Stavebnicový manipulačný stôl

Stavebnicový manipulačný stôl

03. 01. 2008
Zdieľať

Manipulačný stôl nám poslúži na prácu s veľkorozmerovými doskami (pri ich formátovaní) a zároveň aj ako pracovný stôl na obrábanie dreva.

Konštrukcia

Základom konštrukcie sú dve rovnaké čelá zvarené z uzavretých valcovaných profilov. Na ne sú navarené puzdrá určené na spojenie čiel spojkami. Okrem toho sú na čelách puzdrá na nosníky, ktoré slúžia na zväčšovanie pracovnej plochy pri práci s veľkoformátovými doskami.

Postup práce


Stavebnicový manipulačný stôl

128390

Základný rám zvaríme z profilov 20 × 20 × 2 mm a 25 × 25 × 2 mm. Na každý rám privaríme osem puzdier (det. A). Aby sme zabezpečili ich súososť, nasunieme ich na nosník 20 × 20 × 2 mm a privaríme ich súčasne na obe čelá. Dovnútra puzdier navaríme matice s prerezaným závitom, ktoré budú slúžiť na pripevnenie spojok a nosníkov skrutkami M8 × 25 mm. Ak využijeme celú dĺžku spojok, bude mať základný rám rozmery 1 270 × 1 200 × 740 mm.


Stavebnicový manipulačný stôl

128392

Zväčšenie hornej pracovnej plochy umožňujú nosníky s dĺžkou 500 mm, ktoré sa zasúvajú do puzdier a horného profilu čiel. Aby sme mohli píliť okružnou pílou na ktoromkoľvek mieste stola bez nebezpečenstva zapílenia do kovovej konštrukcie, nasunieme zhora na nosníky a čelá stola drevené podpery. Variabilita ich rozmiestnenia po základnom ráme je výhodná najmä pri pílení vodiacou lištou.

Kategória: Nezaradené
Tagy: urob si sám
Zdieľať článok

Diskusia