Prietokový ohrev vody

24. 04. 2009
Zdieľať

Okamžitá dodávka teplej vody kedykoľvek nám to napadne dnes patrí k bežnému štandardu, bez ktorého sa nezaobídeme, resp. nemusíme zaobísť ani na chalupe či v letnej kuchynke na konci záhrady. Zariadenia, ktoré dokážu ohriať vodu doslova na počkanie, sa nazývajú prietokové ohrievače.


Prietokový ohrev vody

193005

Prietokové ohrievače zohrievajú len toľko vody, koľko práve treba, čiže voda sa nezohrieva do zásoby. Zopínajú sa otočením vodovodného kohútika, keď sa začne zohrievať pretekajúca voda. Na ohrev vody treba pomerne vysoký príkon ohrievacieho média, ale pracujú oveľa kratší čas ako zásobníkové ohrievače. Množstvo a teplota vody je priamo úmerná prietoku. Pri prietokových ohrievačoch sa potrebný výkon určuje v závislosti od požadovanej teploty vody a prietoku v litroch za jednu minútu. Ak napríklad potrebujete 5 l/min s teplotou 37 °C, treba príkon rovnajúci sa dvojnásobku veľkosti prietoku.


Prietokový ohrev vody

193006

Prietokové ohrievače sa považujú za hygienickejšie a efektívnejšie, pretože sa v nich ohreje len také množstvo vody, ktoré sa zužitkuje. Vďaka tomu nedochádza k zbytočnému ohrevu veľkého množstva vody ani k tepelným stratám počas uskladnenia. Medzi výhody týchto zariadení patrí aj to, že nezaberajú veľa miesta. Prietokové ohrievače sú riešené ako plynové alebo ako elektrické spotrebiče. Zvyčajne sa inštalujú priamo na miesto odberu – k umývadlu, drezu alebo sprche – takže na prítok teplej vody netreba dlho čakať. Niektoré typy majú malý zásobník s objemom 5 až 15 l, ktorý zabezpečuje konštantnú výstupnú teplotu.

Prietokové ohrievače sa môžu riešiť ako samostatné zariadenia alebo ako súčasť malých závesných vykurovacích kotlov.

Samostatné prietokové ohrievače

Samostatné plynové alebo elektrické prietokové ohrievače nachádzajú uplatnenie napríklad vo víkendových domčekoch a na chatách, na pracoviskách a v kanceláriách. Vo väčších rodinných domoch s ojedinelými vzdialenými výtokmi slúžia ako samostatný lokálny zdroj teplej vody, čím sa predchádza tepelným stratám v dlhých rozvodných potrubiach. Navyše, nie je nutné zabezpečovať ani cirkuláciu za pomoci obehového čerpadla.


Prietokový ohrev vody

193004

Malé prietokové ohrievače sa môžu riešiť ako tlakové alebo beztlakové. Pri tlakových ohrievačoch sa voda do miesta odberu dostáva pretlakom z verejného vodovodu, preto musia mať zabezpečenie proti spätnému nasávaniu vody poistnou a spätnou armatúrou. Pri beztlakových treba vytvoriť požadovaný pretlak pre výtokové armatúry čerpadlom.

Kotol kombinovaný s prietokovým ohrevom

Plynový kotol kombinovaný s prietokovým ohrevom vody sa často volí ako hlavný zdroj ohriatej vody v domácnosti. S takýmto riešením sa často stretávame v bytoch starších obytných domov, kde sa obyvatelia rozhodli odpojiť od centrálneho zásobovania teplom. Nie sú však výnimkou ani pri novopostavených bytových domoch.


Prietokový ohrev vody

193003

K hlavným nevýhodám prietokových ohrievačov patrí, že pri odbere teplej vody na dvoch či viacerých miestach dochádza k prudkej zmene teploty vody, pretože množstvo a teplota vody produkovanej prietokovým ohrevom je priamo úmerná výkonu zariadenia a objemu prietoku vody. Teplotu vody však môže ovplyvniť aj zníženie tlaku studenej vody, pokiaľ ju niekto púšťa na inom odbernom mieste. Prietokové ohrievače sú preto vhodné do menších domácností, kde nedochádza často k odberu vody na viacerých miestach súčasne. Na druhej strane však prietokový ohrev vyžaduje pomerne vysoký výkon, minimálne18 kW, čo znamená, že pri kombinovaných kotloch s prietokovým ohrevom v malých domácnostiach dochádza buď k predimenzovaniu kotla alebo k zníženiu komfortu pri užívaní teplej vody. Odborníci preto radia zvoliť v domoch a bytoch, ktorých tepelná spotreba nepresahuje 10 kW, kotol s menším výkonom, napr. 4 až 12kW, a doplniť ho nepriamo ohrievaným zásobníkom vody.

Iným riešením je siahnuť po modernom kotle s inovatívnym riešením, ktorý zabezpečuje prietokový ohrev a zároveň je v ňom integrovaný malý vrstvený zásobník teplej vody.

Článok bol uverejnený v publikácii Všetko o vykurovaní a úspore energií, JAGA GROUP 2008

Kategória: Nezaradené
Tagy: prietokový ohrievač
Zdieľať článok

Diskusia