Ako prísť jadru na korienok

04. 04. 2011
Zdieľať

S podobnou situáciou sa stretol, aj keď možno iba z počutia, takmer každý z nás – byt v panelovom dome je už dávno za horizontom svojich lepších rokov a s novými obyvateľmi sa musí prispôsobiť ich potrebám, čo predstavuje rozsiahlu rekonštrukciu. V prvej fáze prechádza zmenou väčšinou kúpeľňa, pretože umakartové jadro s rozmermi 1,6 × 2,5 m nemá žiadnu šancu vyhovieť požiadavkám modernej kúpeľne.

Niekoľko čachrov s usporiadaním, posunutie pôvodnej priečky či vybudovanie nejakej novej – a nová kúpeľňa má svoje stabilné miesto. V ďalšom kroku však treba vyriešiť dispozičnú schému kúpeľne, čo v praxi znamená rozmiestniť jednotlivé sanitárne predmety v priestore. A práve tu prichádza moment, kedy sa obyvatelia bytu musia rozhodnúť pre spôsob realizácie rozvodov a inštalácie. Od nich totiž závisí rozmiestnenie a usporiadanie zariaďovacích predmetov v kúpeľni. V princípe možno realizáciu inštalácii rozdeliť do dvoch skupín.
Do prvej patria inštalácie, ktoré sa riešia klasickým mokrým spôsobom – a to buď ako inštalácie zasekané do muriva, alebo ťahané pred stenou a dodatočne obmurované. Tento tradičný spôsob, aj keď rokmi odskúšaný, má niekoľko nevýhod. Okrem vysokej prácnosti a neporiadku, ktorý vzniká pri montáži, netreba zabudnúť aj na obmedzené možnosti usporiadania kúpeľne.

Ak chcete mať slobodu pri rekonštrukcii vašej novej kúpeľne, mali by ste využiť výhody suchej výstavby pomocou inštalačných systémov na predstenovú montáž alebo samostatnej inštalačnej steny. Konkrétne to znamená, že si do kúpeľne umiestnite montované stienky, ktoré sú nielen pekné, ale predovšetkým praktické, keďže v nich schováte škaredé potrubné rozvody alebo splachovacie nádržky toaliet. Môžete nimi takisto rozdeliť priestor alebo vytvoriť nové odkladacie plochy. Inštalačné steny sa dajú umiestniť aj voľne v priestore, vďaka čomu môžete v kúpeľni s klasickým pôdorysom vytvoriť netradičné riešenie.


Ako prísť jadru na korienok

193577
Ideal Standard

Inštalačné systémy na predstenovú montáž

Pri suchej výstavbe sa rozlišujú modulové systémy a sanitárne stienky. Kým pri montáži modulových sanitárnych systémov sa namontuje iba vybraný modul na upevnenie záchodu alebo umývadla, pri použití sanitárnych stien sa vytvorí konštrukcia na uchytenie rozvodov a sanitárnych predmetov. Tá po ukončení obkladu vytvára sanitárnu stenu. Dobré inštalačné systémy sa vyznačujú vysokou úrovňou flexibility a jednoduchým spôsobom montáže.

Použitím kvalitného inštalačného systému si zabezpečíte:
– jednoduchú výstavbu sanitárnych stien,
– dobrú prístupnosť pri montáži odtokov a vpustí,
– možnosť montáže sanitárnych predmetov do rohu, zväčša aj pod ľubovoľným uhlom,
– výstavbu voľne stojacích stien, ktoré zasahujú do priestoru,
– vyrovnanie nerovností na stene, podlahe a strope,
– flexibilnú montáž vertikálnych a zvislých rozvodov,
– obklad vane a sprchovacieho kúta,
– flexibilnú možnosť umiestnenia kúpeľňového nábytku na stenu,
– vyhotovenie kompletných rúrových rozvodov v moduloch v dielni,
– menej špiny a odpadu pri renovácii kúpeľne,
– zníženie hluku, ktorý spôsobuje prevádzka sanitárnych predmetov.

