 HRC a sú brúsené. Na boku telesa je priskrutkovaný doraz (položka č. 7) vyrobený z plechu, slúžiaci na nastavenie polohy plechu pri dierovaní.Dierovacie kliešte

116809

Samotné dierovanie sa vykonáva jednoduchým vložením plechu do otvorených klieští – zovretím klieští vydierujeme v plechu požadovaný otvor. Nevýhodou je, že otvory sa dajú vydierovať len maximálne 30 mm od okraja. Pomocou dierovacích klieští sa otvory dajú dierovať aj do iných materiálov, napr. do kožených opaskov.

Kategória: Nezaradené
Tagy: urob si sám
Zdieľať článok

Diskusia