Nie je voda ako voda

Nie je voda ako voda

04. 02. 2010
Zdieľať

Určite ste sa aj vy občas pozastavili na usadeninami, ktoré sa vytvárajú na dne varnej kanvice. Tiež ste si kládli otázku, kde sa to berie? Veď ste napojení na verejný vodovod, v ktorom by mala byť zdravotne neškodná voda. Dohliada na to vodárenská spoločnosť. Áno, voda je zdravotne neškodná. Len občas obsahuje aj prímesi ako piesok, hrdzu, zlúčeniny horčíka, chlóru, vápnika a vo výnimočných prípadoch mikroorganizmy. A všetky tieto prímesi môžu z času na čas robiť problémy.

Na celom Slovensku je kvalita vody relatívne vysoká a až 87 % obyvateľov je v súčasnosti zásobených z verejných vodovodov s kvalitou vody kontrolovanou podľa veľmi prísnych pravidiel. Zvyšných 13 % je zásobených z vlastných zdrojov – zo studní, ktoré však vo viac ako 80 % prípadov nespĺňajú základné hygienické normy. Ak nepatríte k tým šťastlivcom, ktorí si môžu byť kvalitou svoje vody istí, alebo uvažujete o tom, ako si ochrániť svoje domáce spotrebiče pred vodným kameňom, začnite rozmýšľať nad vhodnou úpravou vody.


Zariadenia na úpravu vody slúžia na odstránenie nežiaducich látok a zabráneniu nadmernej tvorby vodného kameňa vo vodovodných zariadeniach. V súčasnosti je na trhu veľké množstvo zariadení na úpravu vody. Zariadenia na úpravu vody sa umiestňujú za vodomerom.


Je tvrdá voda problém?


Akú máte doma vodu? Tvrdú alebo mäkkú? Pod tvrdosťou vody (podľa stupňa pH) sa rozumie podiel vápenných a horčíkových zlúčenín rozpustených vo vode. Čím je voda mäkšia, tým skôr sa v nej rozpúšťajú kovy a kovové oxidy v potrubí. Tvrdá voda nie je v zásade zdraviu škodlivá alebo horšia než mäkká voda. Jej veľkou nevýhodou však zostáva ukladanie vodného kameňa, ktoré môže spôsobiť zanášanie potrubí, a tým napríklad znižuje účinnosť vykurovacích telies alebo upcháva potrubie v práčkach či umývačkách riadu, o vápencovom znečistení okrajov umývadiel a vaní ani nehovoriac. Ukladanie vodného kameňa vzniká pri teplote vody viac ako 55 °C. Ak voda vo vnútornom vodovode nepresiahne túto teplotu, starostí s vodným kameňom ubudne. Okrem jednoduchých prípravkoch na odstraňovanie vodného kameňa (napríklad ocot, sóda) sa na trhu objavuje množstvo zariadení na zmäkčovanie vody. Zmäkčovanie možno riešiť viacerými spôsobmi:


• povarením,
• destiláciou,
• pridaním umývacej sódy,
• výmenou iónov použitím tzv. iónomeničov.Nie je voda ako voda

242012


Na trhu sú v ponuke aj zmäkčovače vody, ktoré využívajú technológiu výmeny iónov vápnika a horčíka a ich nahrádzanie iónmi sodíka. Voda prechádzajúca zmäkčovačom prúdi cez vrstvu, v ktorej dochádza k výmene iónov, a teda k jej zmäkčeniu.


Chemická úprava vody


Chemická úprava vody je určená na úpravu tvrdej vody všade tam, kde treba znížiť alebo úplne odstrániť z upravovanej vody soli vápnika a horčíka. Spočíva v dávkovaní zdravotne neškodných chemických prípravkov, zvyčajne na báze potravinárskych polyfosfátov, ktoré majú zabrániť osadeniu vodného kameňa v potrubiach, jemných dýzach perlátorov výtokov alebo v práčkach, ohrievačoch teplej vody a umývačkách riadu.


