Chcete doma zažiť kúpanie ako v prírode? Vybudujte si v záhrade kúpacie jazierko

11. 09. 2015
Zdieľať

Kúpanie v tichu a súkromí vlastnej záhrady prináša množstvo výhod. Nemusí sa však spájať len s tradičným bazénom. Aj doma si môžete zaplávať podobne ako v prírode – v obkolesení rastlín a v čistej vode bez chemických úprav. Postačí, ak si v záhrade namiesto bazéna vybudujete kúpacie jazierko.

Kúpacie jazierko, verejnosťou nazývané aj biobazén, predstavuje ekologickú vodnú plochu. Voda sa čistí len biologicky súčinnosťou rastlín, substrátu, mikroorganizmov a filtračného zariadenia, takže sa kúpete v chemicky neupravenej mäkkej vode. Najčastejšie ide o fóliové jazero, ktorého tvar i veľkosť sa plne prispôsobujú veľkosti a celkovej kompozícii záhrady. Pozostáva z dvoch základných častí – plávacej a regeneračnej, resp. filtračnej. Kúpacie jazierko možno doplniť rôznymi ďalšími vodnými prvkami – tečúcou vodou vo forme potoka či vodopádu alebo menšou fontánkou.  

Zónovanie jazierka

Kúpacie jazierko sa skladá z dvoch už spomínaných častí. Kúpacia časť je hlbšia, umožňuje vstup do jazierka a nenachádza sa v nej štrk ani zeleň. Vybudovať sa dá z rôznych materiálov, najčastejšie z fólie, no populárne sú napríklad aj jazierka z nehrdzavejúcej ocele. Regeneračnú plochu tvorí tichá voda (nekúpe sa v nej) s hĺbkou do 100 cm. Je vyplnená substrátom alebo štrkom a špeciálnymi vodnými rastlinami, ktoré spolu s mikroorganizmami vo vode zabezpečujú biologickú rovnováhu.

Plávacia časť je od regeneračnej spravidla oddelená pevnou stenou, ktorá končí 20 až 30 cm pod hladinou, aby sa zabezpečila cirkulácia vody. Deliace steny jednotlivé časti vzájomne oddeľujú a umožňujú, aby sa vedľa seba nachádzali miesta s rozdielnymi hĺbkami a pohybom vody. Zároveň zabraňujú tomu, aby sa substrát, resp. štrk z regeneračnej zóny dostal do kúpacej. Pomer veľkosti regeneračnej časti ku kúpacej by mal byť minimálne 1 : 1, prípadne sa mení v závislosti od kategórie jazierka. 


Ku kúpaciemu jazierku môžete pristavať terasu, ktorá naň bude priamo nadväzovať. Vznikne tak praktický priestor, kde sa budete môcť po kúpaní pohodlne osušiť alebo si vypiť šálku kávy.

Ku kúpaciemu jazierku môžete pristavať terasu, ktorá naň bude priamo nadväzovať. Vznikne tak praktický priestor, kde sa budete môcť po kúpaní pohodlne osušiť alebo si vypiť šálku kávy.
Barca

Tip: Všetok nábytok a záhradné doplnky na jednom mieste | Pohodo.sk

Výhody kúpacieho jazierka v porovnaní s bazénom

– finančne menej náročná výstavba a údržba,
– čistá voda vďaka prírodnému filtračnému systému, teda bez použitia chemických látok,
– u ľudí citlivých na chémiu nevyvoláva žiadne alergické reakcie. 

Umiestnenie, veľkosť a tvar záhradného jazierka

Na umiestnenie jazierka sa odporúča voliť prirodzené priehlbiny alebo terénne zlomy. Samozrejmosťou by mala byť slnečná poloha v susedstve terasy alebo trávnatej plochy. Pri voľbe veľkosti jazierka je rozhodujúcim faktorom veľkosť pozemku. Aby si v kúpacej časti jazierka mohli naraz pohodlne zaplávať aspoň dve osoby, mala by mať dĺžku minimálne 8 m (4 plavecké tempá) a šírku 4 m (2 m pre každého plavca).

Keďže regeneračná časť musí mať aspoň takú plochu ako tá kúpacia, dostávame minimálnu plochu 64 m2. Odporúčaná hĺbka je pritom 1,5 až 2,3 m. V prípade prírodného kúpacieho jazierka platí, že čím má väčší objem, tým lepšie sa udržiava biologická rovnováha, ktorá je na jeho správne fungovanie nevyhnutná. Takéto jazierko má spravidla nepravidelný organický tvar, kúpacia časť však môže mať aj absolútne pravidelné línie. 

