Ďaľšie urýchlenie hrubej stavby z tehál

Ďaľšie urýchlenie hrubej stavby z tehál

01. 04. 2010
Zdieľať

Aj keď pálená tehla je najtradičnejší murovací materiál, podmienky na trhu tlačia výrobcov do vývoja moderných materiálov a rovnako aj do testovania nových technológií murovania s cieľom zjednodušiť a urýchliť proces výstavby. Spoločnosť Wienerberger prichádza tento rok na trh s ďalšou novinkou v technológii murovania – lepením brúsených tehál POROTHERM Profi na PU penu DRYFIX.

— Komerčná prezentácia spoločnosti Wienerberger – Slovenské tehelne, spol. s r.o. —

Čo sa skrýva v dóze?

Použitie PU peny v stavebníctve nie je žiadnou novinkou. Najbežnejšou oblasťou jej použitia je asi montáž okien a dverí. Jej použitie namiesto murovacej malty na spájanie tehliarskych murovacích prvkov je však novinkou. PU pena DRYFIX extra je špeciálne vyvinutá na účely spájania brúsených tehál POROTHERM Profi. Vzhľadom na úplne novú oblasť použitia PU peny spoločnosť Wienerberger v uplynulých rokoch uskutočnila vo viacerých krajinách množstvo skúšok, ktorými sa overili stavebnofyzikálne vlastnosti muriva, ako aj správanie samotnej peny v konštrukcii. Aj na Slovensku boli na pôde TSÚS vykonané niektoré skúšky muriva, ktorých výsledky sú zahrnuté v technickom osvedčení, vydanom pre PU penu DRYFIX.extra (pozri www.porotherm.sk). V dóze sa teda skrýva odskúšaný stavebný materiál prispôsobený na nový účel použitia. 

Systému POROTHERM Profi DRYFIX.extra prináša na stavbu množstvo výhod:

• PU pena DRYFIX.extra v dóze s objemom 750 ml znamená ľahkú a pohodlnú manipuláciu,
• vďaka murovaniu bez miešačky sa šetria náklady na vybavenie stavby,
• superrýchle murovanie bez prípravy malty ušetrí až 50 % času oproti klasickému spôsobu murovania,
• s PU penou DRYFIX extra je možné murovať aj v zimných mesiacoch do teploty –5 °C,
• tehlové murivo je bez malty, čím sa eliminujú tepelné mosty v ložnej škáre,
• DRYFIX extra znamená rýchle, jednoduché a presné murovanie bez miešačky.

Pracovný postup v skratke


Ďaľšie urýchlenie hrubej stavby z tehál

250416

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

1. Založenie prvého radu

Prvý rad tehál zakladáme na dokonale vodorovnú súvislú vrstvu vápennocementovej malty s hrúbkou min. 10 mm. Aby sme mohli prvý rad založiť s požadovanou presnosťou, odporúčame najprv výškové zameranie základovej dosky (stropu) v mieste budúcich stien. Zameranie robíme až po natavení izolačných pásov. Pri nivelácii určíme najvyšší bod na základovej doske. Pri zakladaní prvého radu vychádzame z tejto výšky. Nanesenie zakladacieho maltového lôžka nám uľahčí nivelačná súprava pozostávajúca z dvoch nastaviteľných urovnávacích líšt (pozri obr. …). Postavíme ich do vzájomnej vzdialenosti podľa dĺžky hliníkovej laty, ktorú máme k dispozícii (minimálne 2 m), a nastavíme ich pomocou rektifikačných skrutiek a nivelačného prístroja do potrebnej výšky. Zároveň nastavíme aj požadovanú šírku maltového lôžka podľa hrúbky steny a skontrolujeme vodorovnú polohu urovnávacích líšt. Medzi urovnávacie lišty nanášame zakladaciu maltu, ktorú následne urovnáme pomocou hliníkovej laty ťahaním po nastavených urovnávacích lištách .

Prvý rad tehál ukladáme do urovnaného maltového lôžka pozdĺž murárskej šnúry tak, aby sa tehly nezabárali do malty. V prípade potreby jednotlivé tehly jemne(!) urovnáme gumovým kladivom pomocou vodováhy. Treba dbať na to, aby rad tehál bol vodorovný a medzi jednotlivými tehlami neboli výškové rozdiely.

2. Murovanie ďalších radov

Počnúc druhým radom tehly lepíme na PU penu DRYFIX extra. Pena sa dodáva spolu s tehlami POROTHERM Profi. Penu aplikujeme pomocou aplikačnej pištole podľa návodu na dóze. : pri murovaní nosných stien, t. j. pri hrúbkach steny nad 150 mm, nanášame paralelne dva pásy peny DRYFIX.extra so šírkou 3 cm vo vzdialenosti 5 cm od okrajov tehál. Pri murovaní nenosných priečok, t. j. pri hrúbkach steny do 150 mm, nanášame iba jeden pás peny v osi steny. 

Pri murovaní na PU penu nezabudnite, že …

• pred nanesením peny je potrebné ložné plochy tehál zbaviť prachu po brúsení. Najjednoduchší spôsob je pretrieť ich murárskym štetcom;
• PU penu DRYFIX extra je možné používať pri teplote prostredia do ‒5 °C. Pozor však na teplotu obsahu dózy, t. j. na teplotu peny! Je počas aplikácie peny veľmi dôležitá z hľadiska dosiahnutia deklarovanej výdatnosti. Ideálna pracovná teplota peny je 20 °C. Pri nižších teplotách sa výdatnosť znižuje, preto treba dózy, najmä v zimných mesiacoch, až po moment aplikácie skladovať pri izbovej teplote, prípadne vhodným spôsobom ich chrániť proti vychladnutiu.

Ing. Gabriel Szöllösi

Kategória: Materiály Stavba a rekonštrukcia
Tagy: porotherm wienerberger
Zdieľať článok

Diskusia