Fyzikálna úprava vody

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste


Podstatou fyzikálnej úpravy vody je prenos alebo uloženie voľného elektrického náboja na jednotlivé molekuly vody, ktoré sa tak spolarizujú (jednotne orientujú). V dôsledku tohto efektu sa mení tvar pevných látok rozpustných vo vode, takže už tak ľahko netvoria kryštalickú mriežku, pretože  sa líšia tvarom aj veľkosťou. To znamená, že sa tvrdý vodný kameň nevytvára. K fyzikálnej úprave vody možno zaradiť úpravu vody elektrostatickým (vyššia účinnosť) a magnetickým (najnižšia účinnosť) poľom alebo ultrazvukom.Nie je voda ako voda

242010

Elektrostatická úprava vody pracuje na princípe pôsobenia vysokonapäťového elektrostatického poľa na kryštalickú štruktúru vápenatých solí, keď nastáva ich rozpúšťanie. Vďaka pôsobeniu zariadenia sa v potrubí vytvára antikorózna ochranná vrstva.


Elektrodynamická metóda používa modulované impulzy striedavého prúdu vysokej frekvencie. Takto sa narušia väzby vápnika a horčíka s molekulami vody a uvoľnia sa ako ióny, ktoré vzájomne kolidujú a vytvárajú neškodné kryštalické zárodky. Tieto neviditeľné častice sa spotrebujú spolu s vodou. Prostredníctvom metódy možno rozpustiť aj staršie vrstvy vodného kameňa. Škodlivé pôsobenie fyzikálnych metód na zdravie sa dosiaľ nepreukázalo dokonca ani u osôb citlivých na elektromagnetické polia.


Aj málo niekedy stačí


Ochrana pred nečistotami v potrubí a usadzovaním vodného kameňa zároveň znamená aj úsporu nákladov na prevádzku. Preto by mali byť nielen výtokové batérie, ale aj ručné sprchy a sprchovacie hlavice vyrobené z materiálov odolných proti usádzaniu vodného kmeňa – tak sa zvyšuje ich životnosť. Určite sa oplatí investovať do mechanického filtra, ktorý sa inštaluje na prívodné potrubie, aby ochránil vaše drahé vodovodné batérie. Filtre pritom nemusia výrazne ovplyvniť váš rozpočet. Na našom trhu sa predávajú filtre s plastovým alebo antikorovým sitkom, ktoré si nakúpite na­ozaj za niekoľko eur.Ekotip


Odpadová voda z domácnosti


Viete, že vodu, ktorú doma použijete, nemusíte len tak vyliať do kanála? Odpadovou, ale vyčistenou vodou sa dá zavlažovať záhrada, aj keď sa nesmie používať na polievanie zeleniny. Vyčistenú vodu môžete odviesť aj do vodného útvaru (vodný tok, nádrž, priepustné pôdne vrstvy a podobne), do ktorého sa vypúšťajú odpadové vody, prípadne môže vsakovať cez drenážny systém priamo do podložia. Očistenie odpadovej vody z domácnosti môžeme dosiahnuť rôznymi spôsobmi:
• Čistenie aktivovaným kalom, ktorým sa splašková voda naočkuje. Čistiaca účinnosť je okolo 90 %.
• Kombinované čistenie je biologické čistenie s pieskovou filtráciou, drenážnym podmokom a vsakovaním a dočisťovaním mechanicko-biologickým postupom. Čistiaci účinok zariadenia je 95 až 99 % BSK5 (päťdňová biologická spotreba kyslíka). Tento spôsob čistenia sa dá využiť pre štyri osoby, ale aj pre 1 000 obyvateľov.
• Malé biologické čistiarne domových odpadových vôd sú napodobením a zintenzívnením procesov prebiehajúcich v prírode, takzvaného samočistenia.
• Septik je prietoková vyhnívajúca nádrž s hĺbkou dva až tri metre. Účinnosť čistenia dosahuje minimálne 20 %. Septik s filtrom je zariadenie, pri ktorom zaraďujeme za septik filter na dočistenie. Životnosť filtra nebýva viac ako
15 rokov.


Podľa tvrdosti rozdeľujeme vodu do šiestich skupín
Stupnica tvrdosti vodyTvrdosť (°N)Obsah vápnika a horčíka (mmol/l)
veľmi mäkká0 – 40 – 0,71
mäkká4 – 80,71 – 1,42
stredne tvrdá8 – 121,42 – 2,14
tvrdá12 – 182,14 – 3,20
značne tvrdá18 – 303,20 – 5,40
veľmi tvrdánad 30nad 5,40 Zdroj: ekodom

Kategória: Nezaradené
Tagy: kuchyňa kúpeľňa voda
Zdieľať článok

Diskusia