Rozmýšľate o podkrovnom byte?

Rozmýšľate o podkrovnom byte?

18. 11. 2010
Zdieľať

Snívate o jedinečnom bývaní s netypickou dispozíciou a množstvom zaujímavých priestorov, odkiaľ budete mať nádherný výhľad na mesto alebo okolitú krajinu? Riešením je podkrovie – podstrešný priestor, ktorý ešte v minulom storočí slúžil ako sklad, miesto na odkladanie nepoužívaných vecí, v lepšom prípade ako sušiareň bielizne. Neskôr sa v podkroviach zriaďovali lacné byty pre služobníctvo alebo slobodných, či nemajetných umelcov.

Dnes, keď sú nové stavebné pozemky v mestách čoraz vzácnejšie, alebo vznikajú na úkor búrania starých, často aj vzácnych stavieb, sa hľadajú nové možnosti, ako a kde vytvoriť nové bývanie. Pri pohľade na mesto je zrejmý ešte stále veľký potenciál nevyužitých striech, ktoré by sa mohli premeniť na byty, navyše veľmi špecifické a často originálne.

Uvažujete o podkrovnom byte – spolupracujte od prvej chvíle s architektom
Odporúčame, aby ste hneď od prvej myšlienky prerobiť podkrovie na bývanie spolupracovali s architektom. Predídete tak chybám, ktoré už na začiatku môžu rozhodnúť o tom, či vaša ďalšia snaha bude niekam smerovať, alebo sa od vášho vysnívaného cieľa odkloní. Na základe vašich predstav a stavebno-technických možností podkrovného priestoru vám architekt vypracuje návrh, podľa ktorého sa následne vypracuje projekt na stavebné povolenie. Návrh alebo architektonická štúdia bude základom pre komunikáciu s úradmi. Je dobré hneď v úvodných fázach komunikovať s mestským a stavebným úradom a preveriť reálnosť zámeru ešte pred tým, než si objednáte samotný projekt alebo začnete s úpravami.


Rozmýšľate o podkrovnom byte?

293937

Podkrovie ponúka potenciál pre vytvorenie originálneho a nápaditého bývania.

Keďže budete meniť funkciu priestoru, zasiahnete aj do statiky domu a zmeníte jeho vzhľad, pretože na streche pribudnú minimálne strešné okná, na svoj zámer budete potrebovať stavebné povolenie, ku ktorému je potrebné predložiť množstvo výkresovej a technickej dokumentácie. Tú vám zabezpečí spomínaný architekt-projektant. Projektová dokumentácia spravidla obsahuje: architektonické výkresy, výkresy stavebných konštrukcií, statiky, plynofikácie, elektroinštalácie, vykurovania, požiarnej ochrany, technickej správy a ďalšie výkresy podľa požiadaviek stavebného úradu.

Súhlas vlastníka
K stavebnému povoleniu budete potrebovať súhlas vlastníka nehnuteľnosti. Ak uvažujete o podkrovnom byte pod strechou bytového domu, ide o využitie spoločného priestoru, a preto budete potrebovať súhlas majority spoluvlastníkov. Pri spoluvlastníctve domu podľa zákona o vlastníctve bytov je na realizáciu nutný súhlas 2/3 vlastníkov bytových jednotiek (§ 14 ods. 3 zákona č. 182/1993) a musí s nimi byť uzatvorená zmluva o výstavbe. Vlastníkom nehnuteľnosti môže byť osoba fyzická, právnická, štátny orgán, organizácia alebo obec.


Rozmýšľate o podkrovnom byte?

293939

Sedlová strecha je na vytvorenie podkrovného bytu najvhodnejšia. Pri sklone strechy nad 45° sú podmienky na prestavbu ideálne.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Prvým krokom je dôkladná analýza
Najdôležitejšia je obhliadka miesta, pri ktorej sa vyhodnotia všetky konštrukčné a technické možnosti konkrétnej stavby, ale zároveň aj jej obmedzenia, ktoré budete musieť rešpektovať. Nie každé podkrovie je vhodné na prestavbu. Záleží na tvare a sklone strechy, type strešnej konštrukcie, technickom stave a únosnosti konštrukcií, pozíciách jestvujúcich šácht, vetrákov, komínov, schodísk až po možnosti pre napojenie inžinierskych sietí (kanalizácie, vody, elektriny, plynu…). Špecifikom, s ktorým sa stretnete pri podkroviach, je tretí rozmer – výška. Pri šikmých rovinách strechy sa priestor javí úplne inak, využitie priestoru a pohyb v ňom sú tiež odlišné ako v klasickom byte, ktorý má svoju nemennú výšku.


Rozmýšľate o podkrovnom byte?

293935

Ak chcete prestavať nevyužívanú povalu, je dobré hneď v úvodných fázach komunikovať s mestským a stavebným úradom, preveriť reálnosť zámeru ešte pred objednávkou projektu. Keďže budete meniť funkciu priestoru a určite budete zasahovať do statiky domu a jeho architektúry (na streche pribudnú minimálne strešné okná), bude potrebné požiadať o stavebné povolenie.

Typy striech
Na výstavbu podkrovia tvarovo najvhodnejšie  sú sedlové strechy. Majú jednoduchý tvar, dve šikmé plochy a dve zvislé štítové steny, pri ktorých sa dá maximálne využiť priestor. Vhodným typom sú aj manzardové strechy. Je to vlastne lomená sedlová strecha, v ktorej sa nevyužiteľný priestor dá zužitkovať na odkladanie vecí. Valbové, resp. stanové strechy nie sú výhodné, pretože majú všetky plochy šikmé, nemajú žiadne štítové steny. Využiteľnosť priestoru priamo súvisí so sklonom strechy. Strecha s najnižším používaným sklonom vhodným pre sedlové strechy 15° – 25° je pri nízkej výške nadmurovky, na ktorej je strecha položená, na podkrovný byt nevhodná. Za rovnakých podmienok ponúkajú strechy so sklonom 25° – 45° dobré podmienky a pri sklone strechy 45° – 60°  sú podmienky ideálne, pretože máme k dispozícii priestor s najväčším objemom. Všeobecné požiadavky pre budovy na bývanie je možné nájsť v norme STN 73 4301, kde sú stanovené aj minimálne rozmery podkrovných priestorov určených na bývanie.

Marek Petrek + Ivo Šveda
Úsporné nízkoenergetické rodinné domy
W8D|ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR

www.w8d.sk

ZDROJ: časopis môj dom JAGA GROUP, s.r.o.

Kategória: Nezaradené
Tagy: podkrovie stavba
Zdieľať článok

Diskusia