Čo potrebuje starý dom: alebo: Metodika rekonštrukcie rodinného domu (3. časť)

Čo potrebuje starý dom: alebo: Metodika rekonštrukcie rodinného domu (3. časť)

15. 02. 2006
Zdieľať

Strecha ovplyvňuje nielen vzhľad domu, ale aj jeho prevádzku – to, ako možno priestor pod strechou využívať, aké budú pod ňou teplotné pomery a pod. Či už je na vašom dome strecha šikmá, alebo plochá, musí v každom prípade spĺňať požiadavky hygienické (teplotné, vlhkostné, zvukové a svetelné), protipožiarne a estetické. A mala by byť trvácna. Správne navrhnutá strecha by mala byť v zime na povrchu studená, to znamená, že by mala udržiavať teplo vo vnútornom priestore, a nie ho púšťať von. Roztopený sneh na niektorých miestach strechy teda znamená tepelné úniky, čo môže byť dôsledok zlej izolácie. Navyše z roztopeného snehu sa môže vytvoriť ľad, ktorý spôsobuje ďalšie poruchy.

Šikmé strechy


Čo potrebuje starý dom: alebo: Metodika rekonštrukcie rodinného domu (3. časť)

45381

Šikmú strechu možno rozdeliť na dva funkčné celky – krov a strešný plášť. V starších domoch slúžilo podkrovie väčšinou len ako sklad alebo miesto na sušenie bielizne a tomu zodpovedala aj konštrukcia krovu a zloženie strešného plášťa (často ho tvorí iba krytina). Preto ak chcete využiť priestor pod strechou aj na bývanie, môže sa stať, že niektoré prvky krovu, napríklad väzné trámy, vzpery, pásiky a pod., ktoré v priestore príliš zavadzajú, bude nutné odstrániť, nahradiť alebo premiestniť. Výmene niektorých nosných prvkov krovu sa zrejme nevyhnete ani vtedy, ak sú závažne poškodené – deformované, popraskané, nalomené alebo napadnuté drevokaznými hubami či hmyzom. V takej zložitej konštrukcii, akou je starý krov, však nemôžete len tak rezať, píliť a vymieňať. Pomoc odborníka na statiku je tu nevyhnutná. Pri menšom rozsahu poškodenia hubami, plesňou a hmyzom sa dá škoda napraviť a situácia zachrániť pomocou chemických ochranných prostriedkov alebo ohriatím, žiarením a pod. Súčasťou rekonštrukcie strechy býva aj výmena strešnej krytiny a zateplenie strešného plášťa, čo treba zohľadniť pri posudzovaní únosnosti krovu.

Podľa skladby strešného plášťa rozlišujeme šikmé strechy:


 • jednoplášťové – vnútorný priestor pod strechou je oddelený od vonkajšieho prostredia jedným strešným plášťom. Výhodou je nižšia hmotnosť, strecha je však náročná na kvalitu použitých materiálov;


 • viacplášťová – najčastejšie dve alebo tri vrstvy strešného plášťa sú oddelené vzduchovými medzerami.Čo potrebuje starý dom: alebo: Metodika rekonštrukcie rodinného domu (3. časť)

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

45387

Základnú ochranu podstrešného priestoru pred poveternostnými vplyvmi zabezpečuje strešná krytina. Každý druh strešnej krytiny pritom iným spôsobom odvádza vodu zo strešnej roviny, preto je vhodný na iný sklon strechy (výrobcovia väčšinou uvádzajú odporúčaný minimálny a maximálny možný sklon). V zásade však platí: čím menšie sú prvky, z ktorých sa krytina poskladá, tým strmšia musí byť strecha. I keď sú strešná krytina spolu s tvarom strechy najdôležitejšími estetickými prvkami, z funkčného hľadiska sú rovnako dôležité aj ostatné vrstvy strešného plášťa. Aj pri správne navrhnutej strešnej konštrukcii, ktorá je však nesprávne zrealizovaná, vás môžu po čase prekvapiť plesnivé kúty v zime, neznesiteľná horúčava v lete alebo zatečené fľaky pri prvých jesenných dažďoch. Naprávanie chýb, samozrejme, nebude lacné. Preto sa odporúča prenechať nielen navrhovanie, ale aj realizáciu strešnej konštrukcie spoľahlivým odborníkom.

Možnosti zateplenia šikmej strechy:


 • zateplenie medzi krokvami a pod nimi (pri pohľade z interiéru nebudeme vidieť krokvy),


 • zateplenie nad krokvami (priznané krokvy môžu byť v interiéri pekným výrazovým prostriedkom).

Ploché strechy

Ploché strechy, donedávna také nenávidené (pre svoje technologické a materiálové nedostatky), si dnes získavajú čoraz viac prívržencov. Výhodami plochej strechy sú úplné využitie priestoru pod ňou, lacnejšia realizácia a moderný vzhľad rodinného domu. Ak je plochá strecha dobre navrhnutá, kvalitne urobená a správne zrealizovaná v každom detaile, nemáte dôvod sa jej obávať.

