Čo potrebuje starý dom: alebo: Metodika rekonštrukcie rodinného domu (1. časť)

Čo potrebuje starý dom: alebo: Metodika rekonštrukcie rodinného domu (1. časť)

13. 02. 2006
Zdieľať

Snívate o tom, ako si so šálkou kávy sadnete na verandu domčeka, ktorý ste zdedili po starej mame? Domček je síce čarovný, na prekrásnom mieste, no má už ohnutý chrbát a vrásky na tvári. Neviete si ani predstaviť, ako mu môžete pomôcť? Rekonštrukcia rodinného domu môže byť náročná, nemusí však byť nezvládnuteľná.

Rekonštrukcia = kompromisy. Toto je základný fakt, ktorý si treba uvedomiť pri každej prestavbe či obnove rodinného domu. Rekonštrukcia je neraz technicky aj finančne náročnejšia než novostavba a nie vždy sa budú dať presne zrealizovať všetky vaše predstavy. Negatíva a komplikácie spojené s rekonštrukciou však často vyvážia pozitívne stránky bývania v takomto dome – nesporne je to čaro osobnosti, ak by sme na dom preniesli terminológiu súvisiacu s človekom, ktoré na nás zapôsobí už pri jeho kúpe, ďalším kladom je určite genius loci čiže duch miesta alebo atmosféra nielen v dome samotnom, ale aj v prostredí, kde sa dom nachádza.

Právny pohľad


Čo potrebuje starý dom: alebo: Metodika rekonštrukcie rodinného domu (1. časť)

45069

Na začiatku je dôležité popremýšľať v pokoji o tom, čo od svojho budúceho bývania očakávate, aké sú vaše predstavy o spôsobe používania domu a živote v ňom. Na základe takýchto úvah si vytvoríte jasnejší obraz o tom, ako by mal váš rodinný dom vyzerať. Rekonštrukcia je v každom prípade stavebný zásah, ktorý je potrebné konzultovať so stavebným úradom. Práve tam sa dozviete, či vaše predstavy naplní takzvaná drobná stavba, ktorú stačí ohlásiť na stavebnom úrade, alebo si stavebný zásah vyžaduje stavebné povolenie. Okrem toho môže byť stavba pamiatkovo chránená alebo z iných dôvodov podlieha určitým obmedzeniam a limitom. V druhom prípade je určite jednoduchšie obrátiť sa na projekčnú kanceláriu, ktorá vám poskytne kompletné služby – od projektu až po odovzdanie stavby do užívania.

Zoznam ľudí, firiem a úradov zainteresovaných na rekonštrukcii rodinného domu:


 • investor;


 • architekt alebo projektant;


 • odborníci z oblasti stavebného inžinierstva – statika, elektroinštalácie, vodovod, kanalizácia, vykurovanie, plyn, požiarna ochrana;


 • stavebný úrad – podľa rozsahu rekonštrukcie je potrebné buď ohlásenie stavby, alebo stavebné povolenie;


 • jednotlivé firmy dodávajúce všetky potrebné stavebné materiály a dielce;


 • stavebná firma v prípade, ak stavbu nebudete realizovať svojpomocne.

Obrátite sa na odborníkov?


Čo potrebuje starý dom: alebo: Metodika rekonštrukcie rodinného domu (1. časť)

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

45076

Ak ste sa rozhodli pre zásadnejšiu rekonštrukciu, ktorá si vyžaduje väčšie stavebné zásahy, nevyhnete sa spolupráci s architektom a odborníkmi z oblasti stavebného inžinierstva, predovšetkým so statikom. Investícia do architektovej práce nie je ani v najmenšom zbytočná, skôr naopak – schopný architekt vám pomôže zvládnuť celú rekonštrukciu bez zbytočných chýb a zakopnutí, ktoré by inak mohli náklady na stavbu poriadne zvýšiť. Dobrý architekt so svojím tímom spolupracovníkov a odborníkov vie navyše operatívne riešiť problémy, ktoré vás nečakane zaskočia v priebehu stavby – a to nielen technické problémy, ale aj rôzne požiadavky úradov a úradníkov. Na konečnom výsledku sa takáto spolupráca určite prejaví pozitívne.

Čo všetko môžete očakávať od dobrej architektonickej kancelárie:


 • Poradenské služby už pri kúpe nehnuteľnosti. Architekt vás môže upozorniť na problémy alebo naopak, v niektorých prípadoch, keď by ste pre povrchové nedostatky prehliadli ten pravý dom, vám pomôže odhaliť skutočnosť.