Regeneračná časť nemusí byť nutne spojená s kúpacou časťou. Také riešenie však už vyžaduje zložitejšie technické zariadenie na prečerpávanie vody.


Na konečné zakrytie obvodových hrán možno použiť rôzne materiály. V praxi sa najčastejšie stretnete s okruhliakmi. Použiť sa však dá aj kamienková fólia, klasický vymývaný štrk alebo andezit.

Na konečné zakrytie obvodových hrán možno použiť rôzne materiály. V praxi sa najčastejšie stretnete s okruhliakmi. Použiť sa však dá aj kamienková fólia, klasický vymývaný štrk alebo andezit.
Barca

Rastliny v kúpacom jazierku 

Základom správne fungujúceho kúpacieho jazierka sú vodné rastliny, vďaka ktorým získa prirodzenejší vzhľad a pôsobí rozmanito. Ich najdôležitejšou prednosťou však zostáva schopnosť čistiť vodu bez nutnosti použitia chemikálií, a to tým, že odoberajú živiny nežiaducim vláknitým riasam, ktoré potom nemajú šancu rozmnožovať sa. Rastliny sú zdrojom kyslíka a súčasne nevyhnutnosťou pri rozvoji užitočného bioplanktónu, ktorý sa stará o vytvorenie prirodzenej rovnováhy. Správne vybraná zeleň navyše pomáha ľuďom odbúravať stres a napätie. 

Materiál na oddelenie zón

– ploché kamene   
– drevené dosky alebo guľatina  
– vrecia naplnené pieskom
– stratený armovaný betón  
– betónové tvárnice 

Rozmanitosť druhov

Základom úspechu je vytvoriť druhovo pestré výsadby, a to z rastlín vhodných do daných podmienok. V rámci výsadby však treba rozlíšiť niekoľko zón. Najdôležitejšou je močiarna zóna, ktorú charakterizuje vodný stĺpec od asi 10 do 50 cm. Vhodne zvolené rastliny tu po niekoľkých rokoch od výsadby vytvoria prirodzene pôsobiace hranice (samozrejme, nie je dobré nechať zarásť celý breh).

Do tejto zóny, ktorá sa výraznou mierou podieľa na produkcii kyslíka a zároveň môže byť aj zdrojom príjemného tieňa, sa vysádzajú rôzne druhy pálok (Typha), žabníky (Alisma plantago – aquatica), kosatce žlté (Iris pseudocarus), ježohlavy (Sparganium erectum), pontedérie (Pontederia cordata), záružlie (Caltha palustris), steblovka (Glyceria maxima), truskavec (Hippuris vulgaris), vrbica (Lythrum salicaria), škripina (Scirpus sylvaticus), okrasa (Butomus umbellatus), puškvorec (Calamus calamus) či mäta (Mentha aquatica). Pri výbere sa treba riadiť veľkosťou vysádzanej plochy (ideálne je vysádzať viac kusov z jedného druhu) a vhodné je kombinovať rôzne rastové formy, kvitnúce aj nekvitnúce druhy. Ak bude jazierko využívať alergik, dajte pozor na rastliny produkujúce peľ.


Obľúbeným variantom sú popri fóliových jazierkach aj tie s kúpacou časťou z nehrdzavejúcej ocele. Vstup do nich môže byť riešený napríklad pomocou rebríka, s ktorými sa bežne stretávate pri tradičných bazénoch.

Obľúbeným variantom sú popri fóliových jazierkach aj tie s kúpacou časťou z nehrdzavejúcej ocele. Vstup do nich môže byť riešený napríklad pomocou rebríka, s ktorými sa bežne stretávate pri tradičných bazénoch.
Dano Veselský

Ako je to so starostlivosťou o kúpacie jazierko?

Starostlivosť o kúpacie jazierko sa odvíja od jeho typu. Kým v prípade prírodného jazierka (kategória 1) ide len o odstraňovanie odumretých a žltých listov, rez rastlín na jar a na jeseň a odsávanie sedimentu raz ročne, v prípade prírodného bazéna (kategória 5) sa k starostlivosti o rastliny pridáva vyprázdňovanie skimmerov, pravidelné čistenie a výmena filtrácie. S použitím technológií sa spája aj nutnosť odsávať sediment viackrát do roka. Mimo sezóny je údržba minimálna.   