Predstenová inštalačná konštrukcia ponúka dokonca aj vynikajúcu zvukovú izoláciu. Inštalačná stena pred murovanou stenou znižuje hladinu hluku pri WC na 30 dB, pri umývadlách na 17 dB a pri sprchách na 32 dB. Obzvlášť pri nočných zvukoch záchodu, vane alebo sprchy dochádza pri použití predstenových inštalačných systémov k výraznému zníženiu hluku. Jednotlivé pracovné kroky sa pri montáži sanitárnej inštalácie vo forme predstenových inštalačných systémov realizujú bez špiny, stavebného odpadu a hluku, ktorý vzniká pri búracích, murovacích a čistiacich prácach na klasickom inštalačnom rozvode. Dobré predpoklady na ľahkú montáž ponúkajú systémy, ktoré výrobcovia dopredu pripravia na rôzne varianty a individuálne podmienky projektu a na stavbu sa dodávajú ako pripravený komplet.


Ako prísť jadru na korienok

193570
Geberit Slovensko


Ako prísť jadru na korienok

193571
Geberit Slovensko

Prefabrikované montážne inštalačné konštrukcie… …a po ukončení povrchovej úpravy (Geberit Slovensko)

 

To znamená, že všetky (alebo aspoň väčšia časť) potrebné napojenia, armatúry, splachovacie nádržky a prípadne aj elektronické ovládacie prvky na armatúry alebo splachovanie WC sa namontujú dopredu. Ako veľmi užitočné sa ukazuje, keď systém možno priamo z čelnej strany nastaviť do rôznych výšok. Vďaka tejto vlastnosti sa dá prispôsobiť výškovým požiadavkám užívateľa. Umývadla a WC možno zasa ľahko a rýchlo umiestniť do potrebnej výšky. Veľa času ušetrí výber nielen systému s kompletnými rúrami, ale aj potrebnými vodeodolnými sadrokartónovými doskami určenými na obklad konštrukcie. Vďaka takejto kompletnej dodávke odpadajú ďalšie pracovné kroky a ušetrený čas môžete využiť niekde inde. Pri použití inštalačných systémov sa kreativite nekladú žiadne hranice. Zvyčajná schéma, podľa ktorej sa sanitárne objekty umiestňujú popri stene, tým pádom zostáva zastaraná a nepotrebná.

Ak chcete ušetriť miesto, umiestnite WC do rohu, sprchu a umývadlo môžete umiestniť aj v odstupe od steny a vaňu namontujte veľkoryso v strede priestoru, nech je prístupná zo všetkých strán. Aj úzke kúpeľne sa dajú vďaka sanitačným stienkam zariadiť podľa najnovších architektonických trendov. Zmeny pôdorysu možno taktiež bezproblémovo realizovať, napríklad pomocou stien s polovičnou výškou na oddelenie jednotlivých funkčných zón. Pre veľmi malé kúpeľne jestvuje riešenie v podobe rohových inštalačných prvkov. Priestor ušetrí aj splachovacia nádržka zabudovaná v stienke. Malé rímsy vytvorené predsadenými inštalačnými stenami sa dajú používať ako príručné odkladacie plochy.


Ako prísť jadru na korienok

193572
Geberit Slovensko


Ako prísť jadru na korienok

193573
Geberit Slovensko

Pred stenou sa postaví konštrukcia, na ktorú sa osadia zariaďovacie predmety a ktorá sa prekryje sadrokartónovými doskami. (Geberit Slovensko)

 

Vnútorná odhlučnená kanalizácia
Prakticky väčšina obyvateľov panelových domov má negatívne skúsenosti s hlukom, ktorý vzniká pri pretekaní odpadových vôd kanalizačným potrubím. Podľa spôsobu prenosu zvuku ho delíme na zvuk šíriaci sa vzduchom a zvuk šíriaci sa hmotou. Pri systémoch vnútornej kanalizácie sa vyskytujú obidva druhy – prúdenie vody rozkmitáva potrubie (šírenie hmotou) a, samozrejme, aj vlastný prietok vody spôsobuje hluk (šírenie vzduchom).
Riešením tohto problému je odhlučnené vnútorné kanalizačné potrubie, ktoré značným spôsobom redukuje hlukovú hladinu. Aj tu však treba dbať na výber kvalitného a funkčného systému, pretože nie všetky systémy na našom trhu ponúkajú porovnateľné parametre.

Šírenie zvuku vzduchom je pri kvalitných systémoch minimalizované použitím špeciálneho materiálu, ktorý pohlcuje zvuk, a použitím špeciálneho systému upevnenia. Ide o systém podpornej objímky pripevnenej k stene a fixačnej objímky, ktorá k stene pevne pripojená nie je. Fixačná objímka udržuje potrubie vzhľadom na podpornú objímku v určenej pozícii. Vďaka tejto technike nedochádza k prenosu zvuku, ktorý vzniká vibráciou potrubia na inštalačnú stenu, a netreba teda žiadne ďalšie zvukovo izolačné práce.

