Dnešné menu: strecha „na plocho“ (1. časť)

Dnešné menu: strecha „na plocho“ (1. časť)

27. 03. 2006
Zdieľať

Tým, že sa ploché strechy začali u nás objavovať vo väčšej miere až v prvej tretine 20. storočia, mohol vzniknúť skreslený pohľad na dobu ich vzniku. Ich história však siaha o niekoľko tisíc rokov späť. Počas tohto dlhého obdobia sa vyvíjali a zdokonaľovali konštrukcie aj materiály, z ktorých pozostávali a ktoré zabezpečovali ich funkčnosť. Dnes sú ploché strechy bežným a obľúbeným architektonickým riešením piatej fasády. Prečo? Dozviete sa ďalej.

V predchádzajúcom čísle sme v rubrike lexikón staviteľa, a nielen v nej, priniesli rozsiahlu informáciu týkajúcu sa šikmých striech. Môj dom č. 6 sa zas chce podrobnejšie venovať strechám plochým, ktoré tvoria takpovediac opozičnú skupinu proti „kolegyniam“ so sklonom väčším ako 10 stupňov. Práve táto hranica totiž delí sklon plochých a šikmých striech. Ale nech už je reč o akýchkoľvek strechách, piata fasáda vždy musí spĺňať základné požiadavky kladené na strechu stavby. V prvom rade musí ako súčasť obalového plášťa budovy chrániť dom proti nepriaznivým vplyvom počasia a prostredia, v ktorom stojí, a zabezpečiť kvalitné prostredie pre život ľudí pod ňou.


Dnešné menu: strecha „na plocho“ (1. časť)

49105

Krytina strešného plášťa, teda hlavná hydroizolácia, musí zabrániť vode vo všetkých skupenstvách, vetru, prachu, nečistotám aj nebezpečným chemikáliám vniknúť do jednotlivých vrstiev strešného plášťa, kde by mohli negatívne ovplyvniť jeho funkčnosť. Na samotnú konštrukciu sa zasa kladú technicko-fyzikálne požiadavky, zahŕňajúce potrebný sklon, prenos zaťaženia, stabilitu a pod. Plochých striech sa takisto týka estetika. Aj keď v porovnaní so šikmými či strmými strechami „ukazujú“ toho menej, stále sú súčasťou stavby a architektonickým prvkom. Preto by sa v projekte malo prihliadať nielen na tieto požiadavky, ale aj na okolitú zástavbu a charakter prostredia, v ktorom sa stavba nachádza.

Napriek svojmu jednoznačnému tvaru môžu ploché strechy zaujať využívaním prvkov, ako sú netradičné atiky, rozličné architektonické tvary striech a presahy v pôdorysoch a na fasádach, ako aj možnosťou účelného využívania. Základné požiadavky na strechu budovy platia aj pri šikmých, aj pri plochých strechách.

Špecifiká plochých striech

Spomínali sme spoločné vlastnosti šikmých a plochých striech. Naproti tomu sú zásadné rozdiely, ktoré vytvárajú rozdielne nároky pri výstavbe i prevádzke. Prvým z nich je charakter – teda strecha s minimálnym sklonom alebo bez sklonu, ktorú tvorí takmer alebo úplne vodorovná plocha. To znamená, že „úhlavný“ nepriateľ striech voda nesteká po plochej streche tak jednoducho ako po šikmej. Naopak, na povrchu hydroizolácie sa zadržiava a len pozvoľna steká alebo sa odparuje.


Dnešné menu: strecha „na plocho“ (1. časť)

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

49101

Strechy s horizontálnou plochou sú vystavené ďalším negatívnym vplyvom. Škodiť im môže slnečné žiarenie, ktoré dopadá na ne takmer po celý deň. Negatívne pôsobí na jednej strane vzniknuté teplo, znásobujúce sa na tmavých povrchoch hydroizolácie, a na druhej strane aj UV žiarenie. Intenzívnejšie ako pri šikmých strechách pôsobí na ploché strechy aj mechanické zaťaženie v zimnom období. Sneh a ľad síce za určitých podmienok slúžia ako ďalšia vrstva tepelnej izolácie, ale rovnako dokážu poškodzovať konštrukcie plochých striech svojou váhou a neustále sa meniacou konzistenciou.