Pri plochej streche je dôležitá správna skladba strešného plášťa, dostatočná hrúbka tepelnej izolácie, kvalitná a správne vyhotovená hydroizolácia. Netreba zabudnúť ani na odvodnenie strechy. Všetky problémy s plochou strechou boli teda spôsobené zlým odvodnením, použitím nesprávnych materiálov alebo nesprávnym vyhotovením detailov. Ak napríklad agresívna dažďová voda z kyslých dažďov ostáva na ploche strechy, rozrušuje hydroizoláciu a dostáva sa k ďalším vrstvám strešného plášťa, vlhká tepelná izolácia stráca svoju funkčnosť a prejavujú sa aj ďalšie dôsledky. Pri riešení týchto problémov treba klásť veľký dôraz na presné vyhodnotenie existujúceho stavu – ak sa navrhne správny spôsob rekonštrukcie, možno nebudete musieť vymeniť celú strechu, ale bude stačiť, ak opravíte len to, čo je chybné.

Z konštrukčného hľadiska poznáme ploché strechy:


 • jednoplášťové – dnes sa používajú najviac,


 • dvojplášťové.

Z funkčného hľadiska rozdeľujeme ploché strechy na:

 • pochôdzne – najčastejšie sa využívajú ako terasy; vyžadujú si vyššiu pevnosť a odolnosť vrchnej vrstvy;


 • nepochôdzne – pohyb po tejto streche sa predpokladá iba pri montáži a kontrole stavu.

Stropy


Čo potrebuje starý dom: alebo: Metodika rekonštrukcie rodinného domu (3. časť)

45382

Sú ďalšou z dôležitých vodorovných nosných konštrukcií, ktorým treba venovať pozornosť. Poruchy stropov môžu spôsobiť deformáciu alebo aj demoláciu celého objektu, preto je dôležité odstrániť nielen následky, ale aj príčiny ich vzniku. V starších rodinných domoch sa asi najčastejšie stretnete s drevenými stropmi, ktoré sú narušené vplyvom vody a vlhkosti alebo napadnuté červotočom. Znehodnotené časti stropu treba odstrániť a nahradiť napríklad oceľovými konzolami a drevenými príložkami. Ak sú trámy poškodené len čiastočne, zachránite ich zosilnením prierezu (napríklad oceľovými alebo drevenými príložkami). Drevené stropy často bývajú veľmi prehnuté, a aj keď sú dostatočne nosné, nevyhovujú našim normám. V takom prípade ich treba stužiť vrstvou železobetónu prepojenou s trámami.


Čo potrebuje starý dom: alebo: Metodika rekonštrukcie rodinného domu (3. časť)

45385

Na železobetónovom strope niekedy vznikajú trhliny, ktoré môžu viesť až ku korózii výstuže. V takom prípade sú dve možnosti opravy: zosilnenie pomocou novej železobetónovej dosky alebo vytvorenie úplne novej železobetónovej dosky, pričom pôvodný strop sa použije ako stratené debnenie.

Pri rozsiahlom poškodení treba zvážiť, či je vhodnejšie strop opravovať, alebo radšej nahradiť novou konštrukciou. To však znova musí posúdiť statik, ktorý navrhne aj nový typ stropu.

Najčastejšie príčiny porúch stropov:


 • použitie nekvalitných materiálov;


 • strata pevnosti materiálu (napríklad vplyvom vlhka, v ktorého dôsledku môže oceľ korodovať a drevené konštrukcie napáda hniloba);


 • nedodržiavanie správnych technológií;


 • nerovnomerné sadanie domu;


 • únava materiálu;


 • preťaženie.

Otvory v konštrukciách

Ak chcete zväčšiť pôvodné alebo vytvoriť nové otvory pre okná či dvere, musíte si dať pozor, aby ste neporušili rozvodné potrubia alebo komínový prieduch. Nad otvorom treba vytvoriť nový preklad, ktorý môže byť z oceľových nosníkov alebo zo železobetónového či tehlového prefabrikátu. V obvodovej konštrukcii sa nesmie zabudnúť na vonkajšiu tepelnú izoláciu, aby v mieste prekladov nevznikali takzvané tepelné mosty (nedostatočná tepelná ochrana spôsobuje kondenzáciu vlhkosti a vznik plesní na preklade).

Keď ste dali dôsledne skontrolovať a zhodnotiť stav svojho budúceho rodinného hniezdočka, prichádza na rad samotná realizácia a zháňanie materiálov. Tentoraz sme sa prelúskali cez takzvanú hrubú stavbu, v budúcom čísle budeme pokračovať prácami na prípojkách a dokončovacími prácami.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia Strecha, podkrovie
Tagy: rekonštrukcia strecha strop zateplenie
Zdieľať článok

Diskusia