Zakladanie záhrady

Malý pozemok? Záhrada sa dá riešiť aj takto!

Deväťdesiat metroch plochy nie je priveľa, ale ak sa dobre využije, vznikne dostatočný, funkčný a príjemný priestor.

Malý pozemok? Záhrada sa Zakladanie záhrady