Dokonalé filtre 

Nezastupiteľné miesto tu majú plávajúce rastliny, ktoré buď voľne plávajú na hladine, alebo sú vysadené v substráte a vyrastajú nad hladinu – nemali by sa nachádzať v kúpacej časti, pretože by prekážali pri plávaní. Podobne ako tie močiarne majú množstvo pozitív – čistia vodu, ochladzujú ju, obohacujú o kyslík a zabraňujú rozvoju rias. Vhodná je napríklad pistia (Pistia stratiotes) alebo eichhornia (Eichhornia crassipes). Mimoriadne dôležité sú aj filtračné rastliny – použiť sa dá viacero druhov.

Osvedčený je stolístok (Myriophyllum) alebo elodea (Elodea densa). Väčšinou rastú pod hladinou alebo len mierne nad ňou. Rýchlo sa rozrastajú, preto treba počítať s ich priebežnou redukciou. Sú hodnotným zdrojom kyslíka, vynikajúcimi čističmi vody a upravovateľmi jej kvality. Vhodné sú aj lekná, ktoré jazierko výrazne zatraktívnia. 


Kúpacia časť jazierka môže mať aj úplne pravidelné línie (obdĺžnikový tvar). Toto riešenie vynikne najmä pri moderných novostavbách. Pri vidieckych domoch lepšie vyniknú kúpacie jazierka s tradičnými nepravidelnými tvarmi.

Kúpacia časť jazierka môže mať aj úplne pravidelné línie (obdĺžnikový tvar). Toto riešenie vynikne najmä pri moderných novostavbách. Pri vidieckych domoch lepšie vyniknú kúpacie jazierka s tradičnými nepravidelnými tvarmi.
Barca

Od prírodného jazera k prírodnému bazénu

Kúpacie jazierka možno deliť na základe rôznych kritérií. V praxi sa najčastejšie využíva delenie podľa normy nemeckej organizácie FLL, ktorá rozlišuje päť základných kategórií. Hlavným kritériom delenia je veľkosť filtračnej, resp. regeneračnej časti, jej pomer k tej kúpacej, od čoho sa následne odvíja aj množstvo použitých technologických zariadení – čím je kategória vyššia, tým viac ich treba použiť. Zároveň platí, že čím viac technologických komponentov sa použije, tým je rovnováha nestabilnejšia. Na Slovensku sa najčastejšie stretnete s kategóriami 3 až 5.   

Výber materiálu

Pri vytváraní kúpacieho jazierka určite nepodceňte výber materiálov. Mali by byť odolné proti hnilobe a prerastaniu konárov, proti UV žiareniu, mrazuvzdorné, neškodné pre rastliny i človeka a dostatočne pevné. Ak sa rozhodnete pre fóliové jazerá, najkvalitnejším materiálom na ich výstavbu je kaučuková membrána EPDM.  

1. Prírodné jazero

V tomto type kúpacieho jazierka nenájdete žiadne technologické prvky, takže ušetríte náklady, ktoré sú potrebné na ich kúpu a prevádzku. Ide o najstarší typ biotopu. Kúpacia časť tu tvorí tretinu z celkovej rozlohy, pričom minimálna celková plocha jazera je 150 až 200 m2. Filtračná zóna tvorí 50 až 70 % z celkovej plochy jazera. V prvých rokoch po vybudovaní sa môže voda mierne zakaliť – celková stabilita sa vyvinie do piatich rokov. Pri správnej výstavbe a použití rozmanitých druhov vodných rastlín je tento typ biotopu mimoriadne stabilný.  

2. Biobazén s malým množstvom technológií

Pod malým množstvom technologických prvkov sa rozumie zabezpečenie cirkulácie vody obehovým čerpadlom, čo umožňuje lepšie zásobovanie biofilmu a baktérií kyslíkom. Čerpadlo nie je v obehu neustále, aby neodumrel zooplanktón. Pre tento typ kúpacieho jazierka postačí rozloha 100 m2 a pomer kúpacej a regeneračnej časti 1 : 1. Voda v tomto biotope je veľmi kvalitná, pretože živiny a kyslík sú tu lepšie využité. Celková stabilita systému sa dosiahne už za jeden až dva roky. Prevádzkové náklady v prípade tejto kategórie sa spájajú len so spotrebou energie potrebnej na činnosť čerpadla.   