 • Najrozšírenejšou službou je vypracovanie architektonickej štúdie. Tá zahŕňa graficky spracované umiestnenie a rozloženie rodinného domu na pozemku, jeho tvar a celkový vzhľad a, samozrejme, funkcie a usporiadanie jednotlivých miestností čiže dispozíciu. Tu je potrebná intenzívna a obojstranná komunikácia medzi investorom alebo stavebníkom a architektom. V tejto fáze vaše predstavy pomaly dostávajú reálneho kontúry. Je to tá najkrajšia časť tvorby nového príbytku a treba si ju vychutnať. Architektonická štúdia tvorí základ pre ďalšie stupne projektovej dokumentácie.


 • Projekt pre stavebné povolenie, teda projekt schválený autorizovaným architektom, ktorý je podmienkou na vydanie stavebného povolenia. Autorizovaný architekt je zárukou odbornej a profesionálnej kvality projektu aj pre stavebné úrady. Zoznam autorizovaných architektov je k dispozícii v Slovenskej komore architektov.


 • Poradenstvo a pomoc pri vypracovaní všetkých žiadostí potrebných na vydanie stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia a komunikáciu s príslušnými úradmi.


 • Vykonávací projekt, ktorý je v niektorých prípadoch potrebný pre správnu realizáciu stavby a jej detailov.


 • Poradenské služby pri výbere materiálov a dodávateľských firiem.


 • Autorský a technický dozor pri realizácii.


 • Projekt skutočného vyhotovenia čiže projekt konečného stavu zrekonštruovaného objektu so zapracovaním všetkých zmien a úprav, ktoré sa urobili počas stavby. Tento projekt je potrebný na vydanie kolaudačného rozhodnutia.

Plán je kľúčom k úspechu


Čo potrebuje starý dom: alebo: Metodika rekonštrukcie rodinného domu (1. časť)

45068

Ak sa predsa len rozhodnete zrekonštruovať dom svojpomocne, určite by ste mali spolupracovať s odborníkmi aspoň pri riešení jednotlivých technických náležitostí. Je nevyhnutné dať si odborne posúdiť stav celého objektu. Skôr než vôbec začnete premýšľať o konkrétnych krokoch, treba prizvať statika, ktorý preverí stav celého objektu i jednotlivých konštrukcií – statik je pri každej rekonštrukcii tou najdôležitejšou osobou. Revízni technici zas dokážu posúdiť stav a vek inštalácií a pod.


Čo potrebuje starý dom: alebo: Metodika rekonštrukcie rodinného domu (1. časť)

45075

Po predbežnom posúdení je dobré vypracovať si plán a určiť časovú postupnosť jednotlivých stavebných zásahov a spôsob ich vyhotovenia. Ak sa napríklad chystáte opraviť strechu, musíte myslieť aj na opravu komína; ak chcete urobiť nové omietky, je zbytočné sa do nich púšťať skôr, než budete vedieť, ako budú rozmiestnené osvetľovacie telesá a zásuvky, aj zárubne a okenné rámy by mali byť dokončené ešte pred opravou omietky atď. Celú rekonštrukciu by ste si mali premyslieť krok za krokom . Takýto plán je dobrým pomocníkom pri časovom rozvrhnutí, objednávaní materiálu a remeselníkov aj pri určení celkových nákladov a zvládaní priebežného financovania.


Postupnosť stavebných úkonov

A – rekonštrukcia nosných a obvodových konštrukcií:
1. základov
2. komína
3. zvislých nosných konštrukcií a obvodových stien – stien, stĺpov a pilierov
4. vodorovných nosných konštrukcií číže strechy a stropov
5. otvorov v konštrukciách


B – rekonštrukcia sietí:
1. kanalizácia
2. voda
3. elektroinštalácie
4. plyn
5. iné rozvody (telefón)


C – interiér:
1. schodisko
2. zatepľovanie, omietky a obklady
3. podlahy
4. kúpeľňa
5. kuchyňa
6. dvere
7. ostatné


D – úprava okolia:
1. drobné stavby
2. spevnené plochy
3. zeleň

Kategória: Stavba a rekonštrukcia
Tagy: plánovanie rekonštrukcia rodinné domy
Zdieľať článok

Diskusia