 

 


Ako prísť jadru na korienok

193575
Hansgrohe

Prehľad systémov

V praxi môžete nájsť dva varianty inštalačných systémov, medzi ktorými sú rozdiely len na úrovni predmontážnej prípravy. Súčasťou každej varianty sú blokové a kompletné systémy, ďalej modulové prvky vhodné na samostatnú a radovú montáž (prípadne montáž do voľného priestoru) alebo na vybudovanie inštalačnej steny na celú výšku priestoru. Prefabrikované montážne inštalačné konštrukcie sa montujú pomocou príchytiek k podlahe alebo stene. Vďaka stenovým a podlahovým profilom možno umiestniť zariaďovacie predmety do rôznych výšok aj s bočným posunom. Všetky rozvody sa vedú v tejto konštrukcii. Zvuková izolácia je zabezpečená vyplnením vnútorného priestoru v konštrukcii izolačným materiálom (minerálna vlna, dosky zo sklenej vaty, ovčia vlna a pod.) Na nosnú konštrukciu sa nakoniec namontujú vodeodolné sadrokartónové dosky, ktoré sa dajú doplniť povrchovou úpravou z keramických obkladov.

Zostavené inštalačné prvky alebo moduly sa priamo počas výroby vybavia všetkými zásobovacími a odvádzacími vedeniami, uchyteniami a montážnymi prvkami na jeden alebo viac sanitárnych predmetov. Tieto prvky treba iba napojiť na prívod vody a kanalizáciu. Po montáži obkladových vodeodolných sadrokartónových dosiek (dokonca aj pomocou rýchloupínacích spiniek) a kontrolnom napojení na hlavný rozvod vody a kanalizácie môže prísť k definitívnemu pripojeniu a následne aj k zhotoveniu keramického obkladu. Inštalačná stienka na predstenovú montáž je vhodná na vedenie všetkých potrebných rozvodov a tiež na montáž sanitárnych predmetov, napríklad závesného WC.

V princípe ide o zdvojenú stenu, ktorá paralelne stojí pri priečke. Tá je vyhotovená z oceľových profilov s obojstranným obkladom zo sadrokartónu, pričom vo vlhkých priestoroch treba použiť impregnované dosky. Oceľové profily sa spájajú vo výške približne 90 a 180 cm sadrokartónovým pásom so šírkou 30 cm. Šírku steny určujú zabudované vedenia, spôsoby ich rozvodov či rozmery zabudovaných stavebných dielov, napríklad splachovacej nádržky. Inštalačná stena môže úplne nahradiť klasickú murovanú stenu. Nosná konštrukcia je z rozličných oceľových profilov, ktoré zároveň vytvárajú aj systém na uchytenie rozvodov, zariaďovacích predmetov a obkladu.

Po montáži rozvodov nasleduje uchytenie jednej bočnej steny, vyplnenie priestoru izoláciou a uchytenie druhej bočnej steny. Pred definitívnou montážou treba do sadrokartónových platní vyrezať otvory o niečo väčšie ako priemer prechádzajúcich potrubí, aby sa medzi potrubie a sadrokartón dal umiestniť trvalo pružný izolačný materiál. Až potom steny uzavrieme. Inštalačná stena je ideálna v prípadoch, ak sa po obidvoch stranách steny riešia priestory, ako sú záchod, kúpeľňa, kuchyňa alebo iné neobytné priestory.

Tajomstvo montáže

Sadrokartónové systémy sa veľmi dobre hodia na osádzanie všetkých druhov zdravotechnických zariadení, tlakových aj odpadových potrubí. Na tieto účely sa budujú sadrokartónové priečky alebo odsadené steny s takou hrúbkou, aby sa dalo osadiť inštalačné vedenia bez narušenia nosnej konštrukcie. Napríklad na uloženie odpadového potrubia s priemerom 110 mm treba vytvoriť priečku s dvojitou nosnou konštrukciou. Montáž konštrukcií nutne realizujeme vždy v úzkej spolupráci s inštalatérmi, ktorí vedia, aký prvok budú osadzovať a presne určia aj výšku a umiestnenie osadenia.

