Europalace – bývanie mestského štýlu v Žiline

29. 03. 2007
Zdieľať

Žilina sa (nielen) vďaka investíciám do regiónu stáva jedným z najprogresívnejšie sa vyvíjajúcich miest Slovenska. V žilinskej časti Vlčince vyrastie polyfunkčný komplex Europalace, v ktorom sa bude spájať bývanie mestského štýlu, obchod, športovo-relaxačné možnosti a administratíva. Predstavou investora bolo od začiatku vytvoriť dominantnú obytnú vežu s nižšou podnožou, ktoré by predstavovali modernú mestskú architektúru v medzinárodnom kontexte.

Pri riešení architektúry komplexu a hľadaní jeho tvaroslovia sa autori architektonického riešenia – architekti Michal Diviš a Rado Stráňava – snažili spojiť viaceré funkčné časti komplexu do jedného celku tak, aby zachovali rôznorodosť pohľadov z jednotlivých strán – od Ulice vysokoškolákov a Obchodnej ulice. Okrem toho odlíšili aj charakter 22-poschodovej obytnej veže A a nižšieho, osempodlažného obytného bloku B.


Europalace – bývanie mestského štýlu v Žiline

86420

Územie, na ktorom bude objekt stáť, je v súčasnosti riedko zastavané, avšak je potenciálnym priestorom na vytvorenie väčších polyfunkčných alebo administratívnych centier mestského rázu. Polyfunkčný komplex Europalace by mal skĺbiť funkciu vyššej občianskej vybavenosti s luxusným bývaním. Komplex sa bude rozvíjať hlavne zo strany Ulice vysokoškolákov, ktorá je mestskou radiálou a tvorí súčasť hlavného komunikačného systému mesta. Mierna zákruta tejto ulice aj ovplyvnila modelovanie objemov komplexu. V akcentovanej polohe zákruty bude umiestnená 22-podlažná veža s apartmánmi, ktorá bude dominantou a symbolom celého komplexu. Veža bude posadená na sklenej podnoži dvoj- až štvorpodlažnej polyfunkčnej časti a plynulo prejde do zadnej časti nižšieho, osempodlažného obytného bloku, umiestneného kolmo na Ulicu vysokoškolákov.


Europalace – bývanie mestského štýlu v Žiline

86417

Polyfunkčný komplex Europalace v Žiline bude obsahovať 106 bytov, fitnescentrum, squash, vodný svet, administratívne a obchodné priestory vrátane supermarketu. Tri podzemné podlažia budú slúžiť na parkovanie osobných automobilov a budú tu umiestnené aj priestory s technickým zariadením budovy a pivničné priestory prislúchajúce bytom. Na prvom a druhom nadzemnom podlaží budú obchodné priestory vrátane supermarketu s rozlohou 1 000 m2 na prvom NP. Na treťom NP bude fitnescentrum, squash a vodný svet, na štvrtom NP administratívne priestory. Nad polyfunkčnými priestormi sa budú nachádzať bytové jednotky, a to vo veži od piateho po dvadsiatedruhé NP a v obytnom bloku B od tretieho po ôsme NP. Vo veži budú aj mezonetové byty a vrchné štyri byty veže budú riešené ako luxusné. Každý byt bude mať v suteréne pivničný priestor a jedno alebo aj dve parkovacie miesta (ráta sa s 1,5 miesta na jeden byt). V obytnom bloku B budú mezonetové byty, všetky prístupné z vonkajšej pavlače. Vertikálne komunikácie bloku B budú tvoriť dve jadrá s výťahom a schodiskom. Nad garážami a nad polyfunkčnou časťou budú visieť dva veľké objemy squash ihrísk, ako aj sklený objem obchodného priestoru v nárožnej polohe, protiľahlej k veži. Nižší bytový dom bude riešený ako šesťpodlažná hmota s pridanými dvojpodlažnými blokmi posledných strešných bytov. Nižší obytný blok bude objemovo oddelený od štvorpodlažnej polyfunkčnej časti a od veže nižšou, dvojpodlažnou polyfunkčnou časťou.


Europalace – bývanie mestského štýlu v Žiline

86419

Dopravne bude polyfunkčný komplex napojený hlavne z Obchodnej ulice, z ktorej bude vstup do podzemnej garáže (druhé podzemné podlažie bude v úrovni Obchodnej ulice), zásobovanie supermarketu i obchodných priestorov na druhom NP a aj odvoz smetí. V úrovni Ulice vysokoškolákov bude polyfunkčný komplex napojený predovšetkým na pešie komunikácie. Pred hlavným vchodom do komplexu bude rozptylová plocha, pozývajúca okoloidúcich prejsť pasážou cez objekt. Z pasáže budú prístupné jednotlivé obchodné priestory, kaviareň, supermarket.


Europalace – bývanie mestského štýlu v Žiline

86418

Pasáž v centrálnom priestore bude prechádzať do malého „námestia“ s fontánou a s galériou otvorenou do druhého NP, ktorá bude zhora presvetlená svetlíkom. Pohyb návštevníkov budú zabezpečovať dva eskalátory v centrálnej polohe a bočné schodisko. Pred celou uličnou fasádou by mali byť komunikačné a pobytové plochy so zeleňou, sčasti tu bude zasahovať aj terasa pre kaviareň, ktorá bude od ulice oddelená pásom zelene. Z pasáže aj samostatne z bočnej strany komplexu bude sa dať vstúpiť do komunikačného jadra obsluhujúceho športovo-relaxačné prevádzky na treťom NP a administratívne priestory na štvrtom NP. Vedľa hlavného vstupu do obchodnej pasáže bude vstup do obytnej časti vo veži s recepciou s tromi výťahmi a dvoma únikovými schodiskami.

Názov stavby: Polyfunkčný komplex Europalace Žilina
Miesto stavby: Ulica vysokoškolákov, Žilina-Vlčince
Investor: SSIM-OC, a. s.
Generálny dodávateľ: SSIM, s. r. o.
Generálny projektant: Michal Diviš Architekti, s. r. o.
Autori architektonického riešenia:
Ing. arch. Michal Diviš
Ing. arch. Rado Stráňava
Spolupráca:
Ing. Vladimir Rybárik
Ing. Ján Rybársky
Vizualizácie: Mgr. Jozef Prievozník

Počet bytových jednotiek: 106
Plocha obchodných priestorov spolu: 3 790 m2
Plocha administratívy (9 hniezd): 1 265 m2
Počet parkovacích miest: 304
Funkčné členenie:
1. a 2. PP:
podzemné garáže, technické zariadenia, pivnice pre vežu
1. a 2. NP: obchodné priestory, kaviarne
3. NP: fitness, squash, vodný svet
4. NP: administratíva
5. až 22. NP veže A: byty
3. až 8. NP bloku B: byty
Ukončenie výstavby: február 2009
Náklady: 900 mil. Sk

Kategória: Nezaradené
Tagy: europalace projekt vizualizácia
Zdieľať článok

Diskusia