Zásobovanie vodou

30. 03. 2006
Zdieľať

V súčasnosti si človek ani neuvedomuje, čo všetko sa skrýva za sprchovaním, polievaním záhrady alebo umývaním auta. Otočí kohútik a očakáva dostatočné množstvo vody, s primeraným tlakom, či už je doma alebo na chate.

Pri riešení problému zásobovania vodou a zavlažovania sú viaceré možnosti. Závisí len od miestnych podmienok a od rozhodnutia užívateľa, aké riešenie si vyberie. Najjednoduchšia situácia na zabezpečenie potrebného množstva vody nastáva v prípade, keď existuje dostatočne výdatný prameň niekde na kopci nad zásobovanou oblasťou. Vtedy stačí vybudovať potrubný rozvod, prípadne nejakú úpravňu. Vo všetkých ostatných prípadoch je na zabezpečenie dostatočného prietoku a tlaku vody potrebné nejaké čerpadlo. Samozrejme, iné čerpadlá sa používajú v podnikoch zásobujúcich vodou celé aglomerácie, a iné v domácnostiach.

Verejný vodovod


Zásobovanie vodou

49842

Zdanlivo najlepšie riešenie na zabezpečenie vody pre rodinný dom alebo chatu je napojenie sa na verejný vodovod, ak je, samozrejme, k dispozícii. Voda sa dodáva v dostatočnom množstve a štandardnej kvalite. Problém môže nastať pri potrebe väčšieho množstva vody, napríklad pri polievaní záhrad alebo trávnikov. Ak sa aj nebude brať do úvahy stále sa zvyšujúca cena vody, obsah chlóru v nej a platba za stočné, môže sa stať, že práve v období, keď je potrebné čo najintenzívnejšie zavlažovať pestované kultúry – v horúcom lete – vodárenský podnik vyhlási zákaz polievania z dôvodu nedostatku vody.

Domáce vodárne

Ak nie je možné pripojiť sa na verejný vodovod, alebo ak sa chce užívateľ vyhnúť závislosti od verejného vodovodu, vhodným riešením je domáca vodáreň. Podmienkou je podzemná voda v kopanej alebo vŕtanej studni. Domáca vodáreň, ľudovo nazývaná „Darling“, je spojenie samonasávacieho alebo ponorného čerpadla s tlakovou nádobou a tlakovým spínačom.


Zásobovanie vodou

49846

Pre zákazníka je dôležité, aby si vybral výrobok spoľahlivého výrobcu, ktorý mu zabezpečí dlhoročnú bezporuchovú prevádzku. Typickú, plne automatickú domácu vodáreň stačí len pripojiť na sacie a výtlačné potrubie a do elektrickej siete. Dokáže zásobovať vodou bežnú 4- až 6-člennú domácnosť vrátane zalievania záhrady. Jediným obmedzením je sacia výška čerpadla, ktorá sa pri týchto čerpadlách pohybuje okolo 7-9 m. Keď je hladina vody nižšie, treba použiť ponorné čerpadlo.

Aj ponorné čerpadlo sa dá pripojiť na tlakovú nádobu a z hľadiska užívateľa je to rovnocenné riešenie. Ak sa nedá použiť tlaková nádoba, na zabezpečenie funkcie vodárne je potrebné použiť elektronický prietokový spínač a ako tlaková nádoba slúži samotný rozvod. Toto riešenie je však náročnejšie na kvalitu čerpadla pre častejšie spínanie. Takúto minivodáreň obľubujú majitelia chát a víkendových domov. Ľahko sa montuje a demontuje, nemá veľkú hmotnosť, a keďže sa dá prevážať v kufri auta, nehrozí jej odcudzenie.

Elektronický prietokový spínač ocenia aj majitelia, ktorí majú studňu s nedostatočnou výdatnosťou. Dokáže ochrániť čerpadlo pred behom nasucho tým, že čerpadlo do dvoch sekúnd vypne a majiteľa informuje o nedostatku vody svetelným signálom.

Špeciálne ponorné čerpadlá


Zásobovanie vodou

49848

Pri väčšej rozlohe zavlažovaných pozemkov nestačí ani verejný vodovod, ani domáce vodárničky. Treba výdatný zdroj vody – vŕtanú studňu, alebo aj vodu z povrchových tokov. Výkonné čerpadlo potom zaručí požadovaný tlak a množstvo vody pre automatický polievací systém. Do vŕtaných studní sa používajú špeciálne ponorné čerpadlá. Ich priemer sa pohybuje od 9 do 40 cm a dokážu čerpať vodu z hĺbky stoviek metrov a dodať potrebné množstvo vody na zavlažovanie aj na zásobovanie domu. Rozsah ich výkonu je skutočne obdivuhodný. Najmenšie dodajú toľko vody ako bežná domáca vodáreň. Najväčšie majú výkon niekoľkých desiatok domácich vodární.

Využitie dažďovej vody

Ak v okolí domu nie je k dispozícii ani verejný vodovod, ani studňa, zavlažovanie záhrady rieši zachytávač dažďovej vody. Obsahuje veľkokapacitnú nádrž na dažďovú vodu, filtre a čerpadlovú jednotku. Nádrže možno spájať do batérií, čo zabezpečí dostatočné množstvo vody na prekonanie dní bez dažďa. Čerpadlovú jednotku tvorí obvykle domáca vodáreň alebo zvyšovacia stanica tlaku. Voda prechádza sústavou filtrov a zbavuje sa tak väčších nečistôt. Nie je vhodná na pitie a varenie, avšak sen o zelenej záhrade určite naplní.

Kategória: Nezaradené
Tagy: čerpadlo
Zdieľať článok

Diskusia