Závesné sanitárne zariadenia (záchodové misy, umývadlá atď.) sa upevňujú na vopred zhotovené konštrukcie. Každá z nich sa vyrába na konkrétny predmet, okrem toho obsahuje aj úchytky na presné osadenie batérií, odpadu atď. Pri napájaní vane sa z dôvodu zvukovej izolácie vkladá medzi okraj vane a prvú vrstvu opláštenia prúžok napájacieho tesnenia. Horná vrstva dvojitého opláštenia sa ukončí 10 mm nad okrajom vane. Vzniknutá škára sa neskôr vyplní fungicídnym trvalo pružným tmelom. Medzi podlahou a spodnou hranou opláštenia sa ponechá škára asi 10 mm. Pri prechode medzi keramickým obkladom steny a podlahy sa musí venovať zvýšená pozornosť rohovému tesneniu. Používajú sa naň špeciálne tesniace pásy, ktoré sa lepidlom prichytia na obklad a rohový prechod spoľahlivo utesnia.

Dokončené plochy možno po vytmelení obkladať všetkými druhmi stenových obkladov. Pred samotnou aplikáciou treba upraviť povrch sadrokartónových platní nanesením penetračného náteru. Po asi 2 až 4 hodinách sa aplikuje prvá vrstva hydroizolačného náteru (tekutá lepenka). Následne sa rohové spoje, vnútorné hrany a kúty vystužia tesniacim pásom a nechajú sa schnúť asi 12 hodín. Potom sa aplikuje druhá vrstva hydroizolačného náteru (v prípade predpokladaného pôsobenia tlakovej vody sa odporúča aj tretí, prípadne štvrtý náter). Po 24 hodinách sa nanesie lepidlo na obklad a položí sa dlažba a obklad. Asi po ďalších 24 hodinách sa vyškárujú medzery.


Ako prísť jadru na korienok

193579
Kolo


Ako prísť jadru na korienok

193578
Kolo

Pri zostavených inštalačných prvkoch alebo moduloch si môžete určiť umiestnenie ovládacích prvkov. (Kolo)

 

Povrchové úpravy

Základný obklad inštalačnej konštrukcie sa realizuje pomocou impregnovaných sadrokartónových dosiek. Platne by mali byť označené symbolom pre impregnované platne do vlhkých priestorov. Hrúbka by nemala byť menšia ako 12,5 mm a môže dosiahnuť až 25 mm – buď v podobe jednej dosky, alebo zdvojením dvoch dosiek s hrúbkou 12,5 mm. Platne treba na mieste primerať a prispôsobiť príslušným rozmerom. Nezabudnite na otvory na potrubie a vývody, ktoré by mali byť o niečo väčšie, aby sa medzi platňu a rúru zmestilo aj trvalo pružné tesnenie. V predaji bežne dostať platne s rozmermi 1 × 1,5 m, z ktorých si musíte pripraviť presné veľkosti na obklad inštalačnej konštrukcie, čím vzniká pomerne veľký odpad.


Ako prísť jadru na korienok

193574
Knauf Insulation


Ako prísť jadru na korienok

193576
Knauf Insulation

Vďaka inštalačnej stienke na predstenovú montáž nie je problém ani v podkroví vytvoriť kúpeľňu so všetkým, čo k tomu patrí. (Knauf Insulation)

 

Ak chcete ušetriť, poobzerajte sa po výrobcoch inštalačných systémov, ktorí ponúkajú sadrokartónové platne vo veľkostiach odvodených od rozmerov jednotlivých inštalačných prvkov, často aj s otvormi na inštalačné vedenia. Konečný povrch tvoria v kúpeľni väčšinou keramické obklady, ktoré sa lepia priamo na sadrokartónové dosky. Nemusíte sa však báť ani dreveného obkladu, najlepšie zo smreku, borovice alebo červeného cédra. Pri použití dreveného obkladu v kúpeľni však treba vytvoriť zadné odvetranie (najskôr sa namontuje drevené latovanie a až potom samotný obklad). Aj dosky z umelého kameňa (napríklad gres) ponúkajú zaujímavú alternatívu povrchovej úpravy.

Viac informácií: Všetko o kúpeľni

Kategória: Bývanie Kúpeľňa, WC Stavba a rekonštrukcia
Tagy: bytové jadro
Zdieľať článok

Diskusia