Našich absolventov čaká veľa pracovných príležitostí

Našich absolventov čaká veľa pracovných príležitostí

17. 12. 2013 Zdieľať

“Mami, ja fakt neviem, na akú vysokú školu mám ísť študovať...“. Ak aj u vás doma zaznela podobná otázka, pravdepodobne máte doma stredoškoláka, ktorý stojí pred dilemou, ktorým smerom sa má vo svojich štúdiách ubrať. Pri uvažovaní vám snáď pomôže aj krátky rozhovor s prodekanom pre vzdelávanie Stavebnej fakulty STU v Bratislave, doc. Ing. Petrom Makýšom, PhD.

Pán docent, prečo by sa mal mladý človek rozhodnúť pre štúdium práve na vašej fakulte?

Dôvodov je viac. Stavebná fakulta STU v Bratislave je najstaršou a najväčšou stavebnou fakultou na Slovensku s množstvom kontaktov so zahraničím, s rozsiahlou výskumnou aktivitou, dlhodobo spolupracujúca so stavebnou praxou. Ponúka študentom široký výber študijných programov na všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia a študenti tiež majú možnosť rozšíriť si svoje poznatky štúdiom jedného alebo dvoch semestrov na niektorej zo zahraničných univerzít. Kvalitu štúdia potvrdzujú aj firmy a organizácie, v ktorých sa naši absolventi po skončení štúdia zamestnávajú.

Študenti si môžu štúdium spestriť prácou na projektoch, s ktorými sa zúčastňujú na rôznych fakultných, slovenských aj medzinárodných súťažiach a svoj voľný čas môžu stráviť na ďalších aktivitách organizovaných fakultou alebo využiť príležitosti ponúkané hlavným mestom Bratislavou alebo blízkou Viedňou.

Pozitívne je, že dnes nastupujúci študenti ukončia oba stupne štúdia za 5 až 6 rokov, kedy sa s ústupom krízy očakáva výrazné oživenie stavebníctva. A tak nás čaká veľa práce. Slovensko nemá dobudovanú infraštruktúru, časť existujúcej si vyžaduje modernizáciu, je potrebné postaviť alebo modernizovať veľa budov. A mohol by som pokračovať… Stačí sa pozrieť okolo seba.


Výsledky práce študentov

Výsledky práce študentov
Stavebná fakulta STU v Bratislave

Kľúčové je pre mladého človeka jeho budúce uplatnenie. Kde všade sa môže váš absolvent realizovať?

Naši absolventi nájdu uplatnenie v pracovných tímoch pri navrhovaní výškových budov aj rodinných domov, obchodných centier, diaľnic, mostov, tunelov, priehrad, pri ich projektovaní, budovaní alebo rekonštrukcii. Uplatňujú sa pri výstavbe nových, rekonštrukcii alebo modernizácii starých, často aj historických stavieb, vo výskumných ústavoch, alebo pri posudzovaní stavieb na úradoch. Pracujú ako projektanti, statici, geodeti, stavbyvedúci, manažéri. Uplatňujú sa ako členovia alebo vedúci pracovných tímov na Slovensku aj v zahraničí, viacerí si založili vlastné úspešné stavebné firmy. Čiže priestor na realizáciu je veľmi široký.


Knižnica a informačné centrum Stavebnej fakulty STU

Knižnica a informačné centrum
Stavebná fakulta STU v Bratislave


Knižnica a informačné centrum Stavebnej fakulty STU

A ako je to u vás s prijímacími pohovormi?

Stavebná fakulta STU už dlhé roky organizuje prijímacie skúšky z matematiky a fyziky. V poslednom období však upúšťame od prijímacích skúšok a v prvom ročníku štúdia sa viac zameriavame na ponuku výberových predmetov pomáhajúcich študentom podľa potreby zlepšiť ich vedomosti z uvedených disciplín. Umožňujeme tak štúdium širšej skupine uchádzačov a súčasne zvyšujeme kvalitu našich absolventov. Poradovník uchádzačov pre prijímacie konanie zostavujeme podľa študijných priemerov zo stredných škôl.


Stretnutie so stredoškolákmi

Stretnutie so stredoškolákmi
Stavebná fakulta STU v Bratislave

Pre vysokoškolákov je bezpochyby dôležitý aj čas strávený mimo štúdia. Čo v tomto smere škola ponúka? A z akých voľnočasových aktivít si môže študent vyberať?

Študentský život, na ktorý naši absolventi spomínajú ešte veľa rokov po skončení štúdia, nie je tvorený len prednáškami našich alebo zahraničných odborníkov, spracovávaním projektov, výskumom v laboratóriách alebo štúdiom. Univerzita a fakulta podporujú napr. športovú činnosť. Naše študentky a študenti zostavili tímy napr. vo volejbale, basketbale, futbale, florbale, veľmi populárnom hokeji a v súťažiach dosahujú skvelé výsledky. Priamo v budove fakulty majú k dispozícii plaváreň a telocvičňu. Združenie študentov Stavebnej fakulty tiež organizuje rôzne spoločenské akcie, takže študenti často trávia čas na fakulte aj mimo vyučovacieho procesu. Tých informácií je veľa a preto sme pre tých, ktorí sa chcú dozvedieť viac a pozrieť si priestory našej fakulty, pripravili Deň otvorených dverí, ktorý organizujeme počas prvého februárového štvrtka 2014 (www.svf.stuba.sk). 


Športové aktivity

Športové aktivity
Stavebná fakulta STU v Bratislave

Kategória: Nezaradené
Zdieľať článok