3. Kúpací biotop s priemerným množstvom technológií

Ide o najpreferovanejší variant, ktorý predstavuje optimálnu kombináciu technologických komponentov a biologického čistenia. Využívajú sa tu obehové čerpadlá (pracujú 8 až 12 hodín denne) a tzv. skimmre. Čerpadlá zabezpečujú povrchové prúdenie, pohyb biofilmu a celkovú cirkuláciu vody. Minimálna veľkosť kúpacieho jazierka je 80 m2. Pomer kúpacej a regeneračnej časti môže byť v tomto prípade 3 : 2 (filtračná časť by mala tvoriť 40 až 45 % z celkovej plochy jazierka).  

4. Prírodný kúpací biotop s veľkým množstvom technológií

Použité technologické komponenty v tomto type kúpacieho jazierka potláčajú biologické čistenie v snahe získať čo najpriezračnejšiu vodu. Okrem čerpadla a skimmerov sa používajú rôzne externé filtračné zariadenia, prepadové kanáliky, prípadne štrkové filtre a ďalšie doplnkové čerpadlá. Minimálna rozloha jazierka je v tomto prípade 60 m2, pričom filtračná časť tvorí 35 až 45 %.
Tento typ jazierka je finančne náročnejší ako predchádzajúce typy – čerpadlo je v prevádzke 12 až 24 hodín denne a myslieť treba aj na výmenu filtračných zariadení.

„Veľkým nebezpečenstvom v prípade kúpacieho jazierka je povrchová voda, ktorá ho môže pri prívalových dažďoch znehodnotiť. Tomu sa dá zabrániť vhodným umiestnením jazierka a modeláciou terénu.”
Ing. Lucia Liková, Barca, www.barcanitra.sk


V priestore, ktorý oddeľuje kúpaciu a filtračnú časť, sa môžu nachádzať napríklad veľkorozmerné dekoratívne kamene.

V priestore, ktorý oddeľuje kúpaciu a filtračnú časť, sa môžu nachádzať napríklad veľkorozmerné dekoratívne kamene.
Barca

5. Prírodný bazén

Táto kategória vznikla až v posledných rokoch. Čistenie vody je v tomto prípade technologické – používajú sa tu čerpadlá, skimmre, rôzne filtre (štrkové, zeolitové, pieskové a iné), doplnkové čerpadlá aj externé nádrže. Rastliny sa tu používajú len okrajovo – o čistenie sa nestará biofilm ani zooplanktón. Cieľom je využiť na kúpanie čo najväčšiu plochu. Výhodou tejto kategórie je možnosť vybudovať prírodný bazén s menšou rozlohou (od 50 m2), pričom regeneračná časť by mala tvoriť aspoň tretinu. Keďže o čistotu vody sa počas celého dňa starajú filtračné zariadenia a čerpadlo, problémy tu spôsobuje výpadok elektrického prúdu, voda sa rýchlo stáva nestabilná. Ide o časovo aj finančne najnáročnejší typ biobazéna. Filtračné zariadenia nestačí len prepierať, je nutné ich aj častejšie vymieňať.

Okolie kúpacieho jazierka

Ak kúpacie jazierko precízne zakomponujete do záhrady, stane sa z neho príťažlivý prvok aj mimo kúpacej sezóny. Potrebné je myslieť aj na úpravu jeho okolia a výsadbu vhodných rastlín – drevín, okrasných tráv alebo trvaliek. Tieto rastliny pritom nemôžu jazierko znečisťovať ani príliš tieniť. Ideálne je vytvoriť si z rastlín atraktívnu kulisu, ktorá bude s pribúdajúcim vekom stále pôsobivejšia. 

Dôležité je vytvoriť bezpečné prístupy k vode a k jednotlivým technickým prvkom.

PRIPRAVILI: LUCIA LIKOVÁ, DANIEL KOŠŤÁL
ODBORNÁ: SPOLUPRÁCA BARCA 
FOTO: BARCA, DANO VESELSKÝ
ZDROJ: časopis Môj dom 8/2015

 

Kategória: Nezaradené Zakladanie záhrady
Tagy: záhradné jazierko
Zdieľať článok

Diskusia