Dnešné menu: strecha „na plocho“ (1. časť)

49097

Čím väčšia je plocha strechy, tým väčšia záťaž sa prenáša na obvodovú konštrukciu budovy. Projektanti tak musia dostatočne dimenzovať konštrukciu a počítať aj s dodatočným zaťažením počas zimného obdobia. Ploché strechy sú špecifické aj tým, že sa často využívajú účelne. Najmä v súčasnosti ich stavebníci často uprednostňujú pred šikmými strechami, lebo poskytujú široké možnosti využitia – na relax a oddych v podobe terás, oddychových zón nad úrovňou okolitej zástavby, vegetačných striech a pod. Možno ich takmer ľubovoľne stvárniť. Väčšie plochy sa môžu využívať ako parkoviská, ihriská, vyhliadkové terasy alebo ako celé záhrady.


Dnešné menu: strecha „na plocho“ (1. časť)

49113

Ploché strechy a ich „škodcovia“

Tak trochu sme personifikovali väčšinou prírodné javy, na ktoré treba pamätať pri konštruovaní plochej strechy. Tie však skutočne dokážu piatej fasáde skomplikovať život. Základnou požiadavkou pri plochých strechách, vyplývajúcou z ich charakteru, je nepriepustnosť vody. Účinky dažďa, snehu a ľadu treba eliminovať kvalitnou hydroizoláciou celej plochy vrátane detailov. Vodné mláky vznikajúce na plochých strechách bez sklonu alebo rozmŕzajúci a opäť zamŕzajúci sneh poškodzujú povlakovú krytinu. Nebezpečným „škodcom“ sú aj opakujúce sa kyslé dažde. Priame slnečné žiarenie spôsobuje prehriatie a potom chemické procesy najmä pri asfaltoch, čo spôsobuje degradáciu týchto materiálov. Môžu vzniknúť trhliny, cez ktoré voda a vlhkosť preniknú do strešnej konštrukcie.


Dnešné menu: strecha „na plocho“ (1. časť)

49111

Aj vietor sa v určitých prípadoch zaraďuje medzi spomínaných „škodcov“. Za obeť mu môže padnúť povlaková krytina nechránená proti podfúknutiu, plechové povrchové úpravy atík, ale aj vyššia vegetácia na zelených strechách. „Škodcom“ môže byť aj samotný užívateľ alebo realizátor strechy bez toho, aby si to uvedomil. Plánovaná aj operatívna údržba plochej strechy a doplnkov si vyžaduje možnosť prístupu na strechu, ktorá nie je na využívanie určená. Môže sa mechanicky poškodiť už pri chôdzi, ak sa do nepriaznivej kombinácie dostane napríklad aktuálny stav povlakovej krytiny pri vysokej teplote s nevhodne zvolenou obuvou. Časté mechanické poškodenia vznikajú aj pri inštalácii a opravách antén, lešení alebo reklamných plôch. Ploché strechy využívané na parkovanie vozidiel, ihriská a pod. sú takisto mechanicky zaťažované a pri nadmernom alebo špecifickom zaťažení sa môžu poškodiť.

Podobne ako pri šikmých strechách nepriateľmi sú takisto oheň, hluk a účinky vyrovnávania atmosférických tlakov medzi interiérom a exteriérom, teda prestupy vodných pár. Všetky spomínané negatívne javy sa pri stavbe musia vziať do úvahy a až na základe vyhodnotenia rizík by sa mal urobiť kompromis medzi túžbami investora a budúceho užívateľa, návrhmi projektanta a víziou architekta.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia Strecha, podkrovie
Tagy: plochá strecha ps
Zdieľať článok